Connect with us

Komunikace

JAK EU JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ REGULUJE UMĚLOU INTELIGENCI

Rok 2023 bývá označován za rok umělé inteligence, a to především kvůli masivnímu rozšíření generativní AI v čele s ChatGPT. Nová technologie zasahuje do každodenních životů nás všech a vyvíjí se neuvěřitelným tempem. Svět marketingu a PR proměnil k nepoznání, usnadňuje práci a mění procesy tvorby. Ovlivní nějak regulace užívání AI v marketingu? Jak vypadá legislativní návrh EU – Akt EU o umělé inteligenci?

Jako mnoho nových technologií je i umělá inteligence v legislativním vakuu, tedy není prozatím ošetřena potřebnými zákony a pravidly. U takto masivně rozšířené a využívané technologie je to obzvlášť problematické. AI představuje obrovský posun vpřed, ale zároveň sebou nese neopominutelná rizika. Toho si je vědoma i Evropská unie a jako první na světě představila obsáhlý návrh legislativního rámce – Akt EU o umělé inteligenci (EU AI Act). 

https://www.instagram.com/reel/CwAYnN3J5RS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Kolik stojí digitální Evropa?

Vývoj umělé inteligence je součástí programu Digitální transformace. Evropská unie nechce zaostávat za zbytkem světa, prioritou je kyberbezpečnost EU a digitální suverenita. EU uvádí, že chce vybudovat společnost, ve které budou digitální technologie přispívat běžným lidem, podnikům a životnímu prostředí. Chce zajistit budoucnost, ve které bude EU lídrem v oblasti digitální ekonomiky a bude určovat standardy i mezinárodně. 

Zaměří se na vývoj v oblasti superpočítačů, AI a kyberbezpečnosti. Důraz bude také klást na vzdělávání v digitálních technologiích, jelikož základní znalosti a dovednosti chybí až 42 % evropské populace. Na program Digitální transformace je vyhrazeno 7,6 miliard eur – konkrétně na vývoj AI 2,1 miliard eur.

https://www.instagram.com/p/C2ezBTyKLDs/?utm_source=ig_web_copy_linku0026igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Jak daleko je návrh EU?

Návrh regulace AI podala Evropská komise 21. dubna 2021. Zpočátku nekontroverzní právní norma se po spuštění ChatGPT a podobných systémů výrazně zkomplikovala. Názory na regulace se začaly výrazně lišit a veškerá jednání se protáhla. Momentálně tedy existuje pouze politická dohoda mezi Komisí EU, Radou EU a Evropským parlamentem, jejíž definitivní znění ještě upraví právníci a experti. 

Proč jednání tak trvají?

Evropská unie je největším regulátorem digitálních technologií na světě, příkladem jsou sociální sítě nebo elektronický obchod. Prioritou vždy byla bezpečnost a soukromí občanů. Nyní je při projednávání legislativy mnohem komplikovanější dosáhnout shody. V minulosti EU regulovala především mimoevropské firmy (převážně americké), nyní jde však o evropské zájmy. Přísná regulace může totiž zavřít dveře do nového velmi perspektivního odvětví, které je zatím v plenkách. Evropa má možnost stát se časem konkurenceschopnou zbytku světa – ne-li lídrem oboru. Umělá inteligence se momentálně jeví jako budoucnost a pevné legislativní hranice by mohly znamenat omezení, nebo dokonce zastavení vývoje v mnoha oblastech.

Kontroverze jsou zatím především v otázkách biometriky, kde mezi sebou soupeří otázky bezpečnosti, kterou by mohla identifikační zařízení zajistit, a ochrana soukromí na straně druhé.   

V jednom má ale EU jasno – legislativa musí do středu stavět člověka a lidská práva a musí implementovat etické standardy. Mimo to musí dodržovat již existující zákony.

https://www.instagram.com/p/C1WcZJost_7/?img_index=1

https://www.instagram.com/p/C2Kr4HFIqH1/?img_index=1

Regulace podle úrovně rizika

Politici se shodli v tom, že je potřeba vytvořit jednotnou a univerzální definici umělé inteligence, a že by na systémy AI měli dohlížet lidé, nikoliv automatická zařízení, aby se předešlo škodlivým následkům.

Pravidla jsou kategorizována podle možných rizik, která představují pro uživatele, a stanovují celou řadu povinností. 

Nepřijatelné riziko

Jedná se o systémy AI, které představují hrozbu pro člověka a budou zakázány. Patří mezi ně například: manipulace s chováním lidí (např. hlasem aktivované hračky, které podporují nebezpečné chování dětí), přidělování sociálního kreditu (klasifikace lidí na základě chování, statusu atd.) a biometrické identifikační systémy v reálném čase (např. rozpoznávání obličeje). 

Vysoké riziko

Jde o systémy AI, které mají negativní dopad na bezpečnost nebo základní práva. Budou posuzovány před uvedením na trh a v průběhu celého jejich životního cyklu. Budou rozděleny do dvou kategorií – více se dozvíte ZDE. Patří sem například: letecký a kosmický průmysl, automobily, zdravotnické prostředky, vzdělávání, řízení migrace či pracovní síly. 

Právně ošetřena bude také generativní umělá inteligence, jako je ChatGPT. Bude povinné uvádět, že obsah byl vygenerován umělou inteligencí, dále bude nutné navrhnout model tak, aby zabránil vytváření nezákonného obsahu, a nakonec bude povinnost zveřejňovat shrnutí dat chráněných autorským právem, která byla použita k tréninku umělé inteligence.

Omezené riziko

U systémů AI, které představují omezené riziko, by měli být uživatelé informováni o tom, že interagují s AI, aby mohli činit informovaná rozhodnutí. Mezi takové AI patří systémy, které generují nebo manipulují s obrazovým, zvukovým nebo video obsahem (např. deepfakes – další článek ZDE).

Podrobnější informace k Aktu EU o umělé inteligenci ZDE.

2024 – rok umělé inteligence

Co nás tedy čeká v roce 2024? Jistý je další vývoj umělé inteligence, ale také samotné legislativy. I přestože mnozí z nás vnímají umělou inteligenci jako běžnou součást života, neměli bychom brát další vývoj za samozřejmý, ale naopak sledovat, co se ve světě AI odehrává a mění. Zvláštní pozornost je nutné věnovat legislativě, jelikož razantně promění celou naši budoucnost. Oblasti marketingu se regulace týká jako mnoha dalších, a pokud chcete s AI v budoucnu pracovat, je nutné ji sledovat a rovněž změny, kterými prochází.

https://www.instagram.com/p/CyDkgxqM_ia/?img_index=1

Jak citovat?

NĚMCOVÁ, Ema. Jak EU jako první na světě reguluje umělou inteligenci. In: Markething [online], 2024. ISSN 1805 – 4991. ČAPKOVÁ, Ema, editor. Dostupné z: https://markething.cz/jak-eu-jako-prvni-na-svete-reguluje-umelou-inteligenci

ZDROJE

Thumbnail image byl vytvořen pomocí umělé inteligence

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20210414STO02010/shaping-the-digital-transformation-eu-strategy-explained

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200827STO85804/what-is-artificial-intelligence-and-how-is-it-used

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200918STO87404/artificial-intelligence-threats-and-opportunities

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europes-digital-future_en

https://denikn.cz/1320577/studio-n-ai-versus-eu-jak-chce-evropa-regulovat-umelou-inteligenci/

https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/digital-transition_cs

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A52021PC0206

Continue Reading

More in Komunikace

To Top