Connect with us

Komunikace

Bageterie Boulevard chápe: i marketing se dá bagetelizovat

Síť bageterií francouzského stylu Bageterie Boulevard, jejíž pobočky se po Praze stále rozrůstají, se stala „hrdým (generálním) partnerem Jednoho světa“. Zdá se, že někdo pochopil sílu a podstatu sponzoringu.

Mezinárodní festival dokumentárních filmů s tématem lidských práv, má u nás již čtrnáctiletou tradici.  Letošní ročník se nese ve znamení „protestů, nepokojů a revolty“. Po dobu deseti dnů (od 6. do 15. března) se v pražských kinech a dalších vhodných prostorách promítají filmy z celého světa, které spojuje snaha poukázat na bezpráví, jež je pácháno na lidských životech, i na cesty, jimiž se proti němu můžeme bránit.

Bageterie Boulevard se stala partnerem (a zároveň sponzorem) festivalu Jeden svět. Byl to krok promyšlený a velmi rozumný, neboť se v budoucnosti této společnosti několikrát navrátí, jak v podobě loajality zákazníků, tak v podobě finančních obratů. Každý návštěvník festivalové projekce dostane ke vstupence papírovou kartu, která slouží především jako médium hodnocení filmu. V její horní části je hodnotící stupnice vytvořená různým počtem baget (čím více baget návštěvník zhlédnutému filmu dá, tím větší šanci film získává na vítězství v soutěži o cenu Bageterie Boulevard). Na té stačí natrhnout zvolený počet baget a film je ohodnocen. V dolní části karty je poukaz na jednu bagetu zdarma v jakékoli pražské pobočce Bageterie Boulevard.

Jak to vypadá v praxi?

Většina festivalových projekcí je hojně navštěvována. Značnou část návštěvníků tvoří studenti a mladí lidé, kteří se po projekci odeberou hledat místo, kde by pohovořili o filmu a načerpali energii, „protože s prázdným žaludkem revoluci neuděláš“ (Bageterie Boulevard). Na více navštěvovaných místech, např. ve Vodičkově ulici, se vytvoří velmi dlouhá fronta „lidí s lístečky“, kteří si díky tomu stihnou zapamatovat téměř celou nabídku Bageterie. Chvíli se rozhodují mezi Brooklynskou, Švýcarskou či Bruselskou bagetou a poté jejich výběr napíše slečna za pokladnou na jejich lísteček. Zaměstnanci jsou i přes nápor návštěvníků příjemní a vstřícní. Bagety, ač rozdávané zdarma, nejsou jakýmkoli způsobem „ošizené“.

Proč? Protože Bageterie Boulevard ví, co znamená slovo marketing, a je si vědoma toho, jakou roli v něm hraje zákazník.

Proč si myslím, že tento tah Bageterii vyšel?

1)      Skvělý zásah cílové skupiny

Jak již bylo zmíněno výše, na projekce Jednoho světa chodí často mladší lidé a studenti. Návštěvníky jsou samozřejmě i starší lidé či důchodci, ale vzhledem k tématu festivalových filmů i festivalu samotného jsou to často lidé otevření novým cestám v myšlení i v životě. Lidé, kteří nejsou k okolí lhostejní, ale mají snahu podílet se alespoň na nepatrných změnách k lepšímu. Domnívám se, že cílová skupina Jednoho světa koresponduje s cílovou skupinou Bageterie (která může kromě výše zmíněných cílit také na turisty, což ovšem festival díky svému mezinárodnímu rozměru a unikátnosti také). Díky tomu, že má Bageterie v hlavním městě již mnoho poboček, je pro návštěvníky velmi snadné vyhledat tu svou poblíž kina, v němž se účastnili projekce.

2)      Vrána k vráně sedá aneb promyšlený výběr sponzorovaného

Výběr festivalu Jeden svět nebyl pro sponzoring samoúčelný. Bageterie Boulevard se spolu s tím, že se stala generálním partnerem festivalu, postavila za jeho hlavní myšlenky. Toto tvrzení ostatně dokládá i texty, které pro tuto příležitost společnost vytvořila: „Přijďte do kina zakusit, jak chutná život v problémových částech světa. Nestůjte stranou a zaujměte postoj aspoň na dva týdny.“ Prostřednictvím partnerství s akcí tohoto typu se Bageterie může prezentovat jako společnost, které není lhostejné, co se děje na rohu ulice, v níž má pobočku, ani na druhé straně světa. Důležitý je pro komunikaci i důraz na člověka.

3)      Zajímavé vizuály, stránka na míru a spot pouze pro festival

Celá myšlenka je podpořena zajímavými a zapamatovatelnými texty, sloganem „Některé věci nelze bagetelizovat“ (v němž je využití okazionalizmu velmi podařené a opět nikoli samoúčelné), pěknými vizuály i na míru vytvořeným spotem. Vše výborně doplňuje i stránka www.bagetelizace.cz, kde společnost uvádí i hlavní důvody, proč se pro partnerství rozhodla.

Přiznávám, že marketing není rozhodně tím, co by mi zpříjemňovalo život nebo prostředí, v němž se pohybuji. V tomto případě však tleskám a prostřednictvím tohoto článku chci Bageterii Boulevard říci, že její zaměstnanci odvedli opravdu dobrou práci. Přítomnost komerční společnosti na festivalu nebyla nepříjemná a sdělení mělo kromě formy také často opomínaný obsah. Co víc? I já, tedy zákazník, který se snaží být proti reklamním sdělením co nejvíce imunní, jsem si zapamatovala téměř veškerý sortiment Bageterie a přemýšlím, že tam občas zajdu…

Barbora Novosadová

Jak citovat tento článek?

NOVOSADOVÁ, Barbora. Bageterie boulevard chápe: i marketing se dá bagetelizovat.  Markething [online]. [cit. 2012-03-09]. Dostupné z: <http://www.markething.cz/bageterie-boulevard-chape-i-marketing-se-da-bagetelizovat>

Zdroj obrázků: www.bagetelizace.cz

 

 

Continue Reading

Absolventka oboru Marketingová komunikace a PR a studentka Elektronické kultury a sémiotiky na FHS UK. Zajímá se o jazykové prostředky v marketingové komunikaci, marketing umění a sémiotiku.

More in Komunikace

To Top