Connect with us

Marketing

Adolf Hitler propaguje šampon Biomen

Úterní večer, žižkovský bar. Zábava je v plném proudu a jeden z mých kamarádů, pro upřesnění advokát, dává k dobru zábavnou historku o reklamě, kterou dnes viděl. Z obrazovky mobilního telefonu najednou vykřikuje Adolf Hitler a do místností vchází Michal Opletal, lépe známý jako Papa Ori či Orion, zapřísáhlý odpůrce všech forem nacismu a fašismu. Dopíjím, rychle se loučím a překonávám několik kroků domů, abych zpravil o reklamní kampani, která si bezpochyby zaslouží předběžný cejch „kontroverzní“, zavánějící trapným klišé. V tomto případě se ale označení kontroverzní asi vážně hodí. Nebo bych měl radši říci pobuřující, šokující, vtipný, nemístný, či vulgární?

 

Krátký reklamní spot nechala uvést turecká firma vyrábějící pánskou vlasovou kosmetiku v minulém týdnu a logicky, vzhledem k obsahu, vzbudila masivní vlnu ohlasu. Během třinácti sekund se od bývalého nacistického vůdce Adolfa Hitlera dozvídáme, že pokud nenosíme ženské šaty, neměli bychom používat ani ženský šampon. Prý je tu ale řešení – 100% pravý mužský šampon Biomen.

 

ARVE Error: need id and provider

 

Dle britského Daily Mail vyzvaly v absolutním rozhořčení židovské organizace společnost, aby reklamu stáhla. Ta však odmítla. Co si o takovém počinu myslet? Z hlediska čistě marketingového způsobil spot požadovaný buzz. Jinak bych asi v tuto chvíli nesepisoval následující řádky. Z jiných úhlů pohledu bude ale jakákoli další argumentace a polemika dosti zapeklitá. Jako člověk zatížený historií, často i s jistou mírou osobní angažovanosti, se jeden může cítit zcela znechucen. Imperátor zla a zkázy 20. století prostě do reklamy nepatří. Nebo jsme přecitlivělí a hysteričtí a se směšně gestikulujícím, nevzrostlým pánem s knírkem bychom si neměli lámat hlavu? Také je možné, že pocházíme z kulturního prostředí, kde je vůdce vládnoucí ve svém charismatickém panství předpokladem k úspěchu – Turecko má problémy se vstupem do Evropské unie kvůli markantním kulturním rozdílům, staletí starým předsudkům a hutné dávce konzervatismu. Řada Turků, se kterými jsem mluvil, o žádnou Evropskou unii zájem nemá. Řada Evropanů, se kterými jsem mluvil, považuje Turky za zatvrzelé fašisty a neodpouští jim participaci v Ose zla.

Jiný kraj, jiný žert

Je možné, že v prostoru bývalé Malé Asie znamená taková reklama nevinný žert, ne nepodobný modelové situaci, kdy by například tatíček Charles de Gaulle propagoval pleťovou kosmetiku z Vichy? V Alžírsku je v některých kruzích považován za sadistického, kolonialistického titána. Pobouřila by Turky reklama, kde by Jan III. Sobieski a Evžen Savojský propagovali oplatky s čokoládovou náplní? Znechutila by potomky amerických domorodců kampaň akcentující Cortése s Pizzarem? Mají v Kinshase rádi belgické pralinky? Porovnávám neporovnatelné? Je reklama na Biomen více útokem na ženy, pro které z ní vyplývá, že pro muže, minimálně toho tureckého, nejsou jejich vlasové přípravky dosti dobré, přičemž jim to musí být sděleno hlučnou cestou z úst symbolu všech diktátorů? V rámci tuzemských etických měřítek reklamy je takový počin nepřijatelný, což by mohla potvrdit, či vyvrátit, Asociace komunikačních agentur. Kde se tento spot nachází v rámci cizích etických měřítek? Věřím, že vaše názory jsou zde mnohem hodnotnější než má povrchní, populárně naučná a pseudohistorická polemika.

 

Jak citovat tento článek?

MAXA, Martin. Adolf Hitler propaguje šampon Biomen. Markething [online]. [cit. 2012-03-28]. Dostupné z: http://www.markething.cz/adolf-hitler-propaguje-sampon-biomen

Continue Reading

Absolvoval bakalářský obor Marketingová komunikace a PR na IKSŽ FSV UK a roční studium na francouzském Sciences Po Rennes, kde se zaměřil na marketing luxusního zboží a módních značek v propojení s moderními dějinami. Magisterský titul získal taktéž na IKSŽ FSV UK v rámci oboru Mediální studia. V současnosti na své alma mater externě vyučuje, zajímá se o oblast transmediálního vyprávění.

More in Marketing

To Top