Connect with us

Komunikace

Česká ministerstva ve víru internetu a sociálních sítí

Komunikace veřejných institucí představuje do jisté míry velmi palčivé téma, jelikož nesprávně zvolené prostředky můžou dané instituci nejen pomoci, ale zároveň jí i velmi uškodit. Jak komunikují na internetu například česká ministerstva? Sledují současné trendy a fungují také na sociálních sítích? Tématu komunikace veřejných institucí, státu a samosprávy se bude také věnovat nadcházející ročník konference PIAF 2013.

Ministerstvo je institucí veřejné správy financované z peněz daňových poplatníků. Z toho vyplývá, že pokud komunikuje, mělo by tak činit srozumitelně a pokud možno takovým způsobem, aby například informovalo o své činnosti, upozorňovalo občany na nějaké aktuální téma či je případně směřovalo k odpovědím na jejich otázky. Rozdílem v komunikaci jednotlivých ministerstev na internetu bývá často kvalita internetových stránek a jejich obsahu a v neposlední řadě také nápaditost zpracování. A je třeba poznamenat, že rozdíl může být opravdu značný. V České republice funguje čtrnáct oficiálních Ministerstev ČR. Pro ilustraci jsem vybral jen několik z nich, které na internetu využívají ke komunikaci kromě oficiálních stránek také sociální sítě.

Ministerstva „komunikují“…

Pokud se zaměříme například na Ministerstvo vnitra České republiky, to je kromě svých oficiálních internetových stránek aktivní také na sociální síti Twitter, kde zveřejňuje aktuální informace z resortu či individuální upozornění na opatření ministra. V období letošní historicky první přímé volby prezidenta ČR také ministerstvo vnitra na Twitteru informovalo kupříkladu o registraci jednotlivých kandidátů a kandidátek.

zdroj: https://twitter.com/vnitro

zdroj: https://twitter.com/vnitro

Na svém oficiálním kanále Youtube pak přináší ministerstvo vnitra reportáže či instruktážní videa. Od informativního spotu o asistentech prevence kriminality až po instruktážní video „Vítejte v České republice“, sloužící jako návod pro cizince. Ve kterém se například dozvíte některé informace o vlastnostech Čechů a mimo jiné také „důležitý“ fakt, že revizor v pražském metru lidem nenabízí žádný lesklý odznáček, nýbrž se legitimuje, čímž žádá o předložení platné jízdenky.

ARVE Error: need id and provider

Ministerstvo zahraničních věcí ČR kromě tradičních, pro návštěvníka vcelku přehledných oficiálních webových stránek, působí také na facebooku. Tam informuje prostřednictvím odkazů vedoucích zpět na již zmíněné oficiální stránky, kde má návštěvník možnost přečíst si krátké aktuální informace o aktivitách ministerstva, o zahraničních návštěvách či o jednáních ministra Karla Schwarzenberga, jehož profil na Twitteru má, pravděpodobně i díky kandidatuře na prezidenta ČR, něco kolem deseti tisíc followerů. Oficiální twitter účet ministerstva zahraničních věcí však neexistuje.

zdroj: https://twitter.com/schwarzenberg_k

zdroj: https://twitter.com/schwarzenberg_k

Podstatně zajímavěji na tom je s komunikací například Ministerstvo obrany ČR. Tento armádní resort na svých oficiálních internetových stránkách odkazuje hned na několik sociálních sítí.  Youtube kanál TV Army obsahuje videa z armádních cvičení, záběry vojenské techniky a také například záznamy z Afghánistánu včetně návštěvy baviče Rudy z Ostravy u armádních jednotek či reportáž o psech cvičených k vyhledávání výbušnin.

Ruda z Ostravy v Afghánistánu bavil před Vánoci české vojáky v misi ISAF

ARVE Error: need id and provider

Psí život v Afghánistánu – psí hrdina AČR

ARVE Error: need id and provider

Na Facebooku pak funguje Ministertvo obrany v rámci diskusní skupiny a dále také na Facebook fan page Armády ČR. V neposlední řadě též ministerstvo sdílí na Flickru, komunitním webu pro sdílení fotografií, snímky pořízené ze zahraničních misí či obrázky armádních cvičení a techniky.

zdroj: http://www.flickr.com/photos/czecharmy/

zdroj: http://www.flickr.com/photos/czecharmy/

Ministerstvo kultury České republiky se prezentuje taktéž na svých oficiálních webových stránkách, avšak jako jediné z ministerstev figuruje na Facebooku, Twitteru a též má svůj vlastní kanál Youtube, na který umísťuje videozáznamy z akcí pořádaných ministerstvem. Jak by již mohl napovídat samotný název ministerstva, dominantní jsou v tomto případě zejména informace o kulturních akcích. Sociální sítě i internetové stránky jsou tedy využívány především k propagaci vernisáží, koncertů, festivalů, pořádaných diskuzí s odborníky či k oznámení o vydání nové publikace.

