Connect with us

Reklama

Reklama na vědu po německu

V rámci účasti ve spolkové iniciativě Univerzitní excelence (Exzellenzinitiative), prostřednictvím níž bude v následujících letech vyplacena nejlepším německým univerzitám speciální finanční podpora výzkumu a rozvoje v celkové výši 2,7 miliardy Euro (téměř 70 mld Kč), spustila Technische Universität Dresden (TUD) v půlce prosince zajímavou imageovu reklamní kampaň.

Hesla aktuální kampaně vychází ústředního motta univerzity „Wissen schafft Brücken.“ (slovní hříčka wissen = vědět, Wissenschaft = věda, schafft = vytváří, zvládá), které se dá zrhuba přeložit jako „Věda vytváří mosty.“

Kampaň s pracovním názvem „Wissen schafft …“ využívá různých koncových slov, jimiž poukazuje na společenský přesah vědy.

 

– Wissen schafft ZUKUNFT  (věda tvoří budoucnost)
– Wissen schafft WACHSTUM (věda značí růst)
– Wissen schafft ARBEIT (věda dává práci)
– Wissen schafft KULTUR (věda utváří kulturu)
– Wissen schafft DYNAMIK (věda značí dynamiku)
– Wissen schafft ERFOLG (věda přináší úspěch)
– Wissen schafft CHANCEN (věda dává šance)

 

S každým ze sloganů je navíc vhodně spojena konkrétní významná osobnost. V případě budoucnosti je to předseda sasské vlády, v případě růstu drážďanský primátor, u dynamiky zase známý německý fotbalový funkcionář, moderátor  a poradce místního fotbalového klubu Dynamo Dresden. Záštitou nad celou kampaní drží přímo rektor TUD.

 

Realizace kampaně probíhá jak formou nadlinkové, tak podlinkové komunikace. V případě nadlinky se jedná o OOH komunikaci navázanou na dopravní prostředky – tedy zejména CLV vitríny a plakáty. Dále bylo natočeno několik spotů pro lokální televizi s jednotlivými aktéry a jejich hesly. Spoty jsou rovněž používány v informačních panelech dopravních prostředků a v on-line prostředí (YouTube kanál, stránky TUD). K dokonalosti jim bezesporu chybí mnohé, ale řekl bych, že je to v tomto případě omluvitelné. Důležité je především přímé sdělení opinion leaderů. V případě podlinky se jedná o direct marketing formou tištěných informačních brožur, direct mailing formou rektorské výzvy a klasické PR v lokálních médiích.

 

ARVE Error: need id and provider

 

Všechny výše zmíněné materiály vyzývají, aby lidé podpořili TUD podepsáním online petice v aplikaci přímo na stránkách Univerzity. K dnešnímu dni tak učinilo přes 3.600 lidí.

Konec kampaně je naplánován na 15. června, kdy má dojít k finálnímu rozhodnutí o přidělení finančních prostředků. Ať už to pro TUD dopadne jakkoliv, je skvělým důkazem toho, že i poměrně konzervativní vysokoškolská instituce dokáže vyprodukovat nápaditou reklamní kampaň.

 

Zdroj fotografií: tu-dresden.de

Continue Reading

Spoluzakladatel a první šéfredaktor serveru Markething.cz. Absolvent oboru Marketingová komunikace a PR na FSV UK. Když neukájí svoji grafomanii, běhá po horách.

More in Reklama

To Top