Connect with us

Adéla Kořanová

Studentka 1. ročníku Marketingové komunikace a public relations na FSV UK. Zajímá se o média, současné trendy, branding a fashion marketing.

Stories By Adéla Kořanová

More Posts
To Top