Connect with us

Komunikace

Ptát se, naslouchat, pomáhat. Umělá inteligence získává roli konverzačního partnera.

Z konverzačních botů se díky novým platformám stávají nejen aktivní partneři při navazování interaktivní komunikace, ale i pomocníci v péči o osamělé. Vznikají tak nové projekty, které nabízejí konkrétní řešení problémů spojených se sociálním vyloučením.

I když se umělá inteligence (AI) nesnaží napodobit lidské myšlení, dokáže s lidmi interagovat. Díky kombinaci neuronových sítí, algoritmů a strojového učení se můžeme běžně setkat s různými chatboty, voiceboty nebo našeptávači. Ty jsou pomocí stanovených pravidel schopné odpovídat na dotazy uživatelů. Na těchto základech vznikají nové konverzační platformy a prototypy, které umí naslouchat, odpovídat a pomáhat v reálných situacích.

Koronavirová krize navíc akcelerovala přesun většiny komunikace do virtuálního prostředí. Stále větší počet lidí je tak v případě nouze odkázán na vzdálenou pomoc. Vzniká tedy nový prostor k uplatnění vyvíjených AI technologií se společenským přesahem. Právě konverzační roboti jsou vhodným nástrojem.

Flowstorm učí roboty naslouchat

Česká platforma Flowstorm z dílny PromethistAI přináší globální vývojářské komunitě nástroj, jehož posláním je vytvářet sociálně interaktivní roboty, kteří budou pomáhat lidem ve složitých životních situacích. Cílem je naslouchat lidem, kteří například trpí depresí, žijí s mentálním postižením, nebo se cítí osaměle, a nabídnout jim relevantní pomoc.

Zdroj: https://promethist.ai/

Naprogramovaní boti umí s uživateli nejen komunikovat, ale také částečně rozpoznávat jejich emoce. Program ve skutečnosti sám žádné emoce necítí, ale pomocí hlubokých neuronových sítí dokáže identifikovat citově zabarvená slova a fráze. To mu umožňuje reagovat podle předem daných schémat a zvolit tak vhodnou odpověď.

Díky této interaktivní komunikaci může bot svého uživatele doprovázet a povzbuzovat ho. Uplatnění tak může najít při cvičení paměti, zavádění zdravých rutin, nebo zmírňování psychické zátěže. Stačí si zapnout mikrofon a prototyp konverzačního robota si můžete sami vyzkoušet:

Promethist bot. Talk to Poppy: https://promethist.ai/

Roboti v mezilidské komunikaci

V dnešní době s lidmi nejvíce komunikují chatboti a voiceboti. Jejich hlavním úkolem je zastat rutinní lidskou komunikaci – odpovídat na časté a předvídatelné otázky. Běžně se s nimi setkáváme v e-shopech, pojišťovnách nebo při veřejných průzkumech.

Jedním z nejznámějších a nejrozporuplnějších chatbotů je Replika. Jejím hlavním posláním je stát se vaším přítelem. Tento bot se ptá na velmi osobní otázky a můžete si tak popovídat o rodině, práci, přátelích ale i o vás samotných. Replika se však nejen ptá a poslouchá. Umí se také sama učit. Postupně se tedy stává digitálním otiskem vaší osobnosti a díky tomu si s botem budete lépe rozumět.

Sama zakladatelka Eugenia Kuyda vyvíjela první verzi aplikace pomocí zpráv a e-mailů, které jí zbyly po zesnulém příteli. Chtěla tak jeho osobnost alespoň částečně vrátit zpět k životu.

I v rámci hackathonu Robothon, který se stal symbolem oslav 100 let od uvedení díla RUR, se na prvních příčkách umístily týmy, které se zabývají AI v komunikaci.

Zdroj:  https://www.robothon.cz/

Vítězný návrh hackathonu AI.WHY? reaguje na potřebu zvyšování mediální gramotnosti pomocí transparentních algoritmů. Ty analyzují vlastnosti článků, vyhledávají podobnosti textů a sledují interakce na sociálních sítích. Díky tomu tento prototyp detekuje potenciálně nedůvěryhodné zprávy a navíc dokáže vzdělávat své uživatele.

Druhé místo na hackathonu obdržela komunikační aplikace týmu Fountie, jehož členem byl také autor tohoto článku. Prototyp aplikace je vystavěn na technologii Promethist a jejím hlavním cílem je překonávat mezigenerační propast a sociální vyloučení seniorů. 

Aby senior překonal obavy, rozmluvil se a dokázal popsat své přednosti, celou aplikací ho bude provázet povzbudivý voicebot Fountie. Aplikace seniora následně může propojit s mladými lidmi na základě jejich společných zájmů. Návrh aplikace tak propojuje světy seniorů a mladých.

Budoucnost konverzačních robotů

Konverzační boti jsou trendem, který zajisté akcelerovala globální pandemie a sociální izolace. Stále sofistikovanější chatboti tím získávají širší základnu uživatelů. K tomu, aby se z tohoto trendu stal nový důležitý segment komunikace, musí dojít hlavně k implementaci učících mechanismů a pokročilé analytiky.

Boti, kteří si zapamatují předešlé konverzace a zároveň je v čase dokáží vyhodnotit, mohou zlepšit kvalitu a dostupnost vzdělávání, zdravotní péče ale i poradenských a terapeutických služeb.

To vše samozřejmě zvyšuje nároky na zabezpečení aplikací i ukládaných dat. Bezpečnostní riziko také může nastat ve spojení s problematikou deepfakes, kterou jsme představili v jednom z předešlých článků.

Jak citovat tento článek:

RICHTER Martin. Ptát se, naslouchat, pomáhat. Umělá inteligence získává roli konverzačního partnera. Štěpán SUKDOL , editor. In: Markething [online], 2021. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: https://markething.cz/ai-konverzacni-boti

Continue Reading

Student STRATKOM FSV UK, spoluzakladatel vzdělávacího spolku Aignos, který se věnuje rozšiřování digitální gramotnosti se zaměřením na umělou inteligenci.

More in Komunikace

To Top