Connect with us

Marketing

Zájezdy za tragédiemi: Top 10. Je libo polopenzi či all inclusive?

Už se vám omrzely prosluněné pláže, lesk světových metropolí či výpravy za exotickou přírodou? Pak možná oceníte stále větší výběr z tzv. disaster trips – tedy výletů za katastrofami. Je marketingové využití neštěstí v rámci cestovního ruchu neetické nebo má naopak potenciál místu katastrofy pomoci zajištěním publicity a přílivem dodatečných příjmů? A která konkrétní místa tragédií táhnou nejvíce?

Podle Middletona (In Horner, Swarbrooke, 2003) můžeme v rámci marketingu cestovního ruchu definovat návštěvnické atraktivity jako trvalé zdroje potěšení, zábavy a vzdělání návštěvníků. Do nich jsou zahrnuty starobylé památky, historické stavby, tematické zábavní parky, označené oblasti, parky, zahrady, muzea, galerie, archeologická naleziště, nákupní místa, rekreační parky a zajímavosti života v přírodě.

Tomuto výčtu se však výlety do míst, kde se stala katastrofa, či se právě ještě děje, poněkud vyhýbají. Pojem disaster tourism můžeme spojovat spíše se smrtí a utrpením. Návštěvnickými atraktivitami jsou pak místa spojená s přírodními katastrofami, průmyslovými neštěstími, válkami a genocidou, otroctvím a destrukcí.

Tragédie jako produkt

Část veřejnosti pokládá výpravy za neštěstím za zkažený hyenismus a kritizuje cestovní kanceláře a agentury, které bez skrupulí komunikují a nabízejí celé balíčky služeb spojených s katastrofami jako každé jiné zájezdy. Připadá jim ohavné, že využívají lidské či přírodní zkázy a na té v podobě fešně zabaleného produktu úspěšně profitují. Jiná část veřejnosti na druhou stranu tento druh byznysu nepovažuje za tak zvrácený.

Zejména lidé přímo postižení živelnou, průmyslovou nebo válečnou katastrofou vidí v přijíždějících turistech zajímavý zdroj prostředků, které nutně potřebují k návratu do běžného života. Zájem turistů tak může ještě navíc vzbudit další publicitu, kterou místo katastrofy získalo v době probíhajícího neštěstí, ale postupem času zájem médií opadl. Právě nejvíce medializované katastrofy přitahují největší počty návštěvníků.

Kdy vyrazit?

Kdy však nastává ten správný okamžik, kdy lze za takovým druhem dobrodružství vyrazit? Obecně je lepší počkat, až „opadnou vody“ tragédie, tedy až se situace uklidní a poklesne i mediální zájem. Zejména kvůli vlastní bezpečnosti, ale také z etických důvodů. Tedy pokud se jako dobrovolníci neúčastníte záchranných a obnovovacích prací.

Avšak pokud to technicky lze provést, zejména při přírodních katastrofách typu výbuch sopky či tornádo se najde i spousta dobrodruhů, kteří většinou na vlastní pěst podnikají výpravy právě co nejblíže výskytu těchto živlů v době, kdy mají největší sílu (a největší potenciál zkázy).

Jaké jsou vlastně pohnutky zájemců o takový druh cestování? Někteří říkají, že je to pro ně způsob, jak pomoci postiženým lidem a přírodě, pro jiné je to zdroj zábavy a silný zážitek, který navždy změní život. Z toho vyplývá, že i když se najde hodně lidí, kteří chtějí jen pomoci, stále se však objeví i tací, kteří dovedou překlopit tragédii jiných ve spektákl.

Disaster marketing v praxi

A která konkrétní místa katastrof jsou těmi nejnavštěvovanějšími? Můžeme si je pro pořádek rozdělit do tří kategorií: aktuální a novodobé tragédie, historická místa neštěstí a české unikum.

Top 10 disaster zájezdů. Již od 30 $!

Fukushima Vacation Package

Katastrofa japonského města Fukushima, které smetla obří vlna tsunami 11. 3. 2011, jež kromě zničení města zapříčinila i atomovou nehodu elektrárny Fukushima Dai-ichi, láká spoustu turistů na jednodenní výlet. Fukushima, dříve známá jako město broskví, je dnes městem duchů. Místní se pomalu snaží obnovovat ruiny a někteří se už budou moci díky nízké hladině radiace nastěhovat i zpět do původního města. Do zakázaných částí kolem elektrárny se asi jen tak nedostanete, ale budete si moci vyfotit obrovskou spoušť po tsunami a jedinou přeživší broskvoň, která tu zbyla z původního sadu o 70 000 stromech.

