Connect with us

Komunikace

I jedna Mince denně může pomoci

Pravidelně z vašeho účtu odchází platby za telefon, nájem, pojištění nebo třeba bankovní poplatky. Bude-li odcházet měsíčně o 30 korun více, zaplatíte jednu dávku speciální výživy pro podvyživené africké dítě. Za částku o něco vyšší zafinancujete učebnice pro žáky slumových škol v Bangladéši. Tak funguje pravidelné dárcovství, které se ADRA snaží uvést ve známost mezi českou veřejností prostřednictvím kampaně Mince denně.

Humanitární organizace ADRA, která slaví v letošním roce 20. výročí své existence v České republice, představila novou kampaň s názvem „Mince denně“, jež se snaží povzbudit veřejnost k pravidelnému dárcovství. Právě pravidelné dárcovství je pro neziskové organizace zcela klíčové. Díky soustavné podpoře jsou organizace schopny lépe plánovat své dlouhodobé projekty, v případě potřeby jsou pak připraveny flexibilněji reagovat na nečekané humanitární katastrofy.

Na západě je zcela běžná pomoc individuálních dárců, kdy pravidelně přispívá 50-60 % obyvatel. Jak však ukázal průzkum společnosti STEM/MARK, v České republice je situace zcela odlišná. Češi sice na charitativní projekty přispívají (více než polovina Čechů –  53%), avšak pouze 2 % obyvatel přispívá pravidelně trvalým příkazem z účtu.

Kolik Čechů přispívá?

zdroj: www.mincedenne.cz

Jedním z překvapivých závěrů průzkumu mimo jiné je, že pouze třetina dárců dále zjišťuje, jak bylo s darem dále naloženo. Což potvrzuje i koordinátorka projektu Mince denně Michaela Kreuterová:  „Naše zkušenost je podobná. Lidé věnují finanční příspěvek na základě toho, že se jim nezisková organizace jeví jako transparentní a důvěryhodná. To jim stačí, opravdu si dárci často dále nezjišťují, jak je jejich dar využit. Důvěru v organizaci si lidé budují na základě osobních zkušeností, ale velmi často také díky referenci ostatních lidí či na základě příspěvků v médiích. Proto se nezisková organizace musí snažit využití darů od svých dárců komunikovat opravdu všemi možnými směry.“

Typický český dárce rád a ochotně přispívá lidem postiženým nečekanou přírodní či humanitární katastrofou, a to prostřednictvím dárcovské SMS zprávy či přímou platbou na účet, avšak dlouhodobá a pravidelná pomoc je v České republice velkou neznámou. Právě to chce změnit kampaň Mince denně.

I 30 Kč může zachránit lidský život

Myšlenka dárcovského programu Mince denně je velice jednoduchá – opravdu každý člověk může pomoci. Stačí vyplnit přihlášku na webových stránkách www.mincedenne.cz a zvolit výši finančního příspěvku. Výši příspěvku si volí každý sám dle svých možností. Je možné přispět 30 Kč, 60 Kč, 300 Kč měsíčně či úplně jinou částkou. Důležité však je, že se jedná o pravidelnou pomoc. Za 30 Kč měsíčně tak například přispějete na jednu dávku speciální výživy pro dítě trpící akutní podvýživou. Sto padesáti korunami měsíčně podpoříte nákup učebnic pro dva žáky ve slumových školách v Bangladéši na jeden rok. Třemi sty korunami zajistíte roční pojištění dobrovolníka v dětských domovech nebo nemocnicích.

Zaslané finanční příspěvky budou poté děleny na třetiny: 1/3 podpoří realizaci domácích projektů, 1/3 zahraničních projektů a 1/3 zajistí chod organizace ADRA. U třetiny domácích projektů si může dárce sám vybrat, jaký konkrétní projekt podpoří (např. jedno z dvanácti dobrovolnických center v ČR, které ADRA provozuje).  Dárcovské příspěvky zahraničních projektů budou využity především jako rezervní fond pro případ nenadálých katastrof, kdy je potřeba mít k dispozici finanční prostředky hned a rychle začít pomáhat tam, kde se neštěstí přihodí. Konkrétní zahraniční projekt si budou moci dárci vybrat v příštím roce prostřednictvím on-line fundraisingového projektu organizace ADRA eDonation.

Mince denně – méně znamená více

Ač slaví ADRA v České republice v letošním roce své „dospělácké“ 20. narozeniny, dárcovský program Mince denně je vlastně její první větší kampaní. Koordinátorka programu Mince denně Michaela Kreuterová doplňuje: „Uvědomili jsme si, že se musíme začít orientovat na pravidelné dárce a celkově jsme začali přehodnocovat naši komunikační strategii. Spolu s novým konceptem dárcovského programu jsme se rozhodli pustit do větší mediální kampaně a jsme moc rádi, že se nám zatím daří.“

Neziskové organizace se vždy potýkaly a bohužel vždy potýkat budou s velkým strašákem – nedostatkem finančních prostředků na realizaci větších mediálních kampaní, které probudí z letargie jinak spící veřejnost. Pokud neziskové organizace finanční prostředky na realizace kampaní nakonec získají, bývají neprávem osočovány, že ve svých kampaních utápí horentní sumy místo skutečné pomoci. V případě programu Mince denně byly veškeré služby od všech partnerů (například JWT, Native PR, Mediacom, Symbio nebo STEM/MARK) poskytnuty zcela zdarma či v režimu pro bono.

