Connect with us

Komunikace

Nové logo Karlovky: moderní pojetí nahrazující tradici?

Univerzita Karlova mění své logo. Historickou pečeť doplnilo logo, které je moderní, ale působí méně tradičně. Proč k takové změně došlo? A co bude dál s původní pečetí pražské univerzity?

Univerzita Karlova (zkratka UK), největší univerzita v České republice, se rozhodla změnit své logo. Důvodem je snaha o jednotný propagační vizuální styl UK, který bude spojovat všechny fakulty univerzity. Před prezentací nového loga se univerzita vizuálně prezentovala pouze historickou pečetí, která nezpochybnitelně odkazovala na bohatou historii, která je v porovnání s ostatními univerzitami v zemi nejdelší. Ta v prezentaci UK stále zůstává, ale nově se bude používat pouze pro formální reprezentaci. Pro reprezentaci tzv. propagační pak bude sloužit logo nové. Obdobné řešení již zvolilo mnoho univerzit v zahraničí.

Nové propagační logo

Zdroj: cuni.cz

I když by se mohlo zdát, že nové propagační logo neodkazuje na dlouholetou tradici UK, propojení zde stále je. Nové moderní logo kombinuje název univerzity a svatováclavskou korunu. Tmavomodrý font písma textu „Univerzita Karlova” připomíná na písmo používané v reprezentačním formátu. Dále pak ale poukazuje na písmo znaku UK, které vychází z gotického stylu. „Svou konstrukcí se pomyslně přibližuje Gotické majuskuli, která se nachází přímo v pečeti“ jak uvádí studio, které logo vytvářelo, přímo na svých webových stránkách. Svatováclavská korunka, hlavní prvek královských korunovačních klenotů, pak přináší spojitost se zakladatelem Karlem IV., se kterým jsou korunovační klenoty spjaty již od jejich samotného vzniku. Barevné provedení zůstává v kardinálské červené barvě používané i v prezentaci UK.

Autorem návrhu loga je Autority studio, v němž na logu pracoval Jan Pilik. Záměrem bylo zachovat spojení s historií univerzity, vytvořit něco, co bude aplikovatelné pro všechny fakulty. Nová podoba univerzitního propagačního vizuálu byla prezentována v Kampusu Hybernská během začátku zimního semestru 2023/2024.

Zdroj: YouTube.cz

A verdikt?

A jaké jsou ohlasy na nové propagační logo? Mnoho lidí nové logo pochválilo. Především se kladně vyjadřovali k potřebě mít i logo propagační. Objevily se však i negativní reakce, které spočívaly v otázkách, proč je další logo potřeba a co bude s původní pečetí. Nedostatky vnímali komentující na sociálních sítích i v originalitě loga, tedy přílišné jednoduchosti a potlačení dlouholeté historie a tradice, kterou UK má. Navíc je logo do jisté míry podobné s logem moravské pekárny. Vznikly tak humorné narážky na přílišnou podobnost. Zaměnitelnost z pohledu marketingu není úplně žádoucí.

Zdroj: Facebook, FFUK MEMES

S novým logem bude možné se setkat na propagačních materiálech, akcích, ale i na webových stránkách jednotlivých fakult. A jak se nové propagační logo líbí Vám?

JAK CITOVAT?

ŠEDINOVÁ, Anna. Nové logo Karlovky: moderní pojetí nahrazující tradici? In: Markething [online], 2023. ISSN 1805 – 4991. ČAPKOVÁ, Ema, editor. Dostupné z: https://markething.cz/nove-logo-karlovky

Zdroje:

https://www.autority.cz/feedback

https://www.ukforum.cz/rubriky/aktuality/9023-do-noveho-akademickeho-roku-s-novym-logem

https://pr.cuni.cz/PR-22.html

https://cuni.cz/UK-1.html

https://www.facebook.com/photo?fbid=649718143926380&set=a.427464076151789

Continue Reading

More in Komunikace

To Top