Connect with us

Komunikace

Víte, že… Dopravní podnik oživuje metro?

Dopravní podnik hlavního města Prahy se rozhodl využít prázdné reklamní plochy v metru ke své nové kampani, ve které se snaží prezentovat zajímavá fakta a údaje svým cestujícím. Jedná se především o technické údaje a různé statistiky z provozu DPP. Cestující mohou vidět tyto printy na všech třech linkách metra.

Reklamní plochy zející prázdnotou nepůsobí dobře. Dopravní podnik přišel s kampaní, která má podle vedoucí odboru Marketingu a komunikace Jany Šmejcké zpříjemnit cestujícím jejich čas strávený na cestě. Sama o kampani řekla: „Věříme, že cestujícím prostřednictvím této kampaně zpříjemníme jejich jízdu a seznámí se tak se zajímavými čísly, na kterých stojí provoz našich linek a vozidel. I nosiče neobsazené komerční reklamou budou mít svůj obsah.“

Otázkou zůstává, kolik cestujících opravdu zajímají údaje typu: kolik kilometrů kabelů čítá páteřní trasa pražského metra, kolikrát cestující využili kontaktní formulář na webu DPP a jak dlouho řidiči autobusů čekali na dobíhající cestující. Momentálně je prezentováno 20 různých printů, jejichž grafické zpracování odpovídá stylu korporátní identity DPP.

Ukázka printů DPP

Ukázka printu DPP

Jaký je doopravdy smysl?

Je cílem tohoto kroku opravdu jen zpříjemnit cestu? Kampaň určitě zaujme nadšence pražského metra a fanoušky z oblasti dopravy. Dalším cílem by mohlo být přiblížení značky DPP cestujícím. Tento krok může jistě vyvolat pocit, že se o své cestující Dopravní podnik zajímá.

Spokojenost s pražskou hromadnou dopravou je momentálně relativně vysoká. Dle společnosti SANEP bylo v září 74,2 % cestujících, kteří alespoň jednou týdně využijí spoje pražské MHD, jsou s přepravou v české metropoli spokojeni. Oldřich Zajíc, ředitel a jednatel společnosti SANEP, uvedl: „Obecně lze konstatovat, že všechny sledované parametry pražské MHD byly respondenty vnímány spíše pozitivně. Nejhorší průměrnou známku 3,2 lze vnímat stále velmi kladně. Výsledky průzkumu také naznačují, že cestující, kteří pravidelně využívají pražskou MHD, staví Prahu v pomyslném evropském žebříčku velmi vysoko.“

Kampaň může v této situaci pomoci udržet si image přátelské a spolehlivé společnosti, která se o cestující zajímá, avšak nutná zřejmě není. „Využíváme prázdnou plochu a náklady na tisk plakátů jsou zanedbatelné,“ dodává mluvčí Aneta Řehková. Přestože DPP kromě této kampaně prezentuje v dopravních prostředcích informace o bezpečnosti a první pomoci, stále disponuje volnou reklamní plochou. Pokud Dopravní podnik nedokáže využít své potenciálně ziskové reklamní plochy jinak, je to pochopitelný krok. (Reklamní plochy v pražské MHD spravuje společnost Rencar Praha, a. s., člen skupiny JCDecaux Worldwide – pozn. redakce)

Dopravní podniky se rády prezentují i ve světě

A jak jsou na tom společnosti provozující městskou hromadnou dopravu ve světě? Například londýnské metro ve svých soupravách pravidelně prezentuje printy informující o tom, jak je důležité zůstat hydratován, všímat si mezer mezi vlakovou soupravou a nástupištěm a přikládá nespočet dalších bezpečnostních rad a tipů. Můžeme zaregistrovat i výzvy typu „nahlaste zločin.“ Avšak i zde se dozvíme, jaká je životnost daného eskalátoru, kolik kilometrů za svůj život najezdí a jaké inovace či investice se připravují.