Kampaň na podporu pravidelného dárcovství odstartovala v červnu 2012. Horká kampaň však začala právě na začátku října, kdy byl dárcovský program Mince denně představen na tiskové konferenci v Hard Rock Café v Praze. Za kreativou celé kampaně stojí reklamní agentura JWT, které se podařilo vytvořit jasné, jednoduché, avšak emotivní vizuály se silným poselstvím: I jednou mincí denně můžete přispět ke snižování extrémní chudoby. Tyto vizuály se budou během podzimu objevovat ve vybraných médiích, on-line portálech, ale také v outdoorové inzerci. Prvnímu vizuálu dominuje prázdná miska, která emotivním způsobem upozorňuje na extrémní chudobu v rozvojových zemích.  Další dva vizuály poukazují na problém nízké úrovně vzdělání a problém osamělosti v domovech seniorů v České republice.

zdroj: www.mincedenne.cz

Na vizuál upozorňující na problematiku nízké úrovně vzdělání úspěšně navazuje televizní spot (opět vytvořený agenturou JWT), který bude v rámci mediálního partnerství vysílat České televize a který pro organizaci ADRA namluvil herec Miroslav Táborský. Nečekejte žádné ozdobné kudrlinky. Při tvorbě televizního spotu vsadila organizace ADRA na jednoduchost a udělala dobře. Motiv učebnice, která se postupem času začne rozpadat, efektivně, srozumitelně, avšak silně emotivně poukazuje na fakt, že až 80 milionům dětí na světě mizí šance na vzdělání před očima.

ARVE Error: need id and provider

V Českém rozhlase současně běží audiospot namluvený opět Miroslavem Táborským.

Ač je kampaň na úplném začátku, setkává se s velmi pozitivními ohlasy veřejnosti. „Jsme moc rádi, že se kampaň lidem líbí. Dárci se nám postupně začínají hlásit a my se musíme dále snažit komunikovat, informovat o našich projektech i o významu pravidelného dárcovství, i v příštím roce dárcovský program Mince denně mediálně podpořit. Naše kampaň je dlouhodobá a komunikačně relativně náročná. Důležité je, aby naše kampaň lidi zaujala,“ říká Michaela Kreuterová.

Kampaň dárcovského programu Mince denně bude pokračovat nejen v letošním, ale i také v příštím roce, kdy bude jejím hlavním cílem kontinuální budování co nejširšího okruhu podporovatelů.

„Na leden plánujeme koncert v pražském klubu Hard Rock Café jako poděkování našim pravidelným dárcům. Kdo bude na koncertu vystupovat, si zatím necháme pro sebe jako překvapení,” uzavírá Michaela Kreuterová.

Když je v jednoduchosti krása

Kampaň dárcovského programu Mince denně názorně ukazuje, že i v České republice mohou vzniknout skvělé neziskové kampaně a nemusí být přitom zabalené do nablýskaného pozlátka, prvoplánových sdělení a trapných klišé. Jedním ze základních úspěchů celé kampaně je samotná humanitární organizace ADRA, která má v České republice dvacetiletou historii, v zádech podporu 124 zemí světa (ADRA má zastoupení ve 125 zemích světa) a co je nejdůležitější – v očích veřejnosti působí důvěryhodně. Mediální podpora České televize a Českého rozhlasu zase zajistí vysoký zásah obecenstva. Emotivní vizuály kampaně, stejně jako televizní spot, jsou pro obyčejného člověka snadno zapamatovatelné, což hraje jednu z rozhodující rolí v podpoře neziskových organizací. Nosným pilířem je pak srozumitelné poselství celé kampaně, které nepůsobí vyumělkovaným dojmem, ale je naopak zárukou „opravdovosti“. Nemusíte jezdit ve Ferrari, nemusíte mít kabelku Louis Vuitton ani nemusíte nosit šaty od D&G. Nemusíte mít spoustu peněz, protože i mince denně, byť koruna, může pomoci…

 

ADRA je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více jak padesáti lety a dnes má zastoupení ve 125 zemích světa. V České republice ADRA začala působit v roce 1992 a v současné době patří ke třem největším organizacím v České republice poskytujících humanitární, rozvojovou a sociální pomoc doma i v zahraničí.

ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, jako jsou povodně či zemětřesení, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podpora vzdělání, zaměstnanosti, zemědělství atd.) V České republice ADRA koordinuje dobrovolnická centra ve dvanácti městech ČR, která se zaměřují především na pomoc zdravotně postiženým a seniorům. Více na www.adra.cz

Velké poděkování patří koordinátorce programu Mince denně Michaele Kreuterové, která si i přes svůj nabitý program, udělala čas a odpověděla na otázky pro Markething.cz

 

 

Zdroje:

www.adra.cz

www.adra.cz/mince

www.ceskatelevize.cz

Zdroje: cover fotografie

www.mincedenne..cz

Jak citovat tento článek:

POLÁČKOVÁ, Eliška. I jedna mince denně může pomoci. Markething [online]. 25. října 2012 [cit. 2012-10-25].  ISSN 1805-4991. Dostupné z: http://www.markething.cz/i-jedna-mince-denne-muze-pomoci.

Continue Reading

Absolventka oboru Marketingová komunikace a PR,v současnosti studentka Žurnalistiky taktéž na FSV UK. Zajímá se zejména o nekomerční marketing a art marketing.

More in Komunikace

To Top