Connect with us

Marketingové eventy

Červnový PR Work ve znamení CSR a neziskovek

Střet komerční a nekomerční sféry bude hlavním tématem vzdělávacího semináře PRKlubu PR Work 18. června. Nebude to ale souboj, naopak vzájemná výpomoc. V průběhu dne totiž poradí odborníci z komerční sféry neziskovým organizacím, jak dělat efektivní PR, a odborníci z neziskové sféry zase budou radit těm z komerční, jak dělat dobré CSR a zároveň jak poznat kvalitní neziskovku.

Akce je určená nejen marketingovým a PR specialistům a lidem odpovědným za CSR ve firmách, ale i pracovníkům neziskových organizací, kteří se věnují interní a externí komunikaci, PR a marketingu či fundraiserům. Jako cíl si klade přiblížit neziskovým organizacím, jak efektivně komunikovat své aktivity, a vedle toho vzdělávat firmy v oblasti smysluplné podpory neziskového sektoru. Ideálním výsledkem by pak měla být inspirace a vzájemné propojení neziskových organizací s komerčním sektorem s možností využití silných stránek obou stran a vybudování vzájemné pomoci. Právě tento zajímavý mix přednášejících a témat z neziskového a komerčního oboru považuje Petr Langer, předseda pořádajícího PRKlubu, za největší přínos celé akce a hlavní důvod, proč by ji měli zájemci navštívit.

Co se dozvíme na seminářích?

Celou událost v Paláci YMCA začnou společnou přednáškou Pavel Heřmanský a Pavla Zemanová, kteří budou mluvit o tom, že by CSR nemělo být pouze jednorázovou záležitostí, ale mělo by procházet celou firmou. Má-li totiž být firma odpovědná, musí být především odpovědné a udržitelné její celé podnikání. Jak to ale zkombinovat s primárním cílem společnosti, tedy maximalizací zisku? Přednášející kromě odpovědi na tuto otázku předvedou i praktický příklad, jak k aktivitám firemní odpovědnosti přistupuje PricewaterhouseCoopers, jedna z největších poradenských firem na světě.

Dále se představí Terezie Sverdlinová, ředitelka Nadace Terezy Maxové dětem, a Jindra Machačová z ING Bank, které společně promluví o vzájemném, dnes již 10letém partnerství těchto subjektů. Zodpoví například, jestli známé jméno Terezy Maxové sehrálo roli při uzavírání partnerství či jak se lze tato spolupráce využít pro interní a externí komunikaci jak neziskovky, tak banky.

Jako třetí promluví dvojnásobný vítěz soutěže Zlatý středník 2014 Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s. – a o čem jiném než právě o vítězném projektu, časopisu PROPAMÁTKY. Podle něj má totiž vliv dobré zpracování časopisu a výroční zprávy neziskové organizace na získávání příznivců a podporovatelů. Kozák je také iniciátor soutěže veřejných sbírek MÁME VYBRÁNO a zakladatel sociálního podniku, kde zaměstnává lidi, kteří se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce.

Časopis PROPAMÁTKY. zdroj: www.propamatky.info

Časopis PROPAMÁTKY.
zdroj: www.propamatky.info

Dále ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Alena Sladká spolu s Alešem Mrázkem představí značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, kterou AVPO uděluje vybraným neziskovým organizacím. Účastníky semináře seznámí s celým procesem, kterým zájemci o značku musí projít, a s konkrétními přínosy, které značka spolehlivosti má pro neziskové organizace a především pro dárce. Ti se pak nemusí bát věnovat neziskovce prostředky, protože za její důvěryhodnost ručí AVPO.

Jiří Cívka z pojišťovny Generali a zároveň člen výkonné rady Českého výboru pro UNICEF následně představí hned dvě případové studie týkající se CSR. Projekt Výmoly.cz je zaměřen na specifické skupiny stakeholderů – propojuje silničáře s motoristy a poutavou formou upozorňuje na rizikový stav našich silnic, který v konečném důsledku pomáhá řešit. Vedle toho prozradí více o Miss Generali, interním CSR projektu pojišťovny. V rámci něho zaměstnanci šijí dětské panenky a ta nejhezčí se pak draží v rámci benefiční aukce panenek známých osobností pro UNICEF, na jehož konto putuje i celý výtěžek Miss Generali.

