Connect with us

Marketing

Žihadlo roku: když neziskovky získávají ceny

Dva upovídaní moderátoři, kteří se nebojí improvizovat, vodící pes, který na pódiu předává obálky se jmény vítězů, či taneční skupina, která vítězné kampaně znázorní osobitými choreografiemi. O tak přátelské a uvolněné atmosféře jako v kině Ponrepo, kde se včera vyhlašovali vítězové již osmého ročníku soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň, si mohou jiné velké ceny nechat jen zdát. Neziskový sektor opět ukázal, že se má čím chlubit, a my bychom ho v marketingovém světě neměli opomínat – natož pak v běžném životě.

Soutěž Žihadlo roku je organizována neziskovou organizací Neziskovky.cz, která na českém neziskovém trhu působí již od roku 1993 a značně se podílela i na jeho formování. Letos se přihlásilo dvakrát více účastníků než minulý rok, a tak musela dvanáctičlenná porota vybírat ze 112 kampaní od 68 neziskových organizací. Do soutěže může kampaň nominovat jen její zadavatel, odborná porota pak hodnotí hlavně provázanost účelu kampaně s jejím zacílením a to, zda nezisková organizace zjišťuje a vyhodnocuje dopad kampaně. Cenu pro výherce pak nedostává pouze neziskovka, ale i reklamní agentura, která kampaň vyráběla. Hlavní cenou je křišťálová trofej Žihadlo z ručně foukaného skla od firmy LASVIT, plaketa, dárkové tašky od sponzorů a nově i finanční šek v hodnotě 5 000 Kč a pronájem reklamního prostoru zdarma od společnosti The Media v hodnotě 30 000 Kč.

Mysli!

První místo v kategorii tištěné reklamy vyhrála společnost Gender Studies, pro niž kampaň vymyslelo studio Photon. Svou prací se snažili vnést genderový rozměr do kybernásilí a upozornit na to, že sdílení rizikových dat na sociálních sítích není jen problém teenagerů, nýbrž i střední generace. Zároveň s kampaní organizace nabízela i pomoc prostřednictvím právní poradny.

</mysli> vzkazuje Gender Studies. zdroj: Gender Studies.

</mysli> vzkazuje Gender Studies.
zdroj: Gender Studies.

Televizní a kino spot jinak

Rok jinak je projekt Nadace Vodafone Česká republika, který láká firemní pracovníky na vysokých postech k práci pro neziskovou organizaci po dobu jednoho roku, během něhož od nadace dostávají svůj dosavadní plat. Ve spolupráci se společností McCann Erickson Prague se jim podařilo vytvořit vítězný spot, jehož cílem bylo upozornit na tento projekt a apelovat na společenskou odpovědnost lidí. Lucie Šplíchalová z Nadace Vodafone měla pravděpodobně šťastný den, protože kromě této ceny vyhrála i voucher na večeři pro dva do hotelu Rott, když bylo její jméno vytaženo z košíku, kam jsme na začátku všichni hodili své jméno.

ARVE Error: need id and provider

Za sebe si ještě neodpustím podělit se s Vámi o spot, který jednoznačně vyhrál u mě: představuji Vám Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy ve vlastní produkci s kampaní H2Óda na radost.

ARVE Error: need id and provider

3 minuty internetu

Amnesty International Česká republika a Havas Worldwide Prague se spojili při práci na internetové kampani 3 minuty stačí, pomocí níž se snažili lidi přesvědčit o tom, že stačí málo, aby pomohli někomu na druhé straně světa, kdo byl například nespravedlivě vězněn nebo na něm byly jinak porušována lidská práva. V rámci kampaně organizace sbírala podpisy, které pak tiskla na archy a posílala v co největším počtu obálek do cílových zemí, čímž usilovala o získání větší pozornosti úřadů a šanci na reakci. Webovou stránku projektu můžete navštívit zde, eventuálně rovnou přispět svým podpisem.

V kategorii internetových kampaní byla navíc udělena i zvláštní cena poroty slovenské neziskové organizaci VIA IURIS a její kampani Za dobrú voľbu predsedu Najvyššieho súdu SR. Spolu s reklamní agenturou SCR chtěli upozornit na žalostný stav slovenské justice a apelovat na členy soudní rady, aby zvolili dobrého předsedu. Porota ocenila, že vítězové dokázali problém náročný na propagaci přiblížit lidem, a to hlavně pomocí spotu, který porotce doslova dojal.

ARVE Error: need id and provider

Světluška, káva, Krobot, Liška: sázka na jistotu

V kategorii rozhlasového spotu si Žihadlo odnášel Nadační fond Českého rozhlasu a PUBLICIS PRAGUE za svou reklamu na autobusovou kavárnu POTMĚ. Dvojice vyhrála již minulý rok s jiným spotem pro Světlušku, kde zpíval Tomáš Klus – letos se pro změnu o vítězství přičinili Pavel Liška a Miroslav Krobot, kteří se Světluškou dlouhodobě spolupracují. Spot je zaujal hlavně svým scénářem, který napsal David Podhola z agentury PUBLICIS PRAGUE.

Markething: Co Vy vidíte jako hlavní důvod, proč spot vyhrál? A v čem Vám výhra pomůže v další práci?
David Podhola: Já doufám, že spot byl vybraný proto, že lidi hlavně pobavil a nezaniklo tam jméno Světlušky. Mě ta výhra, letos to krásné skleněné žihadlo, bude upozorňovat, že to, co dělám, má cenu.

Helppes obhajuje

Cenu veřejnosti s 2 396 hlasy vyhrála stejně jako minulý rok obecně prospěšná společnost Helppes – centra výcviku psů pro postižené, opět v tandemu s agenturou Scholz & Friends Praha. Svým rozhlasovým spotem se snažili o zviditelnění Super dne, tedy dne, kdy se speciálně vycvičení psi předávají novým majitelům, čímž se pomáhá jejich integraci do společnosti. Jeden z nich, Balu, byl včera právě nosičem obálek s vítěznými jmény.

Helppes - Super den byl nominován i v kategorii tištěné reklamy. Zdroj: Žihadlo roku

Helppes – Super den byl nominován i v kategorii tištěné reklamy.
Zdroj: Žihadlo roku

Můj obdiv k neziskovému sektoru tedy po včerejšku nabyl ještě větších rozměrů a jsem ráda, že nejsem jediná, kdo dokáže jejich práci ocenit. Snad bude současný trend firemního sponzoringu nadále vzrůstat, abychom se mohli kochat stále lepšími reklamními počiny (za které si mimochodem obvykle reklamní agentura nic neúčtuje). Na jednom z roll-upů Neziskovky.cz v Ponrepu stálo: I neziskovat se musí umět – já jsem ale toho názoru, že právě neziskovat se musí umět. A je dobré vědět, že někteří to opravdu umí.

Jak citovat tento článek?

FOŘTOVÁ, Johana. Žihadlo roku: když neziskovky získávají ceny.  Markething [online]. 21. listopadu 2014 [cit. 2014-11-21]. ISSN 1805-4991. Dostupné z  http://www.markething.cz/zihadlo-roku-kdyz-neziskovky-ziskavaji-ceny

Continue Reading

Studuje 3. ročník oboru Marketingová komunikace a PR. Nejvíce se zajímá o marketing neziskových organizací, event management a interní komunikaci. Ve volném čase se snaží doučit se vše, co jí nejde - dává tomu tak rok, maximálně dva.

More in Marketing

To Top