Connect with us

Komunikace

Creative Camp oslavil 3. narozeniny kampaněmi pro Komerční banku a Bageterii Boulevard

Creative Camp je již 3 roky fungující kreativní workshop, kde studenti marketingu z Univerzity Karlovy pracují na reálných komunikačních zadáních pro široké spektrum partnerů. Předchozích ročníků se zúčastnily například Seat, McDonald’s, Staropramen, Reebok, Generali, Metaxa, Český olympijský výbor a další.

Letos si studenti oboru Marketingová komunikace a PR na Univerzitě Karlově díky projektu Creative Camp zapsali několik úspěšných zářezů pro partnery Komerční banka a Bageterie Boulevard.

„Se studenty pracujeme na Creative Campu velice úzce, workshopy doplňujeme přednáškami o aktuálních trendech v komunikaci, snažíme se předat své know-how a hlavně inspirovat studenty a pomáhat jim jejich zajímavé nápady rozvést do ucelenější podoby,“ říká spoluzakladatel projektu Honza Mikulka.

„Když se potom podaří to, že jako student marketingu v prváku nebo druháku vytvoříte kreativní koncept nebo skvělý claim, který známá značka opravdu použije, je to super vizitka do vašeho portfolia,“ doplňuje lektorka Creative Campu Daniela Marková.

„Velkou radost máme ze spolupráce s Komerční bankou, která přinesla opravdu komplexní kampaňové zadání. Trochu jsme se báli, že to bude příliš velké sousto, ale studentům se skutečně podařilo přijít s několika povedenými koncepty a jednu big idea se pak klient rozhodl realizovat v rámci kampaně Reálná banka pro reálný život,“ uvádí další ze zakladatelů projektu Ondřej Kolek. Autory konceptu jsou studenti Judita Ružičková, Lucia Posluchová, Gabriela Vlková a Martin Honc.

Tvůrci vítězného konceptu pro Komerční Banku: J. Ružičková, L. Posluchová. G. Vlková, M. Honc

„Jako partner Creative Campu jsme rádi, že další z týmů přisel s insightem, který je relevantní pro dnešní dobu. Správný směr jejich uvažování jsme si ověřili ve výzkumech realizovaných v rámci přípravy naší nové reklamní kampaně, která běží od 1.5. 2018,“ komentuje za tým marketingu Komerční banky Jitka Jelínková.

ARVE Error: need id and provider

Bageterie Boulevard, která s projektem Creative Camp spolupracuje pravidelně už 2 roky, naposledy využila kreativní sdělení a povedená copy při re-launchi svého produktu BB Box. Nový claim i názvy produktů vytvořili studenti Anna Zemanová, Martin Kostelecký, Martin Kunc a Michal Marek.

Autoři využitých konceptů pro BB a zároveň vítězný tým 9. Creative Campu. M. Kostelecký, A. Zemanová, M. Kunc, M. Marek

„Jsme velice rádi, že se daří nejen inspirovat studenty a rozvíjet jejich schopnosti, ale také vytvářet kreativní koncepty, strategie a exekuce pro naše partnery, které potom reálně vzniknou. Aktuálně připravujeme další 3 Creative Campy, které proběhnou 1x na podzim a 2x na jaře. Po úspěšných 3 letech fungování Creative Campu zároveň připravujeme vstup projektu do dalších zemí, konkrétně v Německu a Polsku, a pokud se projekt uchytí i na těchto trzích, máme v plánu pokrytí až 5 zemí v horizontu příštích 5 let,“ uzavírá první 3 roky existence Creative Campu třetí ze zakladatelů, Jiří Štefek.

Jak citovat tento článek?

Creative Camp oslavil 3. narozeniny kampaněmi pro Komerční banku a Bageterii Boulevard. In: Markething [online], 2018 [cit. 2018-07-17].  ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: https://markething.cz/creative-camp-narozeniny-kb-bb.

Continue Reading

More in Komunikace

To Top