Connect with us

Výzkumy

Výzkum studentů FSV UK: Jasná odpověď na otázku kouření v restauracích

Studenti FSV se v návaznosti na předešlý všeobecný výzkum postojů Čechů ke kouření tentokrát zaměřili na mapování názorů a chování mladých lidí. Hlavním cílem bylo přispět objektivními a relevantními závěry k současné debatě o kouření v restauracích. Výzkum byl realizován díky dlouhodobé spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos, která fakultě pro tyto účely poskytla své kapacity. Výsledky mluví jasně: tři čtvrtiny kuřáků se stanou závislými ještě v době své nezletilosti. Zákaz kouření v restauracích by před závislostí ochránil 30 % nezletilých kuřáků. Výzkum na téma kouření provedli studenti FSV UK již dříve. Více o něm si můžete přečíst zde.

V České republice je ve věku 18-22 let celkem 53 % kuřáků (27 % kouří každý nebo téměř každý den, 11 % občasně a 15 % příležitostně). Jen 47 % mladých lidí se považuje za nekuřáky. Většina pravidelných kuřáků začala kouřit, když jim bylo méně než 16 let. Čím dříve dítě začne pravidelně kouřit, tím je pravděpodobnější, že pravidelným kuřákem zůstane. Z těch, kteří začali kouřit pravidelně před 16. rokem věku, dnes pravidelně kouří 78 %, zatímco z těch, kteří začali pravidelně kouřit později, mezi 16. a 18. rokem, dnes pravidelně kouří 63 %. Mladí kuřáci pocházejí především z rodin, kde kouří (38 %) anebo dříve kouřil (22 %) alespoň jeden z rodičů. Nejvyšší počet mladých kuřáků je mezi vyučenými (66 %). Roli přitom hraje fakt, že mají často vlastní příjem a tak i více peněz na cigarety.

Průměrný věk vyzkoušení první cigarety je 14,1 let. U pravidelných a silných kuřáků je to jen 13,8 let. Dívky přitom vyzkoušejí první cigaretu později než chlapci, ale dříve začínají pravidelně kouřit.

Z hlediska pohlaví začalo 58 % dívek, které se jako nezletilé staly pravidelnými kuřačkami, kouřit ještě před 16. rokem věku. U chlapců je toto číslo menší – před 16. narozeninami  začalo kouřit 48 % pravidelných kuřáků. Celkově začne před 18. rokem věku s pravidelným kouřením 79 % pravidelných kuřáků.

Mladí kuřáci nejčastěji kouří v restauracích, barech, diskotékách a klubech (64 %). Příležitostní kuřáci pak kouří téměř jen v těchto zařízeních (73 %).  Možnost kouřit v restauracích, barech, diskotékách a klubech tak podporuje mladé lidi v kouření. Pokud by v těchto zařízeních platil zákaz kouření, podle vlastních slov by vůbec nezačala kouřit čtvrtina (24 %) pravidelných kuřáků a polovina (51 %) příležitostných kuřáků. Celkem 30 % z těch, kteří začali kouřit před 18. rokem věku, pak uvedlo, že kdyby platil zákaz, s kouřením by vůbec nezačali.

Většina kuřáků v České republice začíná kouřit v době své nezletilosti. Podle platných zákonů ČR tedy v době, kdy sami nedokážou adekvátně zhodnotit důsledky tabákového kouření a závislosti na něm pro svůj další život. Průměrný věk vyzkoušení první cigarety u pravidelných a silných kuřáků je jen 13,8 let. Případný zákon, který by zakázal kouření v restauracích, barech a na diskotékách, by razantně přispěl k ochraně veřejného zdraví a ochraně nezletilých dětí a mladistvých před tabákovými výrobky.

Další zjištění

Přesně polovina pravidelných mladých kuřáků utratí měsíčně za cigarety 300 – 1 000 Kč, čtvrtina (23 %) až 2 000 Kč. Vyšší částky utrácejí ti s vyšším osobním příjmem. Většina si na cigarety vydělá buď v zaměstnaneckém poměru, nebo na brigádách, třetina (30 %) pak za cigarety utrácí z kapesného získaného od rodičů. Děti a mladí lidé tak většinou své první peníze utrácejí za cigarety.

86 % mladých lidí považuje kouření za závislost. Do budoucna s ním chtějí přestat dvě třetiny (66 %), protože si uvědomují dopady na zdraví (52 %) a finanční zátěž (46 %). Pro pětinu (21 %) je pak motivací rodičovství, těhotenství a děti.

O tom, že jejich dítě kouří, vědí především rodiče pravidelných kuřáků (90 % případů). Rodiče, kteří nekouří, se snaží svým dětem cigarety vymluvit (42 %), především pak příležitostným kuřákům (40 %). U dětí, pravidelných kuřáků, rodičům sice kouření vadí, ale dětem to nerozmlouvají (50 %).

Názory mladých lidí

O názorech mladých lidí na kouření a jeho vlivu na vztahy a další oblasti bylo zjištěno následující:

  • 87 % vadí, že jim je cítit oblečení kouřem, když se vrátí z restaurace / klubu / baru / diskotéky.
  • 77 % by vadilo žít s kuřákem / kuřačkou z finančních důvodů.
  • 62 % nerado líbá kuřáka / kuřačku.
  • 52 % by nechtělo mít s kuřákem / kuřačkou dítě.
  • 52 % si myslí, že kouřením si lidé potřebují něco dokazovat.

33 % normálně nekouří, ale v klubu / restauraci si zapálí.

Informace o výzkumu

Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat situaci ohledně kouření ve specifické kategorii mladé populace a přinést tak objektivní a relevantní závěry v otázce společensky široce diskutovaného kouření v restauracích, klubech, barech a diskotékách. Výzkum se také zaměřil na další aspekty kuřáctví, které jsou příznačné právě pro dotazovanou mladou populaci.

Výzkum byl realizován skupinou studentů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a společností Ipsos v České republice v září roku 2012. Sběr dat probíhal metodou CASI – dotazováním respondentů prostřednictvím online panelu společnosti Ipsos. Celkem se výzkumu zúčastnilo 1 006 respondentů z celé ČR. Výzkum byl plně reprezentativní pro populaci ČR ve věku 18-22 let. Výzkum navazuje na předcházející výzkum postojů Čechů ke kouření, který byl proveden na mimořádně reprezentativním vzorku (8 488 respondentů).

Kompletní výzkumná zpráva je k dispozici zde.

Fotografie z tiskové konference na půdě Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, na které je zpovídán ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Studenti FSV UK, kteří výzkum realizovali, společně s ministrem Hegerem.

Článek připravili Sabina Bergerová a Mirek Slíž, studenti FSV UK. Úplný jmenný seznam všech, kteří se na projektu podíleli, naleznete v kompletní výzkumné zprávě. 

 

Zdroj náhledového obrázku: cs.wikipedia.com

 

Jak citovat tento článek:

REDAKCE. Výzkum studentů FSV UK: Jasná odpověď na otázku kouření v restauracích. Markething [online]. 29. ledna 2013 [cit.2013-01-29]. ISSN 1805-4991. Dostupné z: http://www.markething.cz/vyzkum-studentu-fsv-uk-jasna-odpoved-na-otazku-koureni-v-restauracich.

Continue Reading

More in Výzkumy

To Top