Connect with us

Komunikace

Neprávem opomíjená církevní komunikace

Ačkoliv je již několik let v naší společnosti v pozadí, přesto je tu s námi a ovlivňuje naše životy. Navíc, v poslední době získává opět na síle. Řeč je o církvi – jakékoliv církvi. Mnohými obdivovaná, mnohými zatracovaná. Ovšem její klady a zápory začínají ve společnosti opět rezonovat, proto i my jsme se vrhli do těchto neprozkoumaných vod a před Vánocemi jsme uspořádali již druhý ročník konference na téma Církevní komunikace. Průběh příprav a bližší program jste mohli sledovat na našem facebooku a na webových stránkách fakulty.

Konference se konala 03. 12. 2014 a otevřela spoustu zajímavých témat k diskuzi. Velké množství účastníků k nám i navzdory nepříznivému počasí přijelo ze Slovenska, zbytek se sjel z různých koutů republiky. Přednesené příspěvky se týkaly nejen církví, ale zejména jejich způsobů komunikace. Zjistili jsme, kde jsou slabé a kde naopak silné stránky církví. Tentokrát pozvání přijali opět mons. Holub a prezident Církve Ježíše Krista Posledních dnů (mormoni) – James McConkie.

Na rozdíl od předchozího ročníku, kdy v popředí zájmu byly církevní restituce, jsme letos hovořili například o využití církevních prvků v zábavních parcích, o církevním cestovním ruchu a mnoho dalšího. Zajímavé to bylo nejen pro vystupující, ale i pro studenty, které toto téma zajímá, a jsme rádi, že si našli čas a přišli nás podpořit.

Již teď přemýšlíme nad tématem na příští ročník, který je plánovaný na prosinec 2015.

Jak citovat tento článek?

KOUDELKOVÁ, Petra. Neprávem opomíjená cirkevni komunikace. Markething [online]. 2015 [cit. 2015-02-24]. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: http://www.markething.cz/nepravem-opomijena-cirkevni-komunikace

Continue Reading

More in Komunikace

To Top