Connect with us

Komunikace

Nejen inovace a technologie. Startupy předávají i své know-how

Startupy přináší na trh mnohem více než inovativní řešení, modernizaci a digitalizaci. Se vzděláváním si je ale „na první dobrou“ spojí málokdo. Nejen české startupy přitom své know-how předávají jak svým klientům, tak vývojářským komunitám nebo i široké veřejnosti.

Důvody, proč firmy vzdělávají zaměstnance, jsou nasnadě. Specializace, vzdělání i soft skills zaměstnanců ovlivňují úspěch samotné firmy. Proč by ale měly firmy vzdělávat širokou veřejnost a své klienty? Kromě splnění pomyslné sociální otázky v rámci CSR plánů a nových PR příležitostí mohou investice do vzdělávání nebo přímé předávání znalostí a know-how přivádět nové a udržovat stávající zákazníky. Vzdělávání klientů je skvělým způsobem, jak si je udržet a zvýšit jejich loajalitu. Dává vzdělávání komunit a klientů smysl i pro startupy?

Český fintech startup Frenkee prodávající finanční produkty online vzdělává na Instagramu o finanční gramotnosti

Vzdělávání a startupy jdou dohromady

Startupy jsou známé především jako začínající rychle rostoucí společnosti, které mají díky inovativním koncepcím a technologiím potenciál pro rychlý hospodářský růst. Jejich přínos je mimo jiné hlavně v modernizaci i digitalizaci mnohých procesů a vzdělávání komunit nebývá mezi prvními asociacemi, které se s nimi pojí.

Příspěvky na sociálních sítích, blog i podcast. Český investiční startup Fondee edukuje v oblasti investiční gramotnosti

Podle Vojty Ročka, partnera společnosti Presto Ventures, která se věnuje financování inovativních projektů i mentoringu startupů, přitom jejich úspěch tkví mimo jiné i ve sdílení know-how. V českém prostředí již existuje několik průkopníků, kteří se této činnosti aktivně věnují a znalosti předávají obchodním partnerům, zákazníkům i celé komunitě. 

Zmínit lze například Keboolu, která je zakládajícím partnerem Digitální akademie Czechitas zaměřující se na vzdělávání žen v IT. Té zadarmo poskytuje svou platformu na rychlejší a kvalitnější analýzu dat a učí s ní pracovat. Veřejnosti nejznámějším zapojením tohoto startupu do předávání know-how byl zřejmě projekt Chytrá karanténa, kde Keboola hrála ústřední roli při vzniku a provozu v začátcích pandemie Covid-19.

Podcasty i videoseriály nejen pro klienty

Nabídka vzdělávání klientům dodává pocit, že o ně firma pečuje. Zároveň firmám umožňuje předat klientům informace o produktech, které nabízí. A to je u mnohdy technologických a těžko popsatelných produktů startupů nespornou příležitostí. Nejen české startupy tak své know-how předávají dál. Setkáváme se s newslettery, blogy, podcasty, videoseriály, workshopy i příspěvky na sociálních sítích.

Například startup Raynet CRM, který se zabývá technologickým řešením Customer Relationship Managementu (řízení vztahů se zákazníky) vytvořil volně dostupnou šestidílnou edukační videosérii Salesmajstr, která se zabývá tématem vyjednávání. Přestože je primárně určena zástupcům obchodních oddělení, zkušenosti a znalosti Michala Musila, který mimo jiné vede kurzy vyjednávání na ČZU, jsou ve videích předány natolik srozumitelnou formou, že zaujmou i laika. A víte, co se říká: „jak v obchodě, tak v životě nedostanete to, co si zasloužíte, ale to, co si vyjednáte.“

Salesmajstr od Raynetu

Sdílení zkušeností v komunitě

Sdílení know-how a znalostí s klienty může pomoct s prodeji, ale sdílení v komunitě může působit jako iracionální podpora potenciální konkurence. Přesto je v komunitě startupů poměrně běžné. V podstatě každá vývojářská firma může mít rezervy či problémy ve vývoji, který přímo nesouvisí s jejich znalostmi a zaměřením, a tak sdílení napomáhá vzájemnému růstu.

Příkladem může být oblast DX (developer experience) a s ní související technicky správné programování, firemní kultura, rituály, technologie, postupy či validace produktu, ve které se realizuje například český startup DX Heroes. Komunitu vývojářů, kteří mají o zlepšování DX zájem, sdružují na platformě Developer Experience.io, kde mohou členové komunity sdílet své znalosti.

Podobně také funguje Community page startupu Better Stack, který magazín CzechCrunch v září označil za největší českou naději na dalšího jednorožce. Úlohou Better Stack je 24/7 kontrolovat stav a změny webových služeb a v případě jakýchkoliv technických problémů automaticky upozornit klienta či jeho vývojáře. To klientovi umožňuje problémy rychleji detekovat a vyřešit. Community page tohoto startupu obsahuje například návody určené především pro zmíněné vývojáře. Ti se mohou naučit nové postupy, což ale v konečné fázi urychluje a zlepšuje poskytovanou službu i pro koncové klienty Better Stack.

Jak citovat?

HÁJKOVÁ. Karolína. Nejen inovace a technologie. Startupy předávají i své know-how. Filip Thein, editor. In: Markething [online], 2022. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: https://markething.cz/startupy_know_how

Zdroje:

https://www.business2community.com/customer-experience/9-benefits-and-reasons-why-you-should-educate-your-clients-02446184

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2021/06/03/business-for-good-how-companies-can-help-bring-education-to-those-in-poverty/?sh=38b1a6ae4153

https://smallbusiness.chron.com/benefits-public-education-business-partnerships-59407.html

https://www.forbes.com/sites/forbesnycouncil/2019/07/16/how-startups-can-make-an-impact-on-higher-education/?sh=2eb2d2542388


Continue Reading

Absolventka MKPR a Strategické komunikace, doktorandka na FSV, která se nadchne pro každý zajímavý projekt a téma. Kariérně se profiluje v PR a ve zdravotnictví.

More in Komunikace

To Top