Connect with us

Výzkumy

Češi si přejí zákaz kouření v restauracích. Ty by mohly vydělat až 6 miliard.

Dnes byly na tiskové konferenci zveřejněny výsledky komplexního výzkumu na téma „Zákaz kouření v restauračních zařízeních“, který proběhl ve spolupráci přední světové výzkumné agentury Ipsos Tambor a  studentů 1. ročníku oboru Marketingová komunikace a public relations Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Takřka půlroční společný projekt přinesl zajímavou analýzu a překvapivé výsledky ve smyšlení současné české společnosti o kouření v restauracích, barech, hospodách a klubech.

Společnost Ipsos Tambor nabídla spolupráci se studenty Marketingové komunikace a public relations (dále jen MKPR) na vlastním výzkumném projektu. Studenti si po analýze trendů v české i světové společnosti zvolili světově populární a u nás latentně živé téma zákazu kouření v restauračních zařízeních. Agentura Ipsos Tambor následně poskytla studentům kromě konzultací a trainingu ve tvorbě a realizaci plošných výzkumů především obrovské aktivum v zapojení nezvykle velkého počtu 8 448 face-to-face dotazovaných respondentů. Radek Jalůvka, General Director ČR, SR Ipsos Tambor s. r. o. udává, že výzkumy na takto velkém počtu respondentů probíhají v ČR přibližně 1 – 2 ročně.

Na následujícím schématu lze vidět, jak byli dotazovaní starší 18 let segmentováni. Každý nebo téměř každý den si zapálí 24 % Čechů. Nekuřáci tvoří výraznou většinu dospělé populace, ostatní kouří pouze výjimečně. Působivým dodatečným zjištěním bylo, že v segmentu „úspěšných“ – mezi vrcholovými manažery, řediteli a vysokoškolsky vzdělanými odborníky je pouze malé procento cca 6 % kuřáků.

Otázka: Kouříte?

Ve studii bylo rovněž prokázáno, že více než polovině Čechů (52 %) vadí kouření v restauracích, a to více ženám (61 %) než mužům (43 %). Výrazně také kouření vadí vysokoškolsky vzdělaným lidem a samozřejmě i rodinám s dětmi. Silně roste počet lidí, kteří se vyjadřují pro zákaz kouření. Podle výzkumů společnosti Median podporovalo zákaz v roce 2007 pouze 13 % kuřáků, dnes s ním souhlasí 33 % pravidelných kuřáků. Tento trend potvrzují i výsledky výzkumu Ipsos, ze kterého vyplývá, že dnes je 78 % lidí pro zákaz kouření v restauracích (viz následující graf).

Otázka: Vyjádřete svůj postoj k zákazu kouření v restauracích.

Studenti ve spolupráci s agenturou Ipsos Tambor dále zkoumali, co kuřákům i nekuřákům v restauracích nejvíce vadí. U nekuřáků se ze 72 % jednalo o kouř z cigaret. Obě dotazované skupiny dále za výrazná negativa označily ještě špatnou obsluhu a nekvalitní jídlo. Zajímavé zjištění vyplývá ze spojení těchto faktů s dalšími zkoumanými otázkami. V absolutní většině totiž všichni respondenti označili za hlavní důvody návštěvy restaurace setkání s přáteli, jídlo, pivo, příjemné prostředí/atmosféru, zábavu a kouření skončilo nejvýše na 7. pozici z 10, a to pouze u 24% menšiny kuřáků. Zavedení zákazu kouření by tedy nevedlo k poklesu návštěvnosti restaurací, protože zdaleka nepatří mezi hlavní důvody jejich návštěvy. Naopak výsledky dalšího zkoumání potvrzují, že výrazných 15 % nekuřáků by restaurace navštěvovalo častěji a 14 % nekuřáků (3x menší skupina lidí) by začalo zařízení navštěvovat méně. I toto prohlášení může být ovšem sporné, protože se může jednat o pouhou formu vyjádření svého negativního postoje.

Z výsledků komplexního výzkumu a podle údajů Českého statistického úřadu tedy vychází, že při zavedení zákazu kouření v restauračních zařízeních nastane 3 – 6% nárůst počtu návštěvníků restaurací. Pro celý trh restaurací by zákaz kouření mohl v tržbách přinést až 6 miliard Kč.

Navíc byly zjištěny nezpochybnitelné pozitivní dopady na zdraví jak kuřáků, tak i nekuřáků, kteří přestali být v restauracích oběťmi pasivního kouření. Předpokládá se, že průměrný počet vykouřených cigaret při návštěvě restaurace se po zavedení zákazu sníží o cca třetinu a u občasných kuřáků až o polovinu. Jelikož hlavní prioritu při návštěvě těchto zařízení představuje zábava s přáteli nebo jídlo, dají kuřáci raději přednost těmto podnětům než kouření venku.

Vedoucí projektu (zleva): Radek Jalůvka - General Director Ipsos Tambor, PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, Ph.D. - vedoucí katedry MKPR, dále studenti MKPR Mirek Slíž, Šárka Holanová, Václav Prchlík a Sabina Bergerová, Tatiana Wartuschová - Account Director Ipsos PA

Česká republika, jak zjistili studenti MKPR, zůstává v podstatě jedinou zemí Evropy, která nemá kouření v restauracích zakázáno. Anglie, Francie nepřekvapí, ale je nutno upozornit, že zákaz platí například i v z zemích, jako je Turecko či Řecko. A pokud proběhl přechod k zákazu kouření v restauracích hladce v zemi slavné pro svou hospodskou kulturu, Irsku, je pouze otázkou času, kdy tento veřejně, zdravotně, ekologicky i ekonomicky prospěšný zákaz začne platit rovněž v České republice.

Pro studenty MKPR, kteří realizovali tento projekt pod vedením PhDr. Denisy Kasl Kollmannové, Ph.D., vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR, představoval tento projekt výbornou praxi ve tvorbě, realizaci a komunikaci komplexního výzkumu, práci s renomovanou výzkumnou agenturou a, jak sami studenti doufají, také možnost otevřít v české společnosti diskuzi nad tématem zákazu kouření v restauracích, protože výsledky výzkumů jsou jasně pozitivní.

Zdroj:

úvodní obrázek: ct24.cz

Jak citovat tento článek?

KOLEK, Ondřej. Češi si přejí zákaz kouření v restauracích. Ty by mohly vydělat až 6 miliard. Markething [online]. [cit. 2012-05-23]. Dostupné z: http://www.markething.cz/cesi-si-preji-zakaz-koureni-v-restauracich-ty-by-mohly-vydelat-az-6-miliard

Continue Reading

Absolvent oboru Marketingové komunikace a public relations na FSV UK (2014) a spoluzakladatel projektu CreativeC. Zajímá se především o krizovou komunikaci, kreativní reklamu, customer relations, social media, popkulturu ve všech podobách. Ve volných chvílích básní a vymýšlí kraviny. Star Wars.

More in Výzkumy

To Top