Connect with us

Komunikace

Chodící lidé aneb lidé s poruchou létání

Koncem roku 2012, konkrétně 25. prosince, byla spuštěna plánovaná druhá fáze kampaně Chodící lidé, která je financována Nadací Sirius. Ta se zaměřuje na pomoc potřebným z řad dětí, podle hesla We help children that have been unfortunate in life. Projekt Chodící lidé je ale o všech handicapovaných bez rozdílu věku. Zaměřuje se totiž na zlepšení komunikace mezi lidmi s postižením i bez něj. První vlna kampaně proběhla na přelomu roku 2011/2012. 

Projekt Chodící lidé je jednou z nejkomplexnějších a největších kampaní neziskového sektoru za poslední dobu. A nutno dodat, že dosud jde o kampaň úspěšnou. Petra Weissová, odpovědná projektová manažerka, říká: „Kampaň veřejnost hodnotila velmi dobře  – jako přínosnou, informativní, s vtipem a nadsázkou. V některých postojích se ukázal navíc příznivý posun.“ Kromě originálního pojetí umožňující nový pohled na věc je ale klíčem k úspěchu také to, že již od první chvíle stáli u projektu sami handicapovaní, kteří do značné míry pomohli kampaň správně směřovat.   Kreativní stránku obstarala agentura JANDL Praha, režii pak agentura Mods, dále se na projektu podílela také mediální agentura OMD.

Cesta k porozumění

Zdroj: http://www.jandlagency.cz/en#!blog/view/jak-pomahaji-chodici-lide-cz

Zdroj: http://www.jandlagency.cz/en#!blog/view/jak-pomahaji-chodici-lide-cz

Impulsem pro kampaň byl výzkum realizovaný Nadací Sirius a agenturou Median Monitoring. Ten ukázal, že postižení lidé, jejich rodiny nebo třeba nevládní organizace, které se problematikou zabývají, považují za téměř nejzásadnější problém (hned po nedostatku financí) neadekvátní přístup veřejnosti. Tím mají na mysli přílišnou lítost a opatrnost, strach a nejistotu v komunikaci, na druhé straně ale také lhostejnost. Na základě zjištěných výsledků byla tedy spuštěna kampaň, která si v první fázi kladla za cíl změnit vnímání veřejnosti vůči lidem s postižením a být také jakýmsi návodem, jak se k handicapovaným chovat. Druhá fáze kampaně se zaměřuje na další palčivý problém-přílišný soucit, který často lidé handicapovaným projevují a který je tak automaticky staví do podřízené pozice.

Lítači a chodiči

„Abychom změnili způsob jednání, je třeba změnit úhel pohledu.“ To je základní myšlenka celé kampaně. Společným motivem obou fází kampaně je proto fiktivní svět, ve kterém je normální létat a kdo „pouze“ chodí, je nějakým způsobem handicapovaný. Tento originální přístup má zdravým lidem pomoci vcítit se do kůže handicapovaných a přiblížit jim tak, jak se cítí, stanou-li se obětí např. nechtěné pomoci při přecházení silnice.

ARVE Error: need id and provider

 Teaser campaign

Co se týče komunikačních kanálů kampaně, jedná se zejména o spoty Soused a Oslava, které poběží v průběhu ledna na několika televizních kanálech. Dále jsou to formy outdoor reklamy- billboardy, handy media v dopravních prostředcích, JCD rotundy, rámečky v metru a další reklamní plochy v obchodních centrech, klubech apod. V nejrůznějších magazínech a denících narazíme také na printy. Významnou složkou kampaně je také internet, ať už se jedná o samotné stránky chodicilide.cz nebo kooperaci se serverem Šance dětem, kanál na youtube.com nebo facebookový profil. Všechny formy reklamy jsou pak koncipovány zejména jako tzv. teasery, které mají recipienty dovést na zmiňované internetové stránky, jež jsou hlavním informačním zdrojem. Na kampaň v médiích pak naváží další aktivity, prožitkové workshopy na školách, kreativní výzva Moje cesta, která se obrací na děti a mládež ve věku 6-18 let, aby jakkoliv kreativně ztvárnili, jak sami nebo s pomocí druhých překonali nějaké překážky. Druhou vlnu kampaně pak uzavře interaktivní výstava. V rámci kampaně vznikl také dokumentární film s názvem Jsme úplně normální, jehož autorkou je Linda Jablonská a který přibližuje každodenní život handicapovaných.

ARVE Error: need id and provider

ARVE Error: need id and provider

Zdroje:

http://chodicilide.cz/

http://www.nadacesirius.cz/

http://www.sancedetem.cz/

http://www.youtube.com/user/chodicilide

http://www.jandlagency.cz/en#!blog/view/jak-pomahaji-chodici-lide-cz

Zdroj náhledový obrázek:

http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/news/startuje-druha-vlna-uspesne-socialni-kampane-chodici-lide/

Jak citovat tento článek?

SKOPALOVÁ, Pavla. Chodící lidé aneb lidé s poruchou létání. Markething.cz [online]. 2013 [cit. 2013-01-29]. ISSN 1805-4991. Dostupné z: http://www.markething.cz/chodici-lide-aneb-lide-s-poruchou-letani

Continue Reading

Studentka druhého ročníku oboru Marketingová komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na brand a značku, zajímá se také o sociální marketing, marketing neziskového sektoru.

More in Komunikace

To Top