Connect with us

Komunikace

Rozpolcená Amerika – Sever proti Jihu 2.0?

Amerika nebyla od dob Občanské války tak rozpolcená jako dnes. Zvenku to vypadá, že sociální média jsou plná nenávistných komentářů, které útočí na stranu s opačným názorem a celá země se otřásá v základech. Jenže většinu Američanů už neustálé omílání názoru „my a oni“ unavuje. Podle rok trvajícího výzkumu Hidden Tribes 77 % dotazovaných tvrdí, že jejich názory nejsou natolik rozdílné, aby nemohli spolupracovat. Co se tedy ve skutečnosti děje?

Výsledek průzkumu o názorovém rozdělení USA

Jak k tomu došlo?

Polarizace, která právě teď ve Spojených státech probíhá, odráží pravou podstatu problému. Tou je nejistota jak v ekonomické, tak v sociální sféře. Staré pořádky už dávno neplatí a Američané nevědí, čemu mají věřit. Na internetu je jednoduché se zavřít do své vlastní bubliny a lidé nemají potřebu zaobírat se jinými úhly pohledu, což je problém velké části Američanů. Nejhlasitější jsou extrémní výkřiky z obou stran názorového spektra, protože mají nejvíce prostoru v médiích, a to čistě z pragmatického důvodu – generují největší sledovanost, a tedy největší zisky pro různé mediální domy. Společnost More in Common přichází s novými poznatky, které odhalují pravou diverzitu Ameriky.

Americké kmeny

Ameriku můžeme rozdělit na jednotlivé „kmeny“ a to na názorově nesourodou vyčerpanou většinu (67 % populace) a radikální křídla (zbylých 33 %), jejichž postoje jsou naopak stejnorodé. Na jedné straně stojí progresivní aktivisti, kteří usilují o rovnoprávnost a spravedlnost pro všechny obyvatele Ameriky nezávisle na národnosti, rase nebo pohlaví. Na druhé straně jsou konzervativci, kteří jsou velice patriotičtí, věří v boha a považují se za poslední ochránce tradičních hodnot.

Rozdělení Ameriky na názorové “kmeny”

Jedno mají ale obě strany společné. Žádné z křídel není ochotné dělat kompromisy. Na následujících grafech je jasně vidět, že téměř všichni konzervativci souhlasí s tvrzením, že Trump není špatný prezident, že policie jedná se všemi stejně spravedlivě nezávisle na barvě pleti nebo že feminismus je pouhým útokem na muže. Progresivní aktivisté naopak věří přesným opakům a shodují se jednohlasně v otázce zvýhodnění mužů v povoláních nebo v tom, že imigrace obohacuje Ameriku. Jejich postoj k současnému prezidentovi pak netřeba rozebírat. Přitom z pohledu tzv. vyčerpané většiny nejsou odpovědi na tyto otázky zdaleka tak rozličné a v otázkách patriotismu jsou Američané vesměs zajedno – drtivá většina je na historii své země pyšná. Skupina, která je paradoxně největší, není zdaleka tak rozhádaná…

Feminismus

Oblíbenost Trumpa

Policejní brutalita

Zvýhodňování mužů, patriotismus, vládní povinnosti

Vyčerpaná většina

Většina Američanů se shoduje v následujících bodech:

  • Unavuje je rozdělení ve společnosti

 

  • Jejich názor je velice často opomíjen

 

  • Ve svých názorech jsou flexibilní a jsou o nich ochotni diskutovat

 

  • Věří, že všechny kmeny dokáží najít společnou řeč

 

Problém tedy netkví pouze v klasickém „pravice a levice“. Zatímco se bojovníci křídel hádají, zástupci vyčerpané většiny to raději vzdali a tím uvolnili prostor radikálnějším hlasům. Ve zkratce chtějí najít cestu, která posune Ameriku kupředu.

Je situace u nás rozdílná?

Podle společnosti Kantar posílilo hnutí ANO od října letošního roku o 5,5 %. Průzkum také naznačuje, že reportáž Televize Seznam (rozhovor s Andrejem Babišem mladším) neměla tak negativní dopad na voliče výše zmíněného hnutí, jak někteří mohli očekávat. Noví voliči naopak uvádějí, že důvodem pro změnu jejich volby byla právě tato reportáž.

Rozdíl popularity politických stran od října 2018

Průzkum ústavu STEM ukazuje, že podle mínění veřejnosti byl Andrej Babiš v říjnu 2018 nejoblíbenějším politikem. Velmi příznivý názor na něho má 17 % dotazovaných a spíše příznivý názor dokonce 33 %. Přestože je 58procentní většina buďto lehce pro nebo proti premiérovi, v médiích nevidíme nic jiného než jeho zaryté odpůrce se zcela nepříznivým názorem, anebo jeho zarputilé zastánce, kteří veškeré obvinění považují za prostou kampaň.

Oblíbenost politiků v říjnu 2018

Závěrem

Tři ze čtyř Američanů tvrdí, že rozdíly v jejich názorech nejsou tak markantní, aby nešly překonat. Skupina More in Common má za cíl sjednotit Americké občany na základě jejich základních přesvědčení a zásad a dokázat, že se nejedná pouze o idealistickou myšlenku, nýbrž o proveditelný krok.

V Čechách byl podobný průzkum proveden Českým rozhlasem, který zjistil, že podpora demokracie se u nás pohybuje okolo 60 procent (v Dánsku je to 93 procent). Také významně klesá důvěra v média. „Ve výzkumu Reuters Institute se důvěra českých uživatelů internetu v média ukázala být jednou z nejnižších,“ vysvětluje v rozhovoru pro deník E15 sociolog médií Václav Štětka. „V západních zemích je stále ještě nadpoloviční. V Česku je to jinak, jen 34 procent uživatelů internetu udává, že věří médiím. Individuálním novinářům ještě méně, jenom dvacet procent.“ Pravdivost tvrzení můžeme sledovat i na listopadové kauze s Babišem juniorem, která paradoxně posílila hnutí ANO.

Jak citovat článek?

VEVERKA Martin. Rozpolcená Amerika – Sever proti Jihu 2.0? . Adam KILBERGER, editor. In: Markething [online], 2019 [cit. 2019-01-02].  ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: https://markething.cz/rozpolcena-amerika

Použité zdroje

https://hiddentribes.us/

https://www.stem.cz/popularita-stranickych-osobnosti-v-rijnu-2018/

https://ct24.ceskatelevize.cz/sites/default/files/2215421-trendy_ceska_2018_vlna_45_volebni_model.pdf?fbclid=IwAR2B2bw7y02XbuvDgCD5vnzKZ4BGcVGpiTyoCqTynmrZofnb3amqo-klEb0

https://interaktivni.rozhlas.cz/rozdelena-spolecnost/

https://www.e15.cz/rozhovory/vaclav-stetka-blizime-se-svetu-bez-profesionalnich-novinaru-1308347

https://www.cosmopolitan.com/politics/a9097289/things-that-make-president-donald-trump-mad/

Continue Reading

Student 1. ročníku Marketingové komunikace a PR na FSV UK. Je frontmanem kapely, tím pádem má rád hudbu (překvapivě), seriály a ostřejší diskuze na Facebooku.

More in Komunikace

To Top