Connect with us

Komunikace

Brooklyn: Jak se dělá marketing hipsterské Mekky

Brooklyn je nejvíc cool místo na světě, a pokud jste to nevěděli, tak nemáte ani plnovous nebo károvanou košili. Brooklyn je Mekka všech hipsterů, nezávisláků a lidí, kteří chodí na ujetá divadelní představení. Málokdo ale ví, že přesně to byl záměr starosty Bloomberga, jak Brooklyn propagovat. Zeptali jsme se jeho komunikačního ředitele, který měl na starosti komunikaci s místními komunitami v Brooklynu, Samuela Pierra, jak to dokázali.

Samuel Pierre pracoval v letech 2010-2013 pro kancelář starosty New Yorku, Michaela Bloomberga, jako ředitel community relations v oblasti Brooklynu. Zároveň měl na starosti také vztahy s afroamerickými a karibskými komunitami v celém New Yorku.

V čem tkvěla Vaše práce jako ředitele vztahů s Brooklynem?

„Pravidelně jsem se setkával se všemi lídry nejrůznějších komunit a mým úkolem bylo ujistit je o tom, že starosta chce slyšet to, co oni chtějí říct. I když s nimi nemluví přímo on, bylo potřeba, aby věděli, že jejich názor je pro nás důležitý. Vztahy s komunitami se v New Yorku začaly rozvíjet už v šedesátých letech, ale musel jsem je podstatně rozšířit – vznikla řada nových platforem a lidé se vyměnili. Chodil jsem hodně na jednotlivá setkání organizací, kde jsem mohl mluvit přímo s nimi o jejich problémech. Byly to nejrůznější komunity, třeba Afroameričané, nebo zástupci nemocnic, škol, neziskových, kulturních nebo sportovních organizací ale také policie a podobně. Říkal jsem jim také o plánech starosty, co bude prosazovat a v čem bude potřebovat jejich pomoc.“

Jak jste s nimi komunikoval – jaké jste používal komunikační kanály?

„Komunikoval jsem s nimi přímo nebo přes skupinové textové zprávy. Používali jsme hodně sociální média, hlavně Twitter, také Facebook.“

Jaké byly hlavní příležitosti a rizika vašeho působení?

„Pracoval jsem na mnoha projektech, například na revitalizaci Brooklyn parku, na novém Barclays centru nebo jsem pomáhal jsem při otevření hotelu na Flatbush Avenue. Negativní stránkou bylo to, že jsem musel komunikovat i ta rozhodnutí starosty, se kterými někteří lidé nesouhlasili nebo se jim nelíbily – byl jsem pro ně posel špatných zpráv.“

Vytvářeli jste komunikaci sami, nebo jste spolupracovali s PR agenturou?

„Na komunikaci Brooklynu jsme spolupracovali s agenturou NYC and Company, která je oficiální agenturou pro marketing a podporu turistického ruchu a vytváří branding města New York (pozn.: NYC and Co. je soukromá nezisková společnost, která je financovaná ze soukromých sponzorů i z městského rozpočtu). Nejdříve jsme komunikovali New York jako takový, jako jedno město. Pak jsme ale začali Brooklyn vyčleňovat. Chtěli jsme, aby se z něj stalo nové trendy místo. Podporovali jsme místní aktivní komunity, různé festivaly, například Atlantic Antic. Začali jsme se tomu věnovat ještě více poté, co do Brooklynu přišel basketbalový team Nets v roce 2012. Spolu s basketbalovým týmem přišly i celebrity, jako Jay-Z, který se potkával se starostou Bloombergem. Začali jsme propagovat celebrity a významné lidi, kteří z Brooklynu pocházejí, jako je například herec Robert de Niro, rapper Jay-Z nebo současný starosta New Yorku, Bill de Blasio. Všichni se aktivně účastnili a pomáhali nám Brooklyn propagovat.“

A jak vnímají obyvatelé Brooklynu svou čtvrť dnes?

„Brooklyn je velmi unikátní místo. Má „swag“ – to je slovo, které se v Brooklynu říká, když je něco cool, jedinečné a stylové.“

Zdroj náhledového obrázku: Goldman Sachs

Jak citovat tento článek?

HEJLOVÁ KOLLMANOVÁ, Denisa. Brooklyn: Jak se dělá marketing hipsterské Mekky. Markething [online]. [cit. 2014-11-23]. Dostupné z:http://www.markething.cz/brooklyn-jak-se-dela-marketing-hipsterske-mekky

Continue Reading

Spoluzakladatelka serveru Markething.cz a vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK. Zaměřuje se na marketing módních značek, public relations, strategický management reputace a interkulturní komunikaci.

More in Komunikace

To Top