Connect with us

O nás

Jsme spolek studentů, absolventů a přednášejících na oboru
Marketingová komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Náš web vám přináší aktuální události v oboru, nejnovější výzkumy, publikace a vlastní komentáře. Chceme se stát názorovými lídry v oboru, kteří dokáží určovat nové trendy, znají minulost a umějí propojit teorii s praxí.

Texty procházejí ediční radou. Všichni, kdo se na tvorbě webu a textů podílejí, pracují dobrovolně a bez nároku na honorář.

Kontakt: redakce@markething.cz

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2021

Vyroční zpráva 2022

Vedení spolku Markething

Členové redakce

Členové social týmu

Členové event týmu

Grafika

Jazyková korektura

Mediální spolupráce

Odborní garanti

Poděkování

Projekt je financován za přispění Akademického senátu FSV UK v rámci programu Studentské peníze.

To Top