Ministerstvo kultury vydalo knihu věnovanou současnému českému komiksu

ARVE Error: need id and provider

Na cestě k zlepšení?

Co říci závěrem ke komunikaci Ministerstev České republiky? Lze jí v zásadě rozdělit do dvou kategorií. Na tu klasickou nepovedenou, za což můžeme považovat nepřehledné internetové stránky, nepřítomnost na sociálních sítích či komunikaci nepodstatných informací, a na tu méně povedenou, která se však vydala lepší cestou, využívá sociální média a informuje prostřednictvím přehlednějších internetových stránek. Jisté je, že co se týče oficiálních webových stránek a sociálních sítí, mají ministerstva určitě ještě co zlepšovat, zejména proto, aby návštěvníky neuvrhla v znechucení nad kvalitou či chybějící kreativitou. Otázkou také zůstává, zda veřejné instituce všeobecně komunikují správně a zda věnují prostředky na propagaci vhodných témat.

Gigant mezi zadavateli

Ve Spojených státech je kupříkladu pro komunikaci veřejných institucí a státu velmi hojně využíván takzvaný AdCouncil. Pod jeho vedením vzniká nepřeberné množství kampaní, které upozorňují veřejnost na důležitá témata. Na internetových stránkách této organizace tak namátkou najdete například kampaně na prevenci proti obezitě, na zlepšení počítačové gramotnosti, prevenci proti šikaně či kampaň na prevenci proti psaní textových zpráv při řízení vozidla. Vytvoření kampaní zadává AdCouncil jednotlivým agenturám a následně funguje především jako distributor a koordinátor oznámení pro veřejnost a zastupuje americkou vládu či některé neziskové organizace. Jedná se o jednoho z největších zadavatelů ve Spojených státech.

Spot kampaně na prevenci proti šikaně ve Spojených státech

ARVE Error: need id and provider

 

Nechme se překvapit, co zajímavého se dozvíme o AdCouncil a palčivém tématu komunikace veřejných institucí, státu a samosprávy od světových marketérů a profesionálů z oboru na letošním Prague International Advertising Festivalu. 

O komunikaci veřejné správy bude řeč z mnoha úhlů pohledu. Na PIAF budou přednášet mimo jiné globální šéfové značek jako Adidas, Absolut nebo KLM. Řeč bude o roli humoru v reklamě i o odvaze, kterou musí zadavatelé překonat s cílem vykročit ze stereotypu. PIAF se koná 21. a 22. května. Jde o nejvýznamnější konferenci určenou především seniorním marketérům a expertům na komunikaci široko daleko, na které vystoupí zhruba třicítka převážně světových odborníků od USA přes Francii až po Rumunsko. Program PIAF bude znám na počátku dubna.

 

Zdroje:

zdroj úvodního obrázku: http://mitchihi-150.deviantart.com/art/A-Social-Gathering-207025879

www.adcouncil.org

http://www.youtube.com/user/adcouncil

http://www.mvcr.cz/

https://twitter.com/vnitro

http://www.youtube.com/user/MinisterstvoVnitraCR

http://www.mocr.army.cz

www.facebook.com/ArmadaCeskerepubliky

www.facebook.com/groups/ministerstvoobrany

http://www.flickr.com/photos/czecharmy/collections/

http://www.mzv.cz

https://twitter.com/schwarzenberg_k

www.facebook.com/mzvcr

www.mkcr.cz

http://cs-cz.facebook.com/pages/Ministerstvo-kultury-České-republiky/371866669522436

https://twitter.com/MinKultury

http://www.youtube.com/user/mkcrvideo

Jak citovat článek:

VOKOUN, Michal. Česká ministerstva ve víru internetu a sociálních sítí. Markething [online]. 1. dubna 2013 [cit. 2013-04-01]. ISSN 1805-4991. Dostupné z http://www.markething.cz/ceska-ministerstva-ve-viru-internetu-a-socialnich-siti.

 

Continue Reading

More in Komunikace

To Top