Connect with us

Komunikace

Charita jako vedlejší produkt cestovního ruchu

Věděli jste, že… když uděláte rezervaci například přes Booking.com, dostane z částky, kterou za ubytování zaplatíte,  provizi od 15  až do 50 % ? V České republice právě vzniká platforma Novecity, přes kterou by tato provize nesměřovala k akcionářům, nýbrž na vámi zvolené charitativní účely. Zákulisí projektu a nový charitativní model nám v rozhovoru poodhalil jeho autor Maurizio Disimino.

Mohl byste nám představit projekt Novecity?

Jedná se o stránky zprostředkovávající ubytování obdobně jako Booking.com a jemu podobné. Lidé zaplatí stejnou cenu, hoteliéři dostanou stejný objem peněz, ale zároveň jde část finančních prostředků, která by jinak skončila v kapsách akcionářů, na vámi zvolené charitativní účely. Jsme skupina profesionálů, jako jsou právníci, účetní, programátoři a další, kteří dávají dohromady své schopnosti a volný čas, aby všechno hladce fungovalo. Budujeme nástroj pro financování postavený na třech pilířích. Těmi jsou charitativní pomoc, humanitární pomoc a filantropie. Standardně musí lidé na jejich podporu obětovat peníze, které by mohli využít jinak. S Novecity je však tato podpora jen vedlejší produkt jejich koupě. Navíc si mohou na rozdíl od mnoha jiných případů ověřit, že jejich peníze skončí ve správných rukou, protože číslo rezervace zároveň slouží jako identifikační číslo dárcovského příspěvku. Své peníze tak můžou doslova sledovat na cestě tam, kam je pošlou.

Kolik lidí s vámi nyní pracuje?

Kolem 40, přičemž většina to dělá ve svém volném čase. Podle mě jsou lidé, kteří pracují zadarmo a z přesvědčení, větším přínosem, než kdybych platil zaměstnance, kteří by se snažili jen dělat svou práci za výplatu.

Co vlastně znamená označení Novecity?

Češi to mohou vnímat jako „nové city.“ Chtěl jsem v názvu ponechat odkaz na zemi původu, protože to tu mám rád. V zahraničí to pak má znamenat něco jako „nové město.“ Obecně má ale Novecity představovat především „cosi nového.“ Když přicházíte s novou značkou, musí být její název něco, co se stejně píše i vyslovuje, co není registrováno tady ani v jiných zemích a navíc obsahuje určitou myšlenku. Novecity všechny tyto podmínky splňuje.

Byl trh s ubytováním vaše první volba?

Ano, protože tento byznys může být takřka plně automatizován, přičemž s naší myšlenkou musíme minimalizovat výdaje na lidské zaměstnance. Chceme na charitu přesunout 100% výši příspěvku, což by v jiných sektorech ekonomiky nebylo tak snadné.

Dokážete si tedy představit i jinou oblast, kde byste mohl tento model aplikovat?

Už tohle je docela výzva, takže se chci nyní soustředit právě na to. Ale ano, dá se to rozšířit i na jiné oblasti…

Víte, kam tím mířím? Podobně jako Booking.com, největší poskytovatel hotelových služeb, který nemá vlastní hotely, nemá Uber, největší poskytovatel taxi služeb, vlastní taxíky. Dokázal byste tedy aplikovat stejný model třeba právě u taxislužeb?

Teoreticky ano, ale Booking.com dostává provizi od 15 až do 50 %. Hovoříme o milionech dolarů denně a mnohem vyšších výnosech, než má Uber. Museli jsme pečlivě vybírat odvětví, kde budeme působit. Náš koncept ostatně spočívá ve vstupu na volný trh jako nezisková organizace, která komerční aktivitou získává peníze na charitu. Bylo klíčové zvolit oblast s co nejvyšší možností omezení nákladů a zároveň co nejvyššími výnosy.

Jste úspěšní v přesvědčování hoteliérů, aby s vámi spolupracovali?

Pro hoteliéry není navázání spolupráce s Novecity nic náročného. Bezplatná registrace a zařazení do databáze může proběhnout během pár hodin. Máme koncept takzvaných aktivistů, což by měli být zástupci Novecity v jednotlivých městech. Ti mají za úkol komunikovat s místními hotely a představovat jim náš koncept. Aktuálně začínáme s hotely v Praze, Florencii, Bratislavě a Mateře, která bude hlavním evropským městem kultury v roce 2019. Pro hotely se nic nemění, akorát se místo placení provizí ostatním zprostředkovatelům mohou pochlubit, že ubytováním u nich lidé podporují charitu, což lze využít i v rámci marketingu. Naší prioritou však zatím není mít co nejvíce hotelů, ale aby se o nás lidé dozvěděli a začali nám důvěřovat.

Jak šíříte povědomí o Novecity?

Jednak využíváme zmiňované aktivisty pro komunikaci s hotely, zároveň máme program tzv. ambasadorů, tedy veřejně známých osobností šířících povědomí o projektu. Mezi ostatní činnosti patří např. příprava vlastního kalendáře Prahy s informacemi o Novecity nebo možnost sdílet na Facebooku informaci, že jste udělali rezervaci přes naši platformu a přispěli tím na dobrou věc.

