Connect with us

Konference

Big Data 2016: Jak chytře využít data k velkému byznysu

Poslední únorovou středu se v budově NTK sešly více než dvě stovky převážně seniorních profesionálů z IT, obchodu a marketingu. Konference Primetime for…Big Data 2016 si po loňské vyprodané premiéře kladla za cíl představit účastníkům konkrétní příklady, jak lze díky datové analytice úspěšně rozvíjet byznys.

Konferenci, která se letos zaměřila na způsoby přetavení dat v obchodní výsledky, zahájil Yannis Kotziagkiaouridis, hlavní tvář datové analytiky společností Wunderman i KBM Group. Yannis perfektně naplnil svou roli keynote speakera, neboť ve svém výstupu vyzdvihnul několik myšlenek, které následně rezonovaly napříč celou konferencí. Využití big data ve strategickém rozvoji společnosti představuje nepochybně budoucnost velkého podnikání, přesto dnes podle Yannise dokáže ze současných Fortune 500 (žebříček 500 amerických korporací s nejvyšším obratem) efektivně zužitkovat big data pouze 15% firem. Může za to absence jasného plánu, neintuitivní nástroje a také nedostatek profesionálů, kteří se vyznají v datové analytice i technologiích a dokáží tak propojit různé fáze práce s daty napříč celou firmou. Ti si od Yannise vysloužili vtipné označení „jednorožci“, neboť je jich lidově řečeno jako šafránu.

Úvodní výstup doplnili v prvním bloku tři další speakeři. Pavel Šiška z Deloitte nejprve upozornil posluchače, že dnešní datová analytika funguje na principu tekoucího proudu dat, ze kterého si musíme umět vytáhnout to, co skutečně potřebujeme, a v reálném čase také okamžitě využít. Následně navázal na Yannisovu myšlenku stále nevyužitého obrovského potenciálu big data statistikou, podle níž přes 70% výrobních firem v Česku nevyužívá datovou analytiku a téměř 30% ani neví, co to je. Vedení společností podle Šišky datové analytice nerozumí, a uchylují se tak raději k nečinnosti a ignorování tohoto trendu.

Filip Doušek z Mibconu následně apeloval na obchodní profesionály v sále, aby měli vždy na paměti, že si nekupují data, ale využití dat k rozvoji byznysu. Úspěchu na poli datové analytiky musí nutně předcházet stanovení jasných obchodních cílů, přemýšlení o nových horizontech, které big data našemu byznysu otevřou, a příprava na využívání dat všemi zaměstnanci firmy. Na Douškovu myšlenku důkladné přípravy pak navázal Josef Langmayer z Raiffeisen investiční společnosti, který nejprve svým suchým humorem rozesmál všechny posluchače, aby následně definoval 10 kroků kvalitní cost-benefit analýzy projektů datové analytiky. Langmayer zakončil úvodní blok přednášek vyřčením základního pravidla využití dat v rozvoji byznysu – pokud nezvládneme investici do big data následně prodat zákazníkům, pak pro nás nemá smysl.

Josef Langmayer z Raiffeisen investiční společnosti na Big Data 2016.

Josef Langmayer z Raiffeisen investiční společnosti na Big Data 2016.

Druhý blok otevřel Martin Beneš z Red Media, který se soustředil hlavně na propojení first party (vlastních) a third party (kupovaných) dat s cílem efektivní optimalizace cílení a následného dosažení vyšších konverzí. V dalším vystoupení představila Vendula Mrázová z Wunderman velice efektivní directovou kampaň na podporu prodeje Voltaren Forte gelu. Její úspěch spočíval v účelném rozdělení cílové skupiny pro přímé oslovení do několika podskupin. Podklady pro takové cílení přitom agentura získala pouze analýzou informací z klientské databáze.

Na jedinou přednášející ženu a jedinou čistou case study letošního ročníku navázal Jakub Augustín ze společnosti Adastra, který svůj výstup otevřel výstižným přirovnáním praxe využití big data ke sběru vysoko visícího ovoce.  Podle Augustína je třeba nejprve sesbírat snadné prodeje, pokud ovšem chceme firmu posunout dále, nesmíme se bát implementace datové analytiky. Celý sál pak strhnul vskutku obohacující příspěvek Tomáše Formánka z Logio, který se zaměřil na význam big data analytiky v procesu plánování, řízení a zpětné evaluace promoakcí. Pokud se chtějí retail podnikatelé vyhnout efektu kanibalismu a celkové  ztrátovosti svých promoakcí, musí se přestat chovat jako v minulém roce a snížit počet letáků, stránek i položek v akci.

 Konference Primetime for…Big Data 2016 v budově NTK v pražských Dejvicích.

Konference Primetime for…Big Data 2016 v budově NTK v pražských Dejvicích.

Své vystoupení musel bohužel zrušit Vojta Roček z Rockaway, a poslední blok tak nabídl pouze dva řečníky. Jiří Žaloudek z CleverAnalytics představil stejnojmenný geolokační nástroj, který umožňuje společnostem na základě analýzy dat z průzkumů, věrnostních programů a objednávek přizpůsobit budování pobočkové sítě nebo strategii roznosu letáků. Podle Žaloudka mohou hráči na retail trhu díky kontinuální analýze dat přiblížit prodejní síť zákazníkovi, čímž mu poskytnou lepší servis a mohou s ním také budovat pevnější vztah.

Letošní Big Data konferenci uzavřel příspěvek Jana Laštůvky, CEO a spoluzakladatele MonkeyData, který se pokusil pojmenovat několik trendů budoucnosti e-commerce. 70% českých e-shopů neanalyzuje svá data, protože je nedovedou automatizovaně zpracovávat, nahlížet na ně komplexně a v souvislostech a dále s nimi pracovat. Podle Laštůvky bude s prohlubováním sdílené ekonomiky růst význam logistiky, čímž vznikne potřeba šetření nákladů. Současně nás také čeká postupná proměna systému plateb – virtuální měny a různé technologické vychytávky nahradí peněženky. Aby e-shopy vydržely nápor takové revoluce, budou nuceny využívat big data v reálném čase a zautomatizovat tak co nejvíce procesů.

„Konference Primetime for…Big Data 2016 měla za cíl ukázat hlavně seniornímu publiku směry, kterými se lze ve využívání big data v dnešní době ubírat, a snažila se posluchačům představit aktuální i budoucí trendy v datové analytice. My můžeme po třech blocích plných velice zajímavých vstupů konstatovat, že se jí tento záměr podařilo skvěle naplnit. Jak dnes řekl Jakub Augustín: „Big data není jen buzzword – nebojte se do nich pustit!““

Jak citovat tento článek?

HÁŠA, Marek. Big Data 2016: Jak chytře využít data k velkému byznysu. Přemek ADAMEC editor. In: Markething [online], 2016. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: http://www.markething.cz/big-data-2016

Zdroj doplňujících informací:

http://www.primetimefor.cz/bigdata/

Zdroj fotografií:

https://www.facebook.com/blueevents.eu/

Continue Reading

Student 2. ročníku Marketingové komunikace a PR na Univerzitě Karlově. Zajímá se o to, co ho nadchlo včera. Má rád lidi.

More in Konference

To Top