Connect with us

Komunikace

UDRŽITELNOST = SPOLUPRÁCE: společně k šetrnější módě

udržitelná móda v roce 2020

Módní průmysl patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí a je považován za jednu z příčin globálního oteplování. Aby si svoji reputaci napravil, snaží se aktéři tohoto průmyslu o vývoj nových technologií a nových strategických plánů, které povedou k trvalé udržitelnosti v módě. Individuálně to však nelze zvládnout, a proto je důležité spolupracovat nejen v rámci jednoho, ale i napříč sektory, jelikož spolupráce rovná se udržitelnost.

Každý rok se vyprodukuje přibližně 150 miliard kusů oděvů. Jen se sami zamyslete nad tím, kolik lidí z vašeho okolí každý den oblékne nový módní kousek! S narůstající poptávkou a množstvím dostupné módy, týká se to zejména tzv. rychlé módy, narůstá i množství odpadu. V roce 2019 připadlo na každého Američana v průměru  37 kg textilního odpadu. OSN dokonce varuje, že do roku 2050 se produkce módního průmyslu může zvýšit až o trojnásobek. Proto se nejen módní společnosti, ale i vládní a nevládní organizace, čím dál tím více snaží o vyvinutí nových technologií a strategií, které by přispěly ke snižování negativního dopadu na životní prostředí. Jde zejména o koncepty zvané „upcycling“, „recycling“ a „innovation“.

Je však zřejmé, že vyvinutí nových technologií a nastolení všeobecně dodržované agendy týkající se udržitelnosti, není v silách jednotlivce. Proto je nezbytné, aby firmy, neziskové organizace a mezinárodní nevládní organizace spolupracovaly napříč sektory a společně vytvořily inovace, které přispějí k lepším zítřkům. Je možné, že mezi aktéry, zejména konkurenty, dojde k různým tenzím. Ale pokud se podaří tento tlak ustát, můžou inovace prospět nejen společnosti, ale i každému z partnerů, který tím může získat větší podíl na trhu. V následujících odstavcích vám představíme úspěšné spolupráce, které stojí za pozornost:

1) Ecoalf X rybářský průmysl = Ecoalf Foundation

Tento koncept je zaměřen na spolupráci mezi oděvní společností Ecoalf a skupinou rybářů. Ecoalf foundation byla založena v roce 2015 a jejím cílem bylo efektivně využít plastový odpad, který znečišťuje moře a oceány. Podle jejich slov “Neexistuje žádná planeta B”, a tudíž je důležité se k ní začít chovat šetrněji. Proto přišli s nápadem, který prospívá všem třem zainteresovaným stranám – přírodě, firmě a lokálním rybářům, kteří obdrží finanční odměnu výměnou za odpad. Ecoalf poté plastový odpad přetransformuje do 100% recyklovaných vysoce kvalitních vláken, z kterých vyrobí finální produkt.

Ecoalf, udržitelná móda

2) Elvis & Kresse X Burberry = Luxury patchwork

K šíření povědomí o praktikách týkající se udržitelné módy může přispět i spolupráce mezi velkými a malými brandy. Takovým příkladem je úspěšná kolaborace Burberry s ekologickou značkou Elvis & Kresse, která byla započata v roce 2017. Jejich společným cílem je zvýšit využití zbytkového materiálu vzniklého během výroby v kožedělném průmyslu. Burberry daruje každý rok Elvis & Kresse nejen finanční podporu k rozvoji nových technologií a k šíření povědomí o nových možnostech recyklování, ale také 120 tun koženého odpadu (což je cca 1/7 veškerého koženého odpadu vyprodukovaného za 1 rok), z kterého britská společnost následně vyrobí nové moderní doplňky pod svojí značkou. Navíc polovina zisku z každého prodaného produktu jde na dobročinné účely, které mají úzkou souvislost s ochranou životního prostředí.