Své místo bude mít na semináři i soutěž nejlepších kampaní neziskových organizací Žihadlo. Karolína Fialová z pořádající Nadace Neziskovky.cz a jeden z porotců soutěže Marek Džiuba na příkladech vítězných kampaní z minulých let ukáží, co musí neziskovky udělat, aby jejich reklamy byly úspěšné, a jakou roli v tom mohou sehrát spolupracující PR agentury.

O fundraisingu bude mluvit Radana Koppová ze Sdružení SOS dětských vesniček. Zabývat se bude prací s dárci, která je podle ní především o respektování vzájemných potřeb, otevřenosti a budování partnerství. Jako poslední promluví Aneta Stolzová z Armády spásy a David Suda z WMC Grey o spolupráci reklamní agentury a neziskové organizace. Zkušenosti mají s virální kampaní Kde domov můj, o které informovala i největší česká média.

ARVE Error: need id and provider

A na co se nejvíc těší Petr Langer?

Pokud by měl předseda PRKlubu vyzdvihnout podle něj ty nejzajímavější přednášky, jmenoval by přednášku Terezie Sverdlinové z Nadace Terezy Maxové dětem a Jindry Machačové z ING Bank, neboť jejich spolupráce je opravdu ukázková a může ostatní velmi inspirovat. Dále se těší na přednášku Aleše Kozáka z Institutu pro památky a kulturu, o.p.s., protože jeho výroční zpráva a čtvrtletní časopis PROPAMÁTKY předčily v soutěži Zlatý středník i známé velké společnosti. Jako poslední Langer zmínil přednášku Anety Stolzové z Armády spásy a Davida Sudy z WMC Grey, která podle něj bude zajímavá hlavně z marketingového hlediska. Ukáže totiž realizaci virální kampaně od A do Z, která byla navíc agenturou celá vytvořená pro-bono.

Nesmí chybět ani panelová diskuze

Panelové diskuze jsou v současnosti čím dál tím oblíbenější, a tak pro zájemce PRKlub kromě přednášek připravil i odpolední, volně přístupnou panelovou diskuzi na téma vzájemné prospěšnosti neziskovek a komerčních subjektů. Zaměří se také na slabé stránky neziskových organizací v PR a marketingu či se bude snažit odpovědět na to, v čem tápou firmy, které zvažují podporu některé neziskové organizace. Jako panelisté se představí Aneta Stolzová, vedoucí komunikace Armády spásy, Aleš Mrázek, odborný konzultant AVPO ČR, Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky, Jiří Cívka, tiskový mluvčí Generali Pojišťovny, Sandra Zouzalová, managing director Flagship Communications Ltd a Radana Koppová, ředitelka fundrasingu a komunikace Sdružení SOS dětských vesniček. Petr Langer se domnívá, že se na tuto panelovou diskuzi vydají neziskové organizace i za účelem najít si partnera v nějaké komerčních firmě či nasbírat jiné cenné informace. Doufejme, že se jim to podaří.

Více informací a podrobný program akce naleznete na webových stránkách PRKlubu. Na celou akci nebo pouze na semináře/panelovou diskuzi se můžete registrovat až do úterý 16. června zde.

 

Jak citovat tento článek?

FOŘTOVÁ, Johana. Červnový PR Work ve znamení CSR a neziskovek. Markething [online].  13. června 2015 [cit.2015-06-13]. ISSN 1805-4991. Dostupné z: http://www.markething.cz/cervnovy-pr-work-ve-znameni-csr-a-neziskovek.

Continue Reading

Studuje 3. ročník oboru Marketingová komunikace a PR. Nejvíce se zajímá o marketing neziskových organizací, event management a interní komunikaci. Ve volném čase se snaží doučit se vše, co jí nejde - dává tomu tak rok, maximálně dva.

More in Marketingové eventy

To Top