Connect with us

Marketing

Mnoho povyku pro pár hlásek aneb Revoluce u Hyundai(e)

Značka Hyundai se u nás již oficiálně nevyslovuje „hjundaj“, ale „hjondé“. Na první poslech možná může jít o nepříjemnou nezvyklost, má ale své opodstatnění –  značka má novou komunikační strategii. Jako většina změn ovšem i tato není veřejnosti příliš po chuti; na fórech i sociálních sítích sklízí posměch a opovržení.

Vše pramení u strategie

Překvapení se neubránil ten, kdo na přelomu roku slyšel nebo viděl novou reklamu na vozy Hyundai. Místo zažité výslovnosti značky ho upoutala nová, „hjondé“. Tuto změnu lze jednoduše vysvětlit. Přibližně v polovině loňského roku zahájila společnost Hyundai novou komunikační strategii nazvanou New Thinking, New Possibilities –  neboli Nové myšlení, nové možnosti. Slovy strategie, „Hyundai činí svou jedinečnou prémiovou hodnotu více otevřenou pro všechny a díky novému myšlení o vozech a jejich uživatelích vytváří nové možnosti v měřítku, o nichž by se ještě nedávno neodvážil nikdo ani snít.“

Změna globální komunikační strategie byla příležitostí pro to, aby si Češi začali zvykat na novou – či lépe řešeno správnou – výslovnost. V korejštině se název značky vyslovuje „hjondé“ a současná podoba vznikla kvůli chybnému přepisu z korejštiny do latinky (správná verze by byla Hyeondae). Změna výslovnosti s sebou také nese odlišné skloňování v písemném projevu.

Česká republika je první zemí, kde byla tato výslovnost implementována. Hyundai to zdůvodňuje jednak kvůli existenci výrobního závodu v Nošovicích, jednak díky oblíbenosti vozů na českém trhu. Novou výslovností se Hyundai také snaží odpoutat od image z minulosti, jakéhosi mylného dojmu, který přetrvává v mysli veřejnosti navzdory současné expanzi. V posledních letech je Hyundai na výrazném vzestupu – ještě před nedávnem byl Hyundai považován za nikterak vyhlášenou řadovou asijskou značku, nyní je design, kvalita i renomé vozů mnohokrát vyšší.

Správná výslovnost se objevila v rozhlasových a televizních spotech. V případě televizní reklamy se ovšem mohl divák setkat s tím, že nejprve vyslovuje český mluvčí název značky jako „hjondé“ a poté promluví anglický mluvčí i s globálním sloganem „‚hjundej‘ – new thinking, new possibilities“. To je samozřejmě chyba, protože pokud si má česká veřejnost na změnu zvyknout, nemůže jí být předkládána takto nekonzistentně. Naštěstí si firma tuto chybu uvědomila a v novější verzi spotu byl již tento rozpor eliminován.

Hlas lidu promlouvá

Nejzajímavější je sledovat, jak na implementaci správné výslovnosti reaguje veřejnost. Každá změna bolí a proto je logické, že se i k této změně většina zákazníků Hyundai staví kriticky. První nesouhlasné projevy se začaly objevovat na automobilových fórech. Záhy se v pořadu Autosalon objevila recenze Hyundai i40 (video zde), v níž moderátor vtipkuje na účet značky: snaží se vyslovit její název po novu, ale nakonec rezignuje větou „protože to neumím vyslovit, je to pro mě i-čtyřicítka“.

Na oficiálním Facebookovém profilu Hyundai CZ nejsou poznámky ohledně výslovnosti žádnou vzácností. Je přirozené, že kritici se ozývají častěji a více nahlas nežli lidé spokojení či neutrálního názoru. Přesto můžou tamní diskuze přinést Hyundai určitou reflexi.

Někteří mají pocit, že změna nemá smysl či dokonce značce uškodí:

„Pokud zde bylo něco zanedbáno před 15 lety, je teď nesmyslné to dohánět. Ponechte v této zemi nativní výslovnost zažitou a přijatou v celé veřejnosti, i když nesprávnou. Všude zavládl posměch.

Budování značky trvá roky. K dehonestaci jak vidno stačí pár týdnů.“

„99% lidí, kteří mluví o značce Hyundai, ji  budou pořád vyslovovat “hjundaj” (to zbylé 1% jste tam Vy u Vás ve firmě).“

„Je jen otázkou času, kdy i v reklamách dojde k návratu k zažitému vyslovování.“

„Marketingové oddělení čeká pěkná fuška.“

 

Někteří jsou přímo znechuceni:

„Jak jen to bude možné, tak tu reklamu stopněte nebo předabujte. Je to neúnosné.“

„Je to jediná reklama za několik posledních let, která mě přinutí přepnout na jiný kanál. Přinutila mě jít i sem a takto reagovat. Čekal jsem, že nebudu jediný. Omlouvám, že budu sprostej, ale jsem vytočenej do běla…“

„Jestli ještě měsíc budu poslouchat v televizi “hjondé”, tak se začnu asi stydět, že jezdím s Hyundaiem!“

„To je ale blbost, jsme Češi, ne?“

 

Mnozí kritizují pouze to, že v televizním spotu je název vyslovován jak českým mluvčím jako „hjondé“, tak i anglickým jako „hjundej“:

„Když správná výslovnost, tak snad by měla být všude. Když už někdo chce propagovat správnou výslovnost, tak to další naprosto zabije oním ‚hjundej‘.“

„Prostě to rve uši, slyšet v reklamě dva druhy výslovnosti.“

 

A perlička navíc:

„Píšou, že se jedná o správnou korejskou výslovnost. Ale asi korejština má výslovnost všude jinou. Pak má člověk vybrat.  Kim Čong Il se musí v hrobě obracet!“

Je pesimismus namístě?

Pokud je opravdu záměrem Hyundai správnou korejskou výslovnost implementovat celosvětově, nastolení nové komunikační strategie je tím nejvhodnějším momentem k takové změně. Každá změna bolí a potřebuje čas. Pokud bude v budoucnu výslovnost konzistentní, není důvod předpokládat, že by si na ni veřejnost nezvykla. Vždyť zde nejde pouze o rozmar Hyundai, ale o určitou formu nápravy vadného stavu. Pokud veřejnost pochopí, že „hjondé“ je správně korejsky, snadněji přijme novou výslovnost za svou.

 

Zdroj náhledové fotografie: 2dayblog.com

Jak článek citovat?

KUBEŠOVÁ, Eliška. Mnoho povyku pro pár hlásek aneb Revoluce u Hyundai(e). Markething [online]. [cit. 2012-03-02]. Dostupné z: http://www.markething.cz/mnoho-povyku-pro-par-hlasek-aneb-Revoluce-u-Hyundai(e)

 

Continue Reading

Ex-šéfredaktorka webu Markething.cz. Absolventka Marketingové komunikace a PR na Univerzitě Karlově v Praze a žurnalistiky ve švédském Örebro. Zajímá se o popkulturu, hudbu, právo, chov koček, dění na internetu a Skandinávii.

More in Marketing

To Top