Connect with us

Komunikace

ČOV: olympiáda v Soči není jediná aktivita před námi

Český olympijský výbor ve spolupráci s Českou televizí představil nový koncept komunikace, který podle slov předsedy Komise vnějších vztahů Jiřího Bise má “zefektivnit komunikaci mezi sportovním prostředím a Českou televizí”. V rámci tohoto konceptu vzniká v ČOV pozice koordinátorky mezi sportovními svazy a Českou televizí. Zároveň v České republice už delší dobu běží kampaň Česko sportuje a za chvíli Česko vystoupí i na olympiádě v Soči. Jaké jsou aktivity Českého olympijského výboru, jak je možné je zvládnout a jak se ČOV připravuje na nadcházející zimní olympijské hry? 

Čas před zimní olympiádou v Soči už se krátí. Letní olympiáda v Londýně skončila co do počtu medailí druhým nejlepším výsledkem na letních hrách od vzniku samostatné České republiky a nejen Český olympijský dům v Londýně vzbudil nevídanou vlnu ohlasů.

O kvalitě komunikace kolem olympiády svědčí i cena Effie v kategorii sociálního, ekologického a kulturního marketingu za kampaň Žijeme Londýnem.

Žijeme Londýnem zdroj: Mediář

Žijeme Londýnem
zdroj: Mediář

V pozadí všech těchto událostí stojí Český olympijský výbor, který, zdá se,  přesně ví, jaké jsou jeho vize a kam chce směřovat v následujících letech.

Podle předsedy Jiřího Kejvala se ČOV má stát jakýmsi garantem sportu s ambicí český sport reprezentovat zejména ve vztahu ke státu a ne jej řídit na všech úrovních.

Tyto vize, spolu s faktickými kroky, které již fungují (a jsou popsány níže), byly představeny na semináři o českém sportu a médiích. Setkání tří stran, kdy třetí stranou byli zástupci jednotlivých sportů, proběhlo na půdě ČT i z důvodu pokračujícího provázání sportu a veřejnoprávního média za účelem takového typu spolupráce, který pomůže i minoritním sportům. Důvodů k nastavení nového typu komunikace však bylo více.

Nová komunikace pro nový ČOV: pro pokrok je třeba důvěry

Není to výhradně problém, který by se dotýkal jen sportu, ale je to problém celospolečenský. Někdo má více a někdo zase méně, někdo má to a ten zase tohle. Avšak v případě sportu se tento problém specifikuje v tom, kdo je jak vidět a kdo a jak je následně podporován.

Komerční televizní kanály na českém trhu nemusí a často ani nemají z podstaty věci snahu vysílat minoritní sporty (i nízkou základnu fanoušků), které by měly nízkou sledovanost, tudíž nižší reklamní potenciál a nižší výnosy.

To by však nemělo platit pro Českou televizi, která je například ze zákona o České televizi definována jako médium veřejné služby s hlavním úkolem poskytovat “ve svém celku vyvážené a všestranné informace” a ze zákona o rozhlasových a televizních poplatcích financována všemi, kdo “vlastní televizní přijímač”. ČT by pak měla svým poplatníkům tuto službu poskytovat, protože si za ni de facto zaplatí.

Spojení “ve svém celku” je však důležité. Bylo by nesmyslné, aby například lakros dostal stejný prostor při vysílání olympiády jako olympiáda sama, nicméně by měl v jedné osobě divák lakrosu a poplatník ČT mít příležitost svůj sport někdy vidět. Zde je důležitá úloha samotných sportovních svazů, které by se měly podílet na tom, aby jejich sport byl vidět ve správný čas a aby byl vůbec vidět. Problémy s agendou sportovních svazů se však ČOV rozhodl řešit.

Faktickým krokem v novém konceptu komunikace je vzniklá pozice koordinátorky mezi sportovními svazy a ČT, jež bude zastávána Zuzanou Kalátovou, která se deset let podílela na fungování sportovní redakce ČT. Hlavní úlohou bude pomoc svazům, aby svoji agendu lépe zvládaly, nezahlcovaly ČT zbytečnými požadavky o přenos každé sportovní akce a o nejdůležitějších sportovních akcích dávaly dostatečně v předstihu vědět.