Můžeme si všimnout, že je kladen velký důraz na spokojenost zákazníka tolik hektického metra. Londýnská společnost, která jej provozuje, si velmi zakládá na informovanosti cestujících, a proto velmi často připomíná, že probíhají přestavby, rekonstrukce a výluky. O tom svědčí i velmi dobré fungování sociálních sítí. Každá linka metra a Overground má svůj twitterový účet, který mohou cestující sledovat pro aktuální informace.

 

Print v londýnském metru vybízí k dodržování pitného režimu

Print v londýnském metru vybízí k dodržování pitného režimu

Bezpečnost především

Také New York City a jeho velmi složitý systém metra je organismus sám o sobě. Metro je v provozu 24 hodin denně, a tak ani zde nepodceňují důležitost spokojenosti zákazníka. Zajímavým faktem je, že i v tomto případě velmi dbají na bezpečnost cestujících, avšak z poněkud jiného úhlu. Můžeme si všimnout printů a samolepek, které nás informují o tom, kolik let hrozí za napadení řidiče či pracovníka MTA (Metropolitan Transportation Authority je společnost provozující městskou hromadnou dopravu ve státech New York a Connecticut  – pozn. redakce).

Na každém rohu je nám připomínáno, že vše podezřelé se má nahlásit a „mlčení nepomůže“ či „když něco vidíte, řekněte policistovi nebo pracovníkovi MTA“. Důkazem, že na bezpečnost je kladen velký důraz, mohou být i televizní spoty If You See Something, Say Something, které vybízí k nahlášení podezřelých situací.

Kromě bezpečnosti cestujících posiluje tato strategie i dobré mínění o společnosti a naplňuje koncept korporátní společenské odpovědnosti (corporate social responsibility – pozn. redakce), což je v oblasti veřejné dopravy pochopitelným krokem. Newyorská společnost provozující metro se také chlubí sdělením, že zpoždění jsou za poslední čtvrtletí minimální a ještě menší než dříve.

Důležitým faktorem je zde zpětná vazba, cestující jsou vyzýváni k hodnocení služeb, které poskytuje jejich stanice či linka metra. Hodnocení služeb a zpětná vazba jsou základem kvalitního PR, které je v oblasti služeb nutností. Navíc se jedná služby, jež využívají miliony zákazníků.

Plakát v newyorském metru má za cíl zvýšit bezpečnost

Plakát v newyorském metru má za cíl zvýšit bezpečnost

Zajímavá fakta jsou lepší než prázdné plochy

Komunikace s cestujícími se musí přizpůsobit dané lokalitě a místním podmínkám. Oživení pražského metra pomocí zajímavých faktů může cestujícím cestu zpříjemnit a je možné, že v záplavě komerčních sdělení tyto vizuály i uvítají.

 

Zdroje:

Zdroj náhledového obrázku: http://www.mediaguru.cz/aktuality/dpp-chce-ozivit-nevyuzite-reklamni-nosice/#.VEFfE_l_tPI
http://www.mediaguru.cz/aktuality/dpp-chce-ozivit-nevyuzite-reklamni-nosice/#.VEFfE_l_tPI

Transport for London twitter account (https://twitter.com/TfLOfficial/status/488669602353004545)

Photo Credit: NYC MTA

— citace ředitele SANEP je převzatá ze sanep.cz

— citace mluvčí Anety Řehkové je převzatá z metro.cz

Jak citovat tento článek?

SÝKORA, Ondřej. Víte, že… Dopravní podnik oživuje metro? Markething. [online]. 22. října 2014 [cit. 2014-10-22]. Dostupné z: http://www.markething.cz/vite-ze-dopravni-podnik-ozivuje-metro

Continue Reading

Absolvent Marketingové komunikace a PR na FSV UK. Zajímá se především o komerční marketing, komunikaci v oblasti cestování a užití marketingu v hudebním průmyslu. Ve volném čase se věnuje hudbě a cestování.

More in Komunikace

To Top