Connect with us

Komunikace

Studenti Univerzity Tomáše Bati kreativně podporují zlínský útulek

Není člověka, který by neroztál při pohledu z očí lidských do očí zvířecích. Je však také mnoho lidí, kteří jdou po momentu pookřání prostě dál. O dost méně je pak těch, kteří se zastaví a rozhodnou se něco udělat. Otázkou ale zůstává, jak ochotné kolemjdoucí dostat právě tam, kde by mohli pomoci.

Zní to jako klišé, ale nakonec si podobnou otázku kladli i studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, když se dostali ke zlínskému útulku ve Vršavě. Tomu nakonec udělali na české poměry kampaň větší, než bývá zvykem. Přesněji řečeno udělali alespoň nějakou.

Už v roce 2007 vznikla v rámci praxe nezisková skupina Němá tvář sestávající ze studentů, kteří se snažili vylepšit život opuštěných zvířat pořádáním akcí přímo ve zlínském útulku speciálními kampaněmi jako Vánoce v útulku a Útulkové jaro a vybíráním příspěvků, které jdou na jejich podporu. Hlavními cíli Němé tváře bylo a je především zviditelnění samotného útulku a problematiky útulků obecně. Tím se zpětně dostáváme k problému reklamy, propagace a vůbec zviditelnění útulku v České republice. Jak říká nynější manažerka propagace Michaela Vlková: „Rámcově jsme si propagační aktivity ostatních útulků procházeli. Hledali jsme především v zahraničí, protože nějaké větší aktivity ze strany českých stanic prakticky nejsou nebo nejsou k dohledání.“  Troufám si říct, že by Zdeněk Srstka nesouhlasil, ale to nemění nic na tom, že kromě něho a nyní lokální reklamy ve Zlíně se útulky dostávají do povědomí většinou až ve chvíli, kdy je jejich návštěvník vyhledává aktivně, tedy už s myšlenkou nějaký z útulků navštívit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Je pozitivní dojem lepší než soucit?

K problému propagace útulku se Němá tvář pokusila postavit jinak. Využít především pozitivní náladu reklamy, která nevzbudí žádné negativní asociace a člověka příjemně naladí. Úmyslem bylo, aby reklama byla nejen originální, ale i efektivní. Proto se studenti rozhodli využít CLV reklamy (citylight view), která jako out of home reklama přímo koresponduje s tématem vnějšího prostoru, tedy například i s tématem venčení psů. Navíc zasahuje relativně velké množství potencionálních návštěvníků útulku napříč generacemi.

 

 

 

 

 

 

 

Celkem bylo po celém Zlíně umístěno patnáct citylightů v trojím provedení. Na všech třech bylo užito znázornění jednoho ze zvířat žijících v útulku. Člověk je však nelituje, protože by si myslel, že vypadají špatně. Naopak se radostně podívá na krásné a zdravé obyvatele útulku, kteří přímo volají na kolemjdoucí, aby je přišli navštívit. Vizuály přinášejí kýžený efekt – navnadí člověka, který si zrovna reklamu prohlíží a motivuje ho, aby nasedl na přímou linku směrem do útulku. Nově je do plakátu pragmaticky přidán odkaz na trolejbus, kterým se případní zájemci mohou k útulku dostat. Nicméně využití call to action sloganu je na druhou stranu zkreslující. Se zvířátky z útulku si návštěvníci normálně hrát nemohou. Svůj účel ale reklama plní, vzbuzuje nějaké pohnutky vedoucí k přemýšlení nad tím, jestli by nebylo dobré útulek navštívit a třeba si i nějaké to zvíře vzít domů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování neziskového projektu

Němá tvář, jak už bylo zmíněno, je projekt neziskový. Nicméně celá propagace musela něco stát, i když se hospodařilo s nízkým rozpočtem. Hlavním pomocníkem je Zlínský kraj, z jehož dotací je projekt převážně financován a dále řada soukromníků, kteří přispívají malými dary nebo přímo tisknou plakáty do vitrín.

Tak snad si nejlepší přátelé člověka najdou toho svého, nejlepšího, a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně se bude rodit ještě více podobných projektů, které by měly nějaký přesah a hodnotu.

Zdroj & čtěte více

Pro více informací o tomto projektu je možné navštívit stránku studentů www.nematvar.utb.cz nebo přímo stránku útulku www.utulek.zlin.cz.

www.nematvar.utb.cz

www.utulek.zlin.cz (zdroj titulní fotografie)

 

Jak citovat tento článek:

KRÁL, Jan. Studenti Univerzity Tomáše Bati kreativně podporují zlínský útulek. Markething [online]. 4. března 2013 [cit.2013-03-04]. ISSN 1805-4991. Dostupné z: www.markething.cz/utb-nema-tvar.

Continue Reading

Chování, emoce, značka, vztah a retence.

More in Komunikace

To Top