Napadlo vás zkusit třeba Kickstarter?

Ne, Kickstarter na tyhle věci není stavěný. Tam musíte mít konkrétní produkt, který můžete produkovat, není to pro služby. My máme svou vlastní kampaň.

Zatím nespolupracujete s tolika hotely, takže se může stát, že lidé budou chtít Novecity využít, ale zjistí, že v některých lokalitách zkrátka nemůžou. Věříte, že se k vám takoví lidé vrátí?

Takové věci bohužel nemohu předvídat. Proto jsou naši ambasadoři a aktivisti po celém světě tak důležití. Decentralizováním práce se snažíme projekt urychlit jak jen to je možné. Nakonec totiž vyhrají všichni. My získáme další hotel a tím pádem další příspěvky na charitu, zatímco hotel příliv zákazníků a díky charitativnímu pozadí i marketingovou výhodu oproti konkurenci. Máme tedy nástroje, ale nevíme, jak rychlý a široký zásah budou mít. Já však věřím, že od určitého bodu bude vývoj využívání naší platformy velmi rychlý.

Když se podíváme na vaše stránky, jsou až nápadně podobné těm Bookingu…

Na to je snadná odpověď. Bylo prokázáno, že modrá barva udržuje lidskou pozornost více než ostatní barvy. Takže vlastně nemáme na vybranou. Facebook je modrý, Twitter je modrý… V podstatě všechny stránky, kde má člověk strávit větší množství času, jsou laděny do modré.

Narazil jste už na nějaké problémy?

Velkým problémem je česká legislativa. Náš koncept je, že vyděláme 100 euro a právě těch 100 euro dáme na charitu, takže výsledná suma je a vždycky bude 0. Ale v České republice to takto nefunguje. Když vyděláte 100 euro, nelze darovat víc než 15 %. Pak se musí zaplatit daně a až s tím zbytkem si můžete dělat, co chcete. Proto jsme nyní v procesu přechodu pod britskou jurisdikci, která je mnohem otevřenější a umožňuje darovat právě až 100 % z příjmu, což je model, který potřebujeme. Nemáme problém s placením daní, ale zkrátka věříme, že i peníze z daní by charity využily lépe než česká vláda.

(K rozhovoru se v tuto chvíli připojuje konzultant projektu Stefano Toschi.)

Zmínil jste, že hodláte dát na charitu 100 % příjmů za zprostředkování služby. Z čeho tedy bude financovaný samotný chod Novecity?

Ani při maximální automatizaci procesu nelze dosáhnout nulových nákladů. Dokonce i Lékaři bez hranic si nechávají 20 % získaných financí na fungování, marketing apod. Tolik my nepotřebujeme a nacházíme další možnosti příjmů. Například, když si vytisknete letenku nebo palubní lístek, tak tam máte cestovní údaje, itinerář a pak spoustu reklamního prostoru. Takže v našem případě můžeme u potvrzení rezervací nabízet reklamní prostor například lokálním taxislužbám. Což v jednom případě nemusí být mnoho, ale v globálním měřítku bychom tak mohli snadno pokrýt náklady na náš provoz. Vždycky budete potřebovat někoho, kdo bude zvedat telefony a řešit nečekané situace, ale jinak chceme všechno automatizovat. Do roku 2030 zmizí díky automatizaci miliony pracovních míst, ale zrovna třeba práce v customer care samozřejmě není úkol pro počítač.

Už jste zaznamenal nějakou reakci třeba právě od Bookingu?

Ne. Myslím, že z nás nejsou příliš znepokojení. Ale ani já je nevidím jako konkurenci. Oni mají komerční model, my máme model nekomerční. Chceme přinášet peníze z komerčního sektoru do nekomerčního, a že je to zrovna v oblasti cestování, je do značné míry náhoda.

Takže jste si zatím nevšiml organizace založené na stejném modelu?

Takhle radikálně ne, ale je to začínající trend. Např. Amazon nyní přispívá na charitu 0,5 % z částky, kterou obdrží za váš nákup. Ale u nich bych za tím viděl spíše marketingový tah.

Stefano: „Když se podobným směrem vydá přímo Booking.com, tak je to jedině dobře. I případné 1 % na charitu z každé rezervace u Bookingu bude v konečném součtu víc než   100 % od Novecity. Náš cíl je ale jiný, a sice podpořit dobrou věc. V konečném důsledku tak nezáleží na tom, jestli jdou peníze od nás, od Bookingu, nebo od obou, ale kam ty peníze jdou.“

Continue Reading

Absolvent oborů Marketingová komunikace a PR, Mediální studia a Mezinárodní vztahy na FSV UK. Zajímá se o marketingovou propagaci České republiky a utváření její image doma i v zahraničí. Jako celoživotní lék na nudu zvolil samostudium japonštiny.

More in Komunikace

To Top