Connect with us

Komunikace

Denisa Hejlová po 12 letech předává vedení katedry MKPR

Docentka Denisa Hejlová po dvanácti letech mění křeslo a přesouvá se z pozice vedoucí Katedry marketingové komunikace a public relations (MKPR) do nové role vedoucí Centra pro strategickou komunikaci. Ohlédli jsme se s ní za uplynulými dvanácti lety.

Vedoucí katedry jste se stala ve dvaatřiceti. Jaké byly Vaše začátky? A jak se za tuto dobu katedra proměnila?

Začínali jsme jako hodně malá skupina, ze začátku nás bylo doslova tři a půl: Pavel Dolanský, Jan Halada, Ladislav Kopecký a já. Vždycky jsme ale k tomu měli síť skvělých odborníků z praxe, kterou jsem postupně rozšiřovala. Právě díky nim mají naši studující otevřené dveře v podstatě tam, kam chtějí – do nejlepších agentur a firem. Ze začátku to byl hodně punk, dnes jsme víc korporátní a spořádaní. Je nás hodně – 14 vyučujících, 25 externistů, kolem 450 studentů a přes tisíc absolventů. Jsem ráda, že se k nám po studiu vracejí a sdílejí svoje profesní zkušenosti s novými ročníky.

Co považujete za největší výzvy, se kterými se za oněch 12 let musela katedra potýkat?

V první řadě bylo docela těžké obhájit, že tento obor se má vůbec na Univerzitě Karlově učit. I řada akademiků měla vůči našemu oboru předsudky a nedovedli si představit, jak je komplexní. Také bylo hodně náročné vybudovat tým interních pedagogů – hlavně v našem oboru, který je na akademické půdě nový; je hodně vázaný na praxi, ve které jsou také dost lepší finanční podmínky. Neměli jsme ani žádné kontakty v zahraničí – to všechno jsme museli stavět na zelené louce. Nerada vzpomínám také na pandemii – nebylo to příjemné ani pro nás, ani pro studenty.

Jak jste distanční výuku na katedře zvládli?

Myslím, že docela dobře – učili a konzultovali jsme online, natáčeli jsme videa a všichni jsme se s tím nějak poprali. Určitě to nebylo ale nic příjemného, spousta z nás řešila úplně jiné problémy.

Těsně před pandemií jste otevřeli nový magisterský obor Strategická komunikace. Mohla byste rozvést, jaký byl impuls k jeho vytvoření, v čem se od MKPR liší a zda se na něm uchytí i studenti z jiných fakult či univerzit?

Musím říct, že začít učit a rozvíjet strategickou komunikaci byl tak trošku můj plán; viděla jsem to v zahraničí, sledovala jsem, že se tím směrem obor postupně ubírá a chtěla jsem, abychom ji měli i u nás. Strategická komunikace vznikla proto, že se svět změnil, a to jak z bezpečnostního, tak komunikačního pohledu. Je to komplexní obor, kde musíte mít hodně široké znalosti ze spousty disciplín, proto se tam mohou hlásit i lidé, kteří předtím komunikaci nestudovali.

Již jsme zmínili výzvy. Na co jste naopak pyšná? Co se za 12 let na katedře podařilo posunout či zlepšit?

Nejvíce pyšná jsem na komunitu našich absolventek a absolventů a studujících. To, že se k nám vracejí, že si navzájem sdílí nabídky práce a potkávají se v praxi; a to, že někteří z nich u nás už i přednášejí, je pro mě tou největší odměnou a považuji to za úspěch. Hodně k tomu přispívá i oborový server Markething.cz, který jsme dali se studenty dohromady před deseti lety. Je jasné, že po dvanácti letech považuji katedru tak trochu za svoje dítě a jsem pyšná na každého, kdo nás dobře reprezentuje.

Jak jste zmínila, nejen vy a Vaši kolegové reprezentujete katedru, důležitou vizitkou jsou i absolventky a absolventi. Mohla byste přiblížit, kde všude v současnosti pracují a kam až to „dotáhli“?

Máme už přes tisícovku těch, kdo MKPR vystudovali, takže bych nechtěla na nikoho zapomenout a řeknu to spíše obecně. Obor komunikace je paradoxně spíš servisní a ti nejlepší v něm někdy nejsou úplně vidět, protože stojí za zády jiných. Naopak, když se v naší profesi někdo prezentuje jako „megastar“, tak se někdy živí spíš tím, že prodává sám sebe. Jsem ráda, že se naše absolventky a absolventi uplatňují v důležitých firmách, na ministerstvech a ve skvělých neziskových a kulturních projektech.

Nejste pouze jen pedagožka, ale i autorka knihy o public relations. Máte i v této oblasti plány navázat s novou knihou či učebnicí?

Doufám, že letos na jaře dokončím knížku o strategické komunikaci a mám pak hned úkol od nakladatelství Grada udělat druhé, rozšířené vydání knížky Public relations. Také edituji knížku o politickém marketingu v mezinárodním týmu pro vydavatelství SAGE.

Jakou má katedra budoucnost? Máte plány, jak dále obor zlepšovat a tak držet krok s neustále se měnícím marketingovým prostředím?

Katedru povede od prvního února moje dlouholetá kolegyně a zástupkyně Petra Koudelková, za což jsem moc ráda a přeji jí hodně štěstí. Já zůstávám na katedře jako garantka Strategické komunikace, budu dále učit. Vedle toho po dvanácti letech začínám – tak zase trochu na zelené louce – s budováním nově vznikajícího Centra pro strategickou komunikaci. To se bude věnovat postupnému rozvíjení výzkumu a propojování teorie s praxí.

Co byste vzkázala zájemcům, kteří zvažují studium na katedře Marketingové komunikace a public relations?

Univerzita Karlova je jedničkou u nás a v prvních stovkách nejlepších univerzit na světě. A je zadarmo. Máme skvělé zahraniční kontakty a možnosti stáží. Jsme špičkové akademické pracoviště, ale každý v praxi nás zná. Co je ale hlavní – potkáte tu super partu spolužáků.

Jak citovat tento článek?

THEIN, Filip. Denisa Hejlová po 12 letech opouští vedení katedry MKPR. In: Markething [online], 2023. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: https://markething.cz/denisa-hejlova-mkpr

Continue Reading

Absolvent Strategické komunikace na FSV UK. Aktuálně studuje Mediální studia. Pracuje v PR. Emeritní šéfredaktor Markething.cz.

More in Komunikace

To Top