Connect with us

Komunikace

Československo, Česká republika, Česko a nebo ještě jinak?

„Odkud jste?“ „Z České republiky.“ „Z Prahy.“ „Oh, Czechoslovakia.“ Komu z nás se tato situace nestala třeba na dovolené? Země, ač si to nemusíme primárně uvědomovat, žijí životem značek. Některé úspěšně, jiné méně. S jejich úspěšností se pojí schopnosti propojit své jméno se žádanými asociacemi, které daný produkt, v našem případě zemi, definují. Vytvořit a zdokonalovat image státu, který bude vyhledávaný a uznávaný.  Československo je názvem značky, který se zapsal do myslí lidí velmi silným a trvanlivým písmem. I v roce 2012 tomu tak je. Co víc by si mohla země jako značka přát? V situaci, kdy však dojde ke změně jejího názvu, se ohromný benefit přetváří na problém a současně i velkou výzvu. Jak opět zemi získat silnou pozici na stupnici světového měřítka?

I to je jedním z impulsů mnoho let trvajících diskuzí a debat nad vhodným označením naší země.  Název Česká republika se totiž svým zněním řadí mezi názvy politické. Jednoslovný geografický název, který užívají téměř všechny státy (např. Švédsko místo Švédské království) a který se obecně vyznačuje větší praktičností, České republice chybí. Existuje však hned několik neoficiálních variant (Čechy, České země, …), z nichž se částečně uchytila varianta Česko. Označení Česko se ve většině případů používá naprosto spontánně, ať už jej slyšíme v médiích, v oblasti sportu nebo z našich vlastních úst. Pro jeho užívání hovoří i spojitost s výše zmiňovaným Československem, v rámci něhož Česko pracovalo velmi dobře.

Je anglická varianta problém?

Při pohledu na jazyky ostatních národů zjistíme, že naši zemi označují jednoslovně celkem běžně. Problém nastává s anglickým ekvivalentem. Jako nejvhodnější se jeví označení Czechia, které je již v některých materiálech užíváno. V okamžiku, kdy se namítne jeho možná zaměnitelnost s Čečenskem (anglicky Chechnya), však vyvolává silné emoce. Nicméně ani tento problém není některým jiným státům cizí, stačí se ohlédnout např. na podobnost názvů Slovensko a Slovinsko.

Základem je jednotné užívání

Závěrem lze říci, že ten nejzákladnější problém nespočívá v samotném znění názvu, ale v jednotnosti jeho užívání. Až s uceleným a jednotným užíváním má název a země samotná šanci na úspěch dobře komunikované značky. Při pohledu na mapu světa zjistíme, že jednotné názvy zemí jsou již vžitou záležitostí a usnadňují jejich komunikaci i vystupování ve světě. (Německo, Švédsko, Dánsko, Maďarsko, …). Obecně by krátký název měl České republice pomoci posílit její postavení a fungování v celosvětovém měřítku. Právě jednoduchý, lehce použitelný, zapamatovatelný název je jedním z pilířů úspěšného působení značky. Ať už se jedná o značku sportovní obuvi, auta, kávy, počítače nebo státu. Otázka označení naší země se však do jisté míry dotýká osobní stránky každého z nás. Jak se k dané problematice postavíme? Za krátké zamyšlení určitě stojí, neboť každý z nás je ambasadorem značky Česká republika nebo Česko.

Zdroje:

CHROMÝ, P. (1998): Čechy, Čechrava, Česko. Geografické Rozhledy, 1997/98, č. 4, s. 98–99.

TOMĚŠ, J. (1998): Alternativní názvy pro Česko. Geografické rozhledy, 1997/98, č. 4, s. 128.

Jak citovat tento článek?

HRABÁNKOVÁ, Markéta. Československo, Česká republika, Česko a nebo ještě jinak? Markething [online]. [cit. 2012-04-03]. Dostupné z: http://www.markething.cz/ceskoslovensko-ceska-republika-cesko-a-nebo-jeste-jinak

Continue Reading

Absolventka oboru Marketingová komunikace a PR a studentka oboru Mediální studia na FSV UK. Zajímá se o nation branding a české značky. Obecně se ale zaměřuje na cokoli aktuálního a zajímavého napříč celým spektrem marketingových komunikací.

More in Komunikace

To Top