Connect with us

Konference

Terorismus, lobbing a public affairs. Praha centrem politického marketingu

Zřídka se stává, že by se do našich končin sjela světová špička odborníků z tak perspektivního oboru, jakým je v současnosti politický marketing. Pod vedením zkušeného tandemu ve složení Anna Matušková a Denisa Hejlová zaštítila Katedra marketingové komunikace a PR již osmou mezinárodní konferenci o politickém marketingu – IPMC.

Přímo na půdě naší domovské Fakulty sociálních věd se o víkendu sešli akademici i praktici, aby v průběhu konference ukázali svým kolegům a přítomným studentům, jak široký záběr má ve skutečnosti politický marketing. Pojem, který si část naší populace spojuje s většinou špatně vypadajícími billboardy a naučenými gesty některých neúspěšných politiků.

Konferenci otevřel Paul Baines z Cranfield University svojí prezentací věnovanou marketingovým strategiím teroristických organizací s názornými příklady v podobě ISIS, Al Qaedy, Boko Haram a Al Shabab. Mimo jiné uvedl, že ISIS prodává smrt, ale velmi šikovně převlečenou za věčný život. Diskuzi o podstatě, významu a transformaci public affairs poté započala legenda politického marketingu Phil Harris. Debata na toto téma se táhla napříč oběma dny, kdy svou trochou do mlýna přispěl například i Ian Richardson ze Stockholmské univerzity svým zamyšlením se nad existencí takzvaných transnárodních hráčů. Příkladem takového subjektu je společnost Google, která svým jednáním může silně ovlivnit vnitrostátní i mezinárodní politiku.

Odpolední blok zahájili Andrzej Falkowski a Robert Mackiewicz, s výzkumy zaměřenými na lidský faktor v politickém procesu. Robert Mackiewicz přišel například na to, že si lidé neověřují politická vyjádření, raději si jedno vyberou, tomu věří a šíří ho dál. Andrzej Falkowsi zkoumal, jak lidé hodnotí politické strany na základě toho, jakou zvolí komunikaci. Došel k závěru, že seriozněji hodnotíme strany, které se zaměřují na potenciální zisk než potenciální ztrátu. Paradoxní však je, že vyhýbání se ztrátě je pro lidi silnější motiv, který je vede přímo k akci.

S postupujícím časem rozhodně neubývalo nadšení, které byla nejvíce cítit, když Robert Ormord  hovořil o komplexnosti slova stakeholder. Celá aula začala již během prezentace pomalu ožívat. Na konci, když přišel prostor na otázky, se rozhořela debata, která si dala za cíl definovat tento pojem. Nehledě na věk či národnost ve všech zvítězil entuziasmus a potřeba se zapojit. Definice se sice ani přítomné kapacity nedobraly, ale samotný proces byl na tolik fascinující, že to pravděpodobně nikomu nevadilo.

Christian Scheucher nejdříve konsternoval přítomné, když ve své prezentaci o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) poukázal na nelichotivá fakta, která se jej týkají. Například nikdo netušil, že Američané zpracovávají kuřata metodou, která je v EU od roku 1990 zakázaná, protože kvůli ní hrozí větší riziko nákazy salmonelou. Překvapením už ale nebylo jeho vyprávění o přístupu rakouské společnosti k lobbingu, kde se podle všeho jedná o sprosté slovo stejně jako u nás. Marian Nič poté prezentoval o síle sociálních sítí, kde z Facebooku může být dobrý sluha, ale zlý pán.

Mladou krev mezi světovými odborníky na politický marketing reprezentoval Thom Iddon se svým výzkumem občanských protestů na sociálních sítích a jejich vzájemnou provázaností s offline světem. Budoucnost oboru také představovalo vystoupení Inda Vikase Singha, který číselně demonstroval výjimečnost indických parlamentních voleb z loňského roku, při kterém byl nejen celý místní elektorát čítající na 800 milionů voličů svědkem zrodu politického marketingu v největší demokracii světa.

IMG_7056

Samozřejmě nemohla chybět prezentace o nadcházejících prezidentských volbách v USA a rýsujícím se kandidátském lístku, této tématiky se zhostil Jospeh Ben-Ur a zcela dle očekávání vyvolala velkou diskuzi mezi přítomnými nejen o stoupající popularitě osobitých kandidátů napříč světovou politikou. Došlo i na české prostředí a to ve formě výzkumů o populismu v komunikaci hnutí ANO a o rostoucí personalizaci mediálních sdělení o  politice.

Na závěr Michael Parsons prezentoval svůj výzkum zaměřený na fascinující změnu komunikace britských politických stran v návaznosti na vzestup kontroverzního uskupení UKIP. Celou konferenci uzavřela Ülle Toode z Estonska svojí prezentací o rostoucí popularitě a potřebě či nepotřebě charismatických lídrů.

IPMC na Univerzitě Karlově nebyla opulentní konferencí vyzdvihující důležitost oboru nebo detailně rozebírající nejúspěšnější kampaně nedávné doby. Bylo to velice přátelské setkání profesionálů, kteří zde sdíleli své myšlenky, objevy a názory nejen na přítomnost a minulost, ale především na budoucnost stále se rozrůstajícího odvětví marketingu a politologie. Za Markething.cz bychom uvítali, kdyby se konference podobného ražení u nás konaly alespoň jednou za měsíc.

Jak citovat tento článek?

HANKA, Filip. ROMAŇÁK, Adam. Terorismus, lobbing a public affairs. Praha centrem politického marketingu. In: Markething [online].  2015 [cit. 2015-09-10]. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z http://www.markething.cz/terorismus-lobbing-a-public-affairs-praha-centrem-politickeho-marketingu

Continue Reading

Absolvent MKPR. V současnosti studuje magisterský obor Politická komunikace na University of Amsterdam. Twitter: @filiphanka

More in Konference

To Top