Černobyl – oběd v kantýně a setkání s domorodci

Fukushimská havárie paradoxně zviditelnila tu černobylskou z roku 1986 a na Ukrajinu ihned po zprávách z Japonska začalo jezdit více turistů. Jednodenní balíček v ceně od 140 $ v nabídce all inclusive obsahuje cestu z Kyjeva a zpět, komentovanou prohlídku v angličtině či možnost vyzkoušet si detektor ionizačního záření a dostat oběd v kantýně elektrárny. Kromě návštěvy reaktoru 4 vás vezmou i na prohlídku města duchů – Prypiat a budete mít dokonce i možnost setkat se ve vedlejším městě s původními evakuovanými vysídlenci.

Hurikán Katrina

Už za 60  $ můžete vyjet na tříhodinový výlet do míst postižených hurikánem Katrina v roce 2006. Prohlédnout si můžete zdevastované části města New Orleans v Lousianě a třeba přispět na obnovu.

Válka v Jugoslávii

Koho zajímá hrůza války, využije balíček osmidenního zájezdu od 800 $ do Bělehradu v Srbsku a Černé Hory. Obdivovat lze rozbombardované věžáky letkami NATO během války v roce 1999.

Haiti

Do zemětřesením zničeného Haiti vás dokonce bude lákat místní samospráva. Ta si uvědomuje význam turistického ruchu, s jehož přispěním půjde dosáhnout lepšího stavu země.

Řádění Rudých Khmerů již od 30$

Pokud se rozhodnete navštívit Kambodžu, tak rozhodně nevynechejte areály věznic komunistické strany Rudých Khmerů a tzv. pole smrti, kde bylo během nadvlády diktátora Pol Pota v 70. letech 20. století zabito na 1,5 milionu lidí.

Co se soudruhům nepovedlo?

Ekologické neštěstí tentokrát způsobené velkolepými plány sovětských soudruhů v 60. letech najdeme v dnešním Uzbekistánu u Aralského jezera. Tedy u těch 10%, které z původně čtvrtého největšího jezera světa zbyly. Dnes zde najdete jen písek. Katastrofa, která v místě zabila veškerý vodní život a zničila rybářský průmysl. Exkurze dlouhá 320 mil obsahuje i návštěvu zakázaných měst a hřbitov lodí. Již od 150 $.

Osvětim

Mezi historické destinace disaster tours můžeme zařadit např. koncentrační tábory nacistů. Tato místa slouží jako memento lidského zla a jsou využívána převážně pro vzdělávací zájezdy.

Pompeje

Další známou destinací, která láká množství turistů díky svojí zkáze, jsou italské Pompeje, které doplatily na svoji polohu blízko sopky Vesuv u Neapole v roce 79.

Corrupt Tour

Nakonec jsem si nechal české unikum. Je jím nabídka zájezdů cestovní agentury Corrupt Tour, která nabízí zájezdy s komentovaným výkladem po místech v ČR spojených s korupcí. Vybrat si lze z balíčků v ceně od 299 Kč obsahující výlety po Praze, jejím okolí, či exkurzi do Ústí nad Labem.

Co říkáte? Zaujala vás nabídka disaster zájezdů? Preferujete pouze ty historické a prodej těch novodobých považujete za neetické? Jaký je váš názor?

Zdroje:

HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času[aplikovaný marketing služeb]. Praha: Grada, c2003, 486 s. ISBN 80-247-0202-9.

GRAHAM, Zoe. Is disaster tourism acceptable?. [online]. 2010[cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://worldhaveyoursay.wordpress.com/author/zoegraham/

MABE, Matt. Your Ticket to Calamity, Lunch Included. BusinessWeek.com [online]. 2008[cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.businessweek.com/globalbiz/content/aug2008/gb2008088_771096.htm

Pripyat – Chernobyl Tour. Ukrainianweb.com [online]. [cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.ukrainianweb.com/chernobyl_ukraine.htm

BIDDER, Benjamin. Fukushima Disaster Boosts Chernobyl Tourism. Spiegel Online International [online]. 2011[cit. 2012-04-05]. Dostupné z: http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,758269,00.html

Jak citovat tento článek?

LIŠKA, Ondřej. Zájezdy za tragédiemi. Je libo polopenze, či all inclusive? Markething [online]. [cit. 2012-04-5]. Dostupné z: http://www.markething.cz/zajezdy-za-tragediemi-je-libo-polopenze-ci-all-inclusive

Continue Reading

Absolvent oboru Marketigová komunikace a PR na FSV UK, kde v současnosti studuje Mediální studia. Zajímá se o marketing cestovního ruchu, airline marketing, marketing neziskového sektoru, CSR a interní komunikaci.

More in Marketing

To Top