Connect with us

Výzkumy

A šetříme! Spotřeba domácností stále klesá

Spotřebitelský výzkum českých domácností agentury GfK z prosince nevěští nic dobrého pro letošní rok

Během roku 2011 české domácnosti „utáhly“ kohoutky výdajů v rychloobrátkovém zboží.  Navzdory krátkodobému oživení hned v lednu, kdy jejich výdaje za monitorované kategorie vzrostly o 2 %, v dalších měsících index hodnoty měsíčních nákupů častěji nabýval negativních hodnot. Ještě v říjnu však byla naděje, že úroveň výdajů v porovnání s rokem 2010 zůstane více méně shodná.

Celkově hodnota nákupů českých domácností v roce 2011 oproti roku 2010 mírně poklesla, cca o 1,4 procentního bodu. Tento výsledek znamená cca zdvojnásobení prvního celoročního propadu, který GfK ConsumerTracking zaznamenal v hodnotě nákupů domácností v r. 2010 (měřeno vůči r. 2009).  Další pokles se podle vývoje posledních měsíců dá očekávat i v roce 2012, a to přesto, že se cena potravin a dalšího rychloobrátkového zboží zvýšila a zvyšuje.

Listopadové údaje všem vyrazily dech – hodnota nákupů českých domácností v panelem monitorovaných rychloobrátkových kategoriích poklesla o více než 5 %.  Stalo se tak ve chvíli, kdy kvůli očekávané změně DPH především obchodní řetězce pomalu začaly zvyšovat standardní ceny zboží. Navzdory růstu cen poprvé v roce poklesla hodnota nákupů domácností i v moderním obchodě a to hned o více než 1,5 %. Nicméně stále všichni věřili v kouzlo Vánoc – v obnovení pozitivního trendu v meziročním srovnání výdajů.

Hypernákupy vyhrávají nad menšími prodejci

Předpoklad, že domácnosti přeci jen v prosinci popustí uzdu svým výdajům v FMCG se však nepotvrdil. První data z panelu domácností ukazují na meziroční propad výdajů na celém trhu o 3,5 %. Velké změny se také udály ve výběru nákupních míst – domácnosti nejprve soustředily své nákupy do moderních prodejních formátů (řetězcové hypermarkety, diskonty, supermarkety). Zde jejich výdaje zprvu meziročně rostly, a to bez ohledu na vyšší podíl nákupů v tzv. promočních akcích všeho druhu. Tradiční obchod a ostatní nákupní místa svůj podíl výrazně ztrácely, zaznamenaly pokles i o více než 10 %.

I v moderních prodejních formátech však prosincové výdaje za nákupy domácností poklesly o 1,4 %. Tradiční obchod utrpěl více – zde je propad osmiprocentní. Přesto se dá předpokládat, že z hlediska objemu nákupy domácností alespoň v některých kategoriích vzrostly, vzhledem k neustále se zvyšujícímu podílu nákupů v promočních akcích.

Informace o výzkumu

Všechny uvedené údaje jsou výsledky průzkumu trhu metodou panelu domácností GfK ConsumerTracking za období let 2009, 2010 až listopad 2011. ConsumerTracking je kontinuální panelový výzkum, založený na detailních informacích o nákupech reprezentativního vzorku 2000 českých domácností.

Foto Dreamstime

Continue Reading

More in Výzkumy

To Top