Connect with us

Komunikace

Jak najít zatoulaného psa za pár minut aneb lokální sociální sítě

„Jó, Letenská parta? No tam se nadává, že lidi neuklízí po psech, pak taky na magistrát, řeší se tam přidání cyklopruhu a dávaj se tam kýčovitý fotky západů slunce nad Letnou. A když je fotbal, tak se nadává, že divoký fanoušci pochodujou ulicema a že se vyhazujou prachy za vrtulník.¨

Vyčerpávající popis facebookové skupiny jsem dostala, když jsem se začala pídit po tom, co že to je ta slavná Letenská parta, která funguje jako jakási modifikace lokálních sociálních sítí, jejichž popularita v západních zemích roste.

Lokální sociální sítě nabízejí svým uživatelům obdobné služby jako giganti typu Facebooku, mají však svou přidanou hodnotu, díky které jim uživatelé dávají před globálními sítěmi přednost. Tak například Abrahamovi Maslowovi by jistě plesalo srdce radostí, neboť lokální sociální sítě pomáhají lidem naplňovat jednu ze základních psychologických potřeb, totiž potřebu sounáležitosti. Každý chceme někam patřit a právě v tom nám mohou lokální sociální sítě pomoci.

Lokální sociální sítě fungují na geografickém principu, při němž se uživatelem může stát jen skutečný rezident dané oblasti. Funguje zde vysoce propracovaný systém kontroly, v případě americké sítě Nextdoor jsou například doručovány dopisy s unikátním kódem, který je pro přihlášení potřeba zadat. Lokální sociální sítě pak fungují jako soukromé stránky pro cca 100 domácností, kde mohou uživatelé probírat aktuální dění v jejich lokalitě. Co se týče samotného obsahu, nejčastěji se setkáváme s doporučováním poskytovatelů služeb, ohlašováním kriminality či nalezením zatoulaného zvířete.

Sále populárnější appka Nextdoor (zdroj mashable.com)

Sále populárnější appka Nextdoor (zdroj mashable.com)

Tento druh sociální sítě vybízí své uživatele k občanské aktivitě. Tak například v jedné čtvrti kanadského Toronta se místním podařilo zhatit díky lokální sociální síti plány developera, který jim chtěl zastavit jejich zeleň. Jinde se pak prostřednictvím těchto sítí lidé shromažďují za účelem uklizení ulic či odstranění graffiti ze zdí.

Z marketingového hlediska jsou lokální sociální sítě jistě něčím, co by nemělo zůstat opomenuto. Zejména pro malé a střední podnikatele a začínající firmy mohou posloužit jako efektivní nástroj pro propagaci služeb či produktů. Podniky jako jsou pekárny, řeznictví, restaurace či opravářské služby mohou prostřednictvím těchto sítí cíleně oslovovat relevantní publikum.

Lokální sociální sítě jdou také ruku v ruce se současným trendem poptávky po lokálních produktech. Zůstává však otázkou, zda se s lokálními sociálními sítěmi, jak je znají v zahraničí, někdy setkáme i u nás. Popularity se jim dostává i v nedaleké Vídni, jejíž síť Frag Nebenan za pouhý rok provozu přilákala více než 18 tisíc uživatelů a plánuje se rozšířit do dalších rakouských a německých měst.

Prozatím se zdá, že v současné české společnosti není až tak vysoká poptávka po společném řešení sousedských záležitostí v tak velkém měřítku, jako poskytuje např. síť Nextdoor, kde v rámci jedné stránky participuje i více než 100 domácností. Pomyslným prvním krůčkem k českým lokálním sociálním sítím jsou právě specializované skupiny na Facebooku. Do těch se však může připojit každý, není zde tak vysoká míra soukromí, osobní známosti členů, a také obsah bývá oproti lokálním sociálním sítím odlehčenější. Budoucí vývoj ukáže, zda-li jsou facebookové skupiny jako Letenská parta pouhým začátkem, nebo zároveň krůčkem posledním.

Jak citovat tento článek?

ŠONKOVÁ, Tereza. Jak najít zatoulaného psa za pár minut aneb lokální sociální sítě. Ondřej KOLEK, editor. In: Markething [online],  2015. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z http://www.markething.cz/jak-najit-zatoulaneho-psa-za-par-minut-aneb-lokalni-socialni-site

Zdroje:

Zdroj náhledového obrázku: Prague’s Skateboard Scene, David Pastyka, licence CC BY-NC 2.0

http://mashable.com/2013/08/21/nextdoor-android-app/

http://mashable.com/2015/03/04/nextdoor-1-billion/

Continue Reading

More in Komunikace

To Top