Connect with us

Komunikace

Dobrovolnictvím vstříc lepším zítřkům (a porážce koronaviru)!

Na současném karanténním stavu je poměrně obtížné hledat něco pozitivního. Zavřené obchody, vylidněná náměstí, neustále se zvyšující počet nemocných i obětí ke klidu na duši rozhodně nepřispívají. Při všech těchto opatřeních se ale přece ukazují kvality mnoha Čechů. Vzniká mnoho dobrovolnických iniciativ, které se snaží lidem pomoci s obtížemi v aktuální svízelné situaci.

O některých projektech ze stran společností i jednotlivců jsme již psali ve článcích Fenomén pomoci v Česku: Hackaton vs. Covid-19 a Komunikace z karantény – co stojí za pozornost. Jedna výrazná skupina však nesmí být opomenuta, a to jsou jednotliví dobrovolníci. Stovky lidí se rozhodly nelenit a pomoci těm, kteří je nejvíce potřebují. Od drobností jako vyzvednutí pošty přes hlídání dětí či domácích mazlíčků až po vaření seniorům. A pro lepší komunikaci si založili skupiny, které rozhodně stojí za zmínku.

Skautská pomoc

Jako jedni z prvních se dobrovolnické činnosti zhostili skauti, kteří mají s veřejně prospěšnou prací již mnohaleté zkušenosti. V souladu se svými skautskými zákony (buď prospěšný a pomáhej jiným) založili ve spolupráci se společností Elpida, která již mnoho let aktivně komunikuje se seniory v nouzi, web Skautská pomoc. Pomocí přihlášení do informačního systému Junáka (kde jsou všichni skauti zaregistrováni) lze jednoduše potvrdit předvyplněnou dobrovolnickou dohodu a rovnou začít pomáhat těm lidem, kteří s Elpidou komunikují. Jednoduché a efektivní.

Výzva všem skautům od vedení skautské organizace Junák.

Sousedská pomoc

Dobrovolníci ale zdaleka nejsou pouze skauti. Jak již z názvu Sousedské pomoci vyplývá, snaží se na lokální úrovni vypomoci nemohoucím a lidem, kteří by neměli vycházet. Skvělé na této iniciativě je, že lze pomáhat z pohodlí domova. Při jednoduché registraci si lze vybrat místo působení, ale hlavně je možné si vybrat i ze čtyř rolí. Mimo švadlenu, která šije roušky, a kurýra, jenž potřebné zboží doručuje na místo určení, je možné zažádat si o roli pečovatele a dispečera. Pečovatel má na starosti „detektivní“ práci, tedy hledání lidí, kteří pomoc potřebují, ale Sousedskou pomoc neznají či nevědí, jak ji kontaktovat. No a zmíněná pomoc z pohodlí domova přichází s rolí dispečera, jenž zajišťuje logistiku a efektivní komunikaci mezi všemi ostatními složkami.

Jestli chcete nebo musíte být doma, stále je možnost pomáhat jako dispečer.

Šije celé Česko

Tématu roušek jsme již věnovali vlastní článek (zde), avšak nelze opomenout všechny iniciativy, jež se snaží toto nedostatkové zboží v domácích podmínkách vyrábět a distribuovat potřebným. Pro šíření informací o tom, jak roušku vyrobit, jak ji správně používat a k čemu je potřeba, vznikly iniciativy jako například Roušky pro všechny, #rouskyvsem a #chranimnejslabsi.
#damerousky se zase zasadila o přehlednou vizualizaci míst, kde se roušky vyrábí, kde na ně nabízí materiál a kde je nutně potřebují. Pomocí mapy spolu mohou všechny složky napřímo komunikovat a vzájemně si dodávat, co je zrovna potřeba.

Česko 2020 aneb Roušky na každém rohu.

Další iniciativy

Existuje samozřejmě mnohem více iniciativ na celonárodní i lokální úrovni – od nespočtu facebookových skupin až po další celonárodní iniciativy jako Pomůžeme.si nebo Pomoc do domu. Není potřeba vyjmenovávat všechny, jelikož přehledný seznam a rozcestník již vytvořil iRozhlas.

#vietnamcipomáhají

Ještě je tu však potřeba vyzdvihnout jednu iniciativu. Často přehlížená vietnamská komunita projevila ohromnou aktivitu a její členové začali šít roušky a rozdávat občerstvení záchranným složkám. V Mladé Boleslavi dokonce věnovali na boj s koronavirem 50 000 korun. V současnosti tak spolupracují s vedením několika měst a Českým červeným křížem, jimž roušky dodávají pro další distribuci.

Logo iniciativy vietnamské komunity, která se snaží pomoci s bojem proti koronaviru.

Co z toho vyvodit?

Ze všech výše zmíněných iniciativ lze vyvodit několik závěrů.

1.  Češi nejsou tak sebestřední a sobečtí, jak se donedávna tvrdilo, ale naopak v době nouze solidární, nápomocní a ohleduplní.

2. Jsou mistři improvizace. Kde jinde na světě bychom našli národ, který nedostatek ochranných pomůcek vyřeší tak, že si doma udělá vlastní výrobnu?

3. Měli bychom si vážit v době prosperity přehlížených profesí a komunit, ať už jde o doktory, zdravotní sestry, prodavačky, ale i o obyčejné Vietnamce, kterým třeba zrovna vy vděčíte za roušku.

Jak citovat tento článek?

THEIN Filip. Dobrovolnictvím vstříc lepším zítřkům (a porážce koronaviru)!. Martin HONC, editor. In: Markething [online], 2020.  ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: https://markething.cz/dobrovolnictvi-koronavirus

 

Continue Reading

Absolvent Marketingové komunikace a PR na FSV UK. V současnosti studuje magisterský obor Strategická komunikace. Emeritní šéfredaktor Markething.cz.

More in Komunikace

To Top