Otázkou je, zda tato pozice není duplikátem garantů jednotlivých sportů v ČT. Ne, není. Ač se budou svazy dále moci ozývat garantům jednotlivých sportů, tak těžko budou mít větší možnost podílet se na ustanovení jednotného kalendáře sportovních akcí, který by měl být ve správě koordinátorky a ČT. Pokud se svazy naučí využívat poskytnutých služeb ČOV, usnadní si sobě i jiným práci a vytvoří možnost větší viditelnosti jednotlivých sportů a jejich akcí.

Další změnou, která se odrazí i ve financování sportu a svazů, je zavedení jednotného registru sportovců. Podle jedné ze statistik ministerstva financí v Česku sportuje 11 milionu lidí. Tato změna je nezbytná jak pro financování, tak pro zefektivnění komunikace uvnitř sportovního prostředí.

Velké děkuji a snaha financovat potřebné 

Pokud jde o samotné projekty ČOV, rozhodně nemůže být řeč o pasivitě. Mezi dlouhodobé patří Česká olympijská nadace, jejímž cílem je podpořit děti, které si nemohou dovolit provozovat sport kvůli finanční tísni. Patrony i podporovateli nadace jsou nejúspěšnější sportovci a medailisté z  Vancouveru a Londýna a partneři ČOV.

Česko sportuje  zdroj: olympic.cz

Česko sportuje
zdroj: olympic.cz

Česko sportuje. Komplexní projekt s cílem propagace sportu a zdravého životního stylu je složen z několika částí, které se navzájem prolínají. V dubnu tohoto roku byla zahájena ATL i BTL kampaň, ve které byla představena jedna z části, takzvaní Bezejmenní hrdinové, která má poděkovat dobrovolným trenérům.

ARVE Error: need id and provider

Podle Alexandra Klimenta, manažera pro komunikaci, se po aktivitách v olympijském parku pro děti ze základních škol po celé ČR počítá s dalším cílením právě na děti v projektu Olympijského víceboje.

Česko sportuje zdroj: olympic.cz

Česko sportuje
zdroj: olympic.cz

A co se chystá v souvislosti se Soči? K aktivaci partnerů a hlavně veřejnosti, by mělo dojít ještě v jednom projektu, který je pod hlavičkou Česko sportuje.

Česko sportuje nejen v Soči, ale hlavně doma

Olympijský park na Letné zdroj: olympic.cz

Olympijský park na Letné
zdroj: olympic.cz

“Naše aktivity jsme během ZOH v Soči rozdělili. V místě konání her se ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu budeme soustředit na podporu exportu a prezentaci českých firem. V České republice na přenesení zážitků ze Soči a možnost olympiádu zažít jinak, než jen u televize,” říká Jiří Kejval

Vzhledem k velikosti české komunity v jednotlivých olympijských městech se podobný projekt, jako byl v Londýně olympijský dům, přesouvá během olympiády v Soči na Letnou. Formát je však daleko interaktivnější a především pohodlnější pro všechny, kteří nebudou mít možnost za olympiádou vycestovat.

Školy byly v rámci projektu Moje olympiáda osloveny a sportoviště jim budou přístupná během dopoledne. Odpoledne se sportoviště, mezi které patří běžkařská dráha, ledová plocha, curling či freestyle park, otevřou veřejnosti. Ve spolupráci s Českou televizí, která bude mít studio přímo v olympijském parku, se také plánují živé telemosty Soči-Praha.

Předzvěsti vypadají pozitivně, podle ČOV se už přihlásilo přes 200 základních škol a my se na Letnou taky chystáme, protože chceme nejen fandit, ale třeba i pomoci, aby se na tento projekt nezapomnělo.

Zdroje:

http://www.olympic.cz

Česká televize

Zdroj náhledové fotografie:

http://www.olympic.cz/media/fotoslozka/32

Jak citovat tento článek:

ŠTEMPROKOVÁ, Petra a KRÁL, Jan. Český sport a média. Markething [online]. 10. listopadu 2013 [cit.2013-11-10]. ISSN 1805-4991. Dostupné z: http://www.markething.cz/cesky-sport-a-media.

Continue Reading

Chování, emoce, značka, vztah a retence.

More in Komunikace

To Top