Connect with us

Výzkumy

Výzkum: Chceme džíny z Číny nebo z Čech?

Že většina textilních produktů, se kterými během našeho života přijdeme do styku, má svůj původ v Číně (potažmo v Asii), víme již dávno. Provedli jsme mezi lidmi průzkum formou dotazníku, který měl za úkol zjistit, zda je pro ně původ zboží důležitý při nákupu. Výsledky jsou vskutku velmi zajímavé.

První otázka zjišťovala, jestli se respondenti při nakupování zajímají o původ oblečení. 53 % odpovědělo, že ne, 33 % ano. Zbylá procenta respondentů přišla s konkrétnější odpovědí. Někteří tvrdili, že je nezajímá původ, ale spíše značka nakupovaného oblečení. Jiní prohlásili, že se na cedulku se zemí původu občas podívají – ale jen ze zvědavosti.

Přehlížení výroby oděvů díky síle značky jen dokazuje to, jak důležitými a nepostradatelnými prostředky jsou reklamní nástroje, jež značku a zboží, které nabízí, prezentují jako kvalitní, jedinečné, solidní a jednoduše nejlepší. Tyto informace se zákazníkovi dostanou do podvědomí, kde odvedou pozornost od otázek typu kde, za jakých podmínek a kým bylo zboží vyrobeno. Běžný spotřebitel je pak zaměřen na přítomnost (nákup) a budoucnost (jak v novém oděvu bude vypadat, zdali se bude jiným líbit apod.). Minulost ho většinou nezajímá a v prodejně bezmyšlenkovitě sahá po oblečení, aniž by se zabýval jeho původem. Tento fakt také potvrzuje skutečnost, že respondenti na další položenou otázku, zdali pro ně původ oblečení při nakupování hraje rozhodující roli, odpovídali ne v 87 procentech.

České vs. asijské

Třetí otázkou jsme se snažili vypátrat, jak by respondenti volili v případě, kdyby měli na výběr z džín z České republiky a džín z Číny. Z dotázaných odpovědělo 49% ve prospěch českých, pouze 1 % respondentů by zakoupilo ty čínské. Celým 42 % by ale na původu zboží opět nezáleželo. Jeden muž vyjádřil rozhořčení nad tím, že by raději kupoval české zboží, ale vzhledem k finančním možnostem nakupuje většinou v oděvních řetězcích, které podle něj nabízené oděvy dovážejí „bůhví odkud“. Hádám, že s tímto respondentem bude nejeden z nás souhlasit.

Jak praví starý vtip, "God made Heaven and Earth, the rest was made in China." Nebo ne?

Následující dotaz rozvíjel ten předchozí o doplňující otázku, jestli by si respondenti  za české džíny připlatili. Zde byly odpovědi nejednoznačné, neboť 36 % odvětilo souhlasně, 15 % nesouhlasně a 35 % se shodlo na tvrzení, že kvalita zboží na jeho původu nezávisí. Někteří na dotaz sice vyslovili souhlas, ale maximální hodnotu příplatku stanovili na 200 Kč.

Kdo to u nás šije?

Pokud však uvažujeme nad tím, zdali by Češi kupovali zboží vyráběné u nás, musíme si položit otázku, jestli je kde a od koho. Respondentů jsme se proto zeptali, zda znají české oděvní firmy, které své zboží vyrábějí ve své mateřské zemi, tedy ČR.
55 % dotázaných potvrdilo, že české firmy sice znají, ale nejsou si jisti místem jejich výroby. Kolonku ne zaškrtlo 16%, takže o existenci takových firem nemají tušení. Zbylá procenta respondentů vyjmenovala například tyto české firmy: Kara, Jitex, OP Prostějov, Rejoice, Alpine Pro, Hannah, Blažek nebo Bushman. Většina jmenovaných značek své zboží skutečně vyrábí v ČR. V případě Alpine Pro a společnosti Blažek tomu tak ale není. První zmíněná firma své výrobní závody má zejména v Číně a Bangladéši. Část výroby firmy Blažek nalezneme v Itálii.
Obecně však o českých textilních firmách platí, že 35 % své produkce šijí právě v Asii. Obyvatelé České republiky tedy nepochybně znají české textilní firmy, ale z jejich výčtu je zřejmé, že se jedná spíše o značky specializované na sportovní (Jitex, Alpine Pro, Bushman, Rejoice), luxusní (Kara) či společenské (Blažek, OP Prostějov) oděvy. Mnoho kategorií oblečení v domácí výrobě tedy není zastoupeno, a proto český zákazník nemá častokrát jinou možnost, než nakoupit zboží zahraniční a to velmi často asijské výroby.

Kostkované outdoorové kalhoty značky Rejoice jsou již dlouhá léta českou klasikou.

Dalším dotazem na respondenty jsme zjišťovali, zdali Češi vůbec mají zájem o české výrobky jako takové (tedy nejenom a pouze o oblečení).
Výsledky byly spíše pozitivní. 70 % respondentů zájem projevilo. 19 % naopak uvedlo, že původ výrobků nezkoumá. Mezi jiné odpovědi patřila např. i tato: „Původ výrobků zkoumám, ale netuším, proč bych měla volit ty z Čech, když tu často bývají kvalitou velmi nízké.“ Další z dotazovaných prohlásili, že místo výroby zboží je zajímá v případě potravin, u oblečení nikoliv.

Co z výzkumu plyne?

Ze zjištěných čísel můžeme usuzovat, že zájem o české výrobky, jakožto i české oblečení, mezi lidmi je. Možná je to přínosný údaj, který dodá odvahu začínajícím českým textilním firmám a přinese nový vítr do tohoto průmyslového odvětví. Podpora lokálního hospodářství je také jistě žádoucí. Je však nutné zmínit i opačnou stranu mince. Kdybychom čistě hypoteticky nakupovali pouze produkty vyrobené v České republice, je nutné s kapkou hořkosti dodat, že bychom si sáhli mnohem hlouběji do kapsy. Hlavní předností asijské výroby je známý fakt, že je o mnoho levnější než ta tuzemská. To představuje výhodu jak pro podnikatele, tak pro zákazníka.

A jaký je váš názor? Preferujete zboží vyrobené v České republice nebo vám na původu vašich oblíbených džínů nezáleží?

Dotazník byl předložen celkem sto respondentům. Vzorek dotazovaných se skládal ze studentů vysokých i středních škol, absolventů a již zaměstnaných osob. Poměr mezi ženskými a mužskými dotazovanými byl přibližně 1:1. Dotazník byl prováděn anonymně. Výzkum byl prováděn v období od 7. 5. 2012 do 8. 5. 2012. pomocí internetového serveru OurSurvey.

Zdroje:

http://ekonom.ihned.cz/c1-51410860-z-asie-zpet-do-evropy

http://www.123rf.com/photo_1647161_blue-denim-jeans-hanging-in-the-shop.html – obrázek


Jak citovat tento článek?

MARŠÍKOVÁ, Tereza. Výzkum: Chceme džíny z Číny nebo z Čech?. Markething [online]. 28. května 2012 [cit. 2012-05-28]. Dostupné z: http://www.markething.cz/vyzkum-chceme-dziny-z-ciny-nebo-z-cech

Continue Reading

Studentka 2. ročníku Marketingové komunikace a PR na FSV UK. Zajímá ji marketing cestovního ruchu a neziskových organizací. Životní inspiraci sbírá v hudbě a filmu.

More in Výzkumy

To Top