Udržitelnost – kolekce Elvis & Kresse 2018

3) Zalando X Global Fashion Agenda = do.MORE

Zalando je jedním z předních internetových obchodů s módou. S narůstajícím povědomím o nepříznivém vlivu módního průmyslu na životní prostředí začal růst i tlak na módní giganty, mezi které patří i Zalando. Aby šla tato společnost s dobou, snaží se o postupné snížení svého negativního dopadu. Spolupráce s neziskovou organizací Global Fashion Agenda by měla Zalandu umožnit posunout se o krok blíž na cestě k naplnění svého cíle – stát se platformou, která bude ekologická a zároveň pomůže řešit společenské problémy. Dílčími cíli jsou redukce CO2, rozšíření nabídky produktů z ekologických materiálů, snížení množství obalového odpadu a prodloužení životnosti materiálů. Díky GFA má Zalando možnost spolupracovat a sdílet inovativní poznatky v této oblasti s dalšími aktéry. Tento způsob spolupráce zvýší pravděpodobnost nalezení nových nápadů a přispěje k utvoření udržitelnějšího módního průmyslu.

4) PVH Corp X Fordham University = Educational hub

S narůstajícím zájmem o udržitelnou módu mají i velké nadnárodní společnosti zájem na výchově nové generace, která bude mít větší povědomí o udržitelnosti a bude moci následně přispívat svými nápady. Proto se PVH Corp, která má ve svém portfoliu značky jako Calvin Klein nebo Tommy Hilfiger, rozhodla spojit síly s americkou Fordham University. Díky nemalému grantu mohla univerzita otevřít nový obor, který je zaměřen na corporate responsibility and sustainability. Spolupráce dokazuje, že dvě organizace se stejnými hodnotami, i když z odlišných sektorů, se mohou spojit, aby řešily sociální a environmentální problémy, které v dnešní době nelze ignorovat.

Spolupráce se však nemusí týkat pouze projektů zaměřených na udržitelnost, ale také projektů, které mají lidem pomoci čelit každodenním překážkám. Jedním z příkladů může být spolupráce mezi společností Google a oděvní značkou Levi’s, které obě sídlí v San Franciscu:

5) Levi’s X Google = Iconic look with modern touch

Minulý rok byly představeny bundy oděvní společnosti Levi Strauss & Co, které využívají vodivá vlákna od Googlu. Tento projekt nazvaný Jacquard má ulehčit každému spotřebiteli jeho každodenní život. Díky inovativní technologii má zákazník možnost volat, posílat sms zprávy, fotit nebo přehrát muziku, a to pouze pomocí gest. V rukávu je totiž ukryt senzor, který snímá pohyby majitele bundy a k naučení těchto ovládacích pohybů vám bude stačit jen pár chvil. Navíc jsou bundy vyrobeny šetrně k přírodě, z kvalitního materiálu a vyperou se i ve studené vodě.

Technologie v módě. Google a Levi's vytvořili džínovou bundu, se kterou lze  ovládat mobilní telefon - CzechCrunch

Výše uvedené příklady spoluprací byly pouhým nastíněním toho, jak se dá efektivně a tvořivě pracovat na zlepšení stávající situace módního průmyslu. Řešení ekologické otázky je během na dlouhou trať, ale pokud se spojí síly, bude to mnohem rychlejší a ekonomicky méně bolestivá cesta. Kreativitě se meze nekladou a čím více jedinců přiloží ruku k dílu, tím komplexnější a přínosnější nápady mohou vzniknout. Pro větší efektivitu by nebylo od věci, kdyby ruku k dílu přiložily i světové vlády, které mají moc přechod k ekologičtější produkci módy zafinancovat a urychlit.

Jak citovat tento článek:

MÁROVÁ Barbora. UDRŽITELNOST = SPOLUPRÁCE: společně k šetrnější módě. Karolína KUBŮ, editor. In: Markething [online], rok [cit. 2020-11-21].  ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: https://markething.cz/udrzitelnost-spoluprace-spolecne-k-setrnejsi-mode

Zdroje:

The average person throws away 37 kilograms of textiles annually

The Burberry Foundation with Elvis & Kresse

Brand Collaboration: Good For Business, Good For Sustainability

do.MORE – Zalando’s Sustainability Strategy

The Ecoalf Foundation a udržitelnost

Fast fashion a udržitelnost

Fashion and the SDGs: what role for the UN?

Konec plýtvání oblečením: Proč je důležitá udržitelnost v módním průmyslu

PVH Corp and Fordham University

Why Apparel Brands Should Work Together To Build A Sustainable Future

Zalando partners with Global Fashion Agenda

Continue Reading

Studentka 2. ročníku STRATKOM FSV UK. Zajímám se o komunikační trendy a udržitelnost.

More in Komunikace

To Top