Connect with us

Komunikace

Srozumitelný překlad na jedno kliknutí: TAP2U představuje efektivnější komunikaci

V úterý 6. prosince se na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy konala tisková konference, na níž byl představen spin-off TAP2U. Tato aplikace umožňuje překládat mluvené i psané slovo jak v nouzových situacích, tak třeba i při jednání s úřady. TAP2U propojuje ty, kteří jsou schopni překládat a ty, kteří tento překlad potřebují. Narozdíl od strojových překladů by tedy výsledný text měl být mnohem srozumitelnější.

Na konferenci, kterou lze zároveň považovat za launch TAP2U, promluvili zakladatelé aplikace Jiří Dejl a Tomáš Kala, vedoucí UK Pointu Zuzana Poláková, předseda správní rady dceřiné společnosti Univerzity Karlovy CUIP (Charles University Innovations Prague) Otomar Sláma, ale i rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková

Zakladatelé přibližovali vznik samotného nápadu, ale i průběh vývoje aplikace. Ostatní řečníci potom popisovali potenciální dopady a přínos, který může TAP2U znamenat pro Univerzitu Karlovu a její studenty, ale také pro ukrajinské uprchlíky či obecně cizince mluvící nejrůznějšími jazyky v rozmanitých situacích kdekoli na světě.

Ve válce, že mlčí múzy?

Student a pedagog Filozofické fakulty UK Jiří Dejl, který je jedním ze zakladatelů aplikace, podrobně popsal, za jakých okolností se vlastně nápad na tuto službu zrodil. S ruskou invazí na Ukrajinu, jež započala 24. února 2022, se Jiří Dejl účastnil demonstrace na Václavském náměstí. O dva dny později už jel jako dobrovolník na slovensko-ukrajinský hraniční přechod Ubľa, odkud měl původně jen odvézt před válkou utíkající osoby do Čech. Když však spatřil tamní situaci, bez váhání nabídl pomocnou ruku a zůstal na místě mnohem déle. Právě složitá koordinace uprchlíků a dobrovolníků i kvůli jazykové bariéře jej inspirovala k vývoji TAP2U.

Fotografie z uprchlického tábora. Zdroj: http://tap2u.eu/

S nápadem Dejl kontaktoval rektorku Univerzity Karlovy, prof. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D., která na jeho žádost o osobní schůzku vzápětí odpověděla, a nápad ji okamžitě zaujal. Během konference navíc TAP2U opakovaně označila za „přínos pro společnost”.

„Když jsem poprvé slyšela o projektu TAP2U, byla jsem nadšená. Představa, že se Univerzita Karlova může aktivně podílet na podobném projektu a podpořit mezinárodní komunitu v ČR a pomoci tak vyřešit nelehké životní situace, mi dává jistotu, že plníme svoji roli dobře a zodpovědně,” vysvětlila přímo na akci.

Na úřadě, ve škole a v lékárně

Nynější situace v Evropě, ale i ve světě naznačuje zvýšenou potřebu domluvit se s lidmi v nouzové situaci, kteří neovládají náš mateřský jazyk. Vzájemné porozumění je ale o to důležitější. Ačkoli vývoj TAP2U pramení primárně z potřeby dorozumět se na ukrajinských hranicích, potenciální využití je mnohem širší. Na úřadech, v nemocnicích, lékárnách či školách se lidé mohou dostat do situací, kdy je pro ně bezpečnější a příjemnější spolehnout se na rodný jazyk, nežli riskovat fatální nedorozumění.

První materiály k překladu už vložila do aplikace například i Policie ČR. Té by se její služby mohly hodit třeba v případě, že cizinec na území České republiky způsobí dopravní nehodu či se dostane do jiné podobně specifické situace, kdy je kladený důraz na detaily. Ty je leckdy druhým jazykem obtížné vysvětlit.

Vytváření komunity

Na konferenci bylo několikrát zdůrazněné, že TAP2U nelze vnímat pouze jako aplikaci, ale také jako prostředí a jako komunitu. I to je další aspekt, kterým se TAP2U má odlišovat od jiných nástrojů pro překlad. „TAP2U je o budování komunity lidí, která pomáhá jiným lidem,” vysvětlil spoluzakladatel Tomáš Kala. Komunita překladatelů zároveň jednotlivé překlady hodnotí a koriguje sobě navzájem, takže finální verze je několikrát upravená do nejlepší a nejsrozumitelnější podoby. Předseda správní rady CUIP, Otomar Sláma pak dodává:

Aplikace TAP2U je skvělým příkladem humanitního transferu, který navíc propojuje také lidi z různých komunit, prostředí, národností, a naplňuje také potřebu jejich spolupráce, což je obrovská přidaná hodnota celého projektu, a to je nutné podpořit.

Na chodu aplikace se podílí široká komunita. Zdroj: http://tap2u.eu/

Co bude dál?

Tomáš Kala uvedl, že vznik každé aplikace probíhá ve čtyřech fázích. Těmi jsou počáteční nápad, vytvoření produktu, ověření fungování a expanze. TAP2U se podle něj v současnosti nachází na začátku třetí fáze, kdy je potřeba ověřit správné fungování aplikace a otestovat její jednotlivé funkce. Vyhlídky jsou ale podle něj nadějné, což dokládá i fakt, že aplikace je už nyní přeložená do 10 jazyků, přestože tvůrci ji vytvořili v češtině a sami přeložili pouze do angličtiny. Do zbylých 8 jazyků se aplikace přeložila sama. Současná komunita zhruba 40 překladatelů tedy již plní svou funkci.

Jaroslav Vavřina, další ze spoluzakladatelů projektu, vysvětluje, že v současnosti je důraz kladen na nabírání dalších překládajících a rozšiřování jazykového portfolia aplikace.

Dalším krokem bude přímé propojení poptávajícího a překládajícího pomocí audio či video hovoru, to znamená, že každý s chytrým telefonem bude mít díky aplikaci k dispozici živého tlumočníka doslova na jedno ťuknutí prstem – proto také název TAP 2 (to) YOU,” dodává.

Jak překladatele motivovat?

Všichni uživatelé TAP2U, nehledě na úroveň svých schopností, vkládají požadavky na překlad a výsledné překlady také hodnotí. Mají tedy nepostradatelnou roli a za svou aktivitu i odbornost jsou bodově hodnocení. „Zatímco nyní je pro překládající hlavní motivací pomoc či zábava, kdy se vzájemně trumfují v překladech obecně prospěšných nebo zábavných výzev, později si prostřednictvím aplikace budou moci i přivydělávat, přičemž komerční poptávka může být rozmanitá – od překladu běžného e-mailu přes návody až po webové stránky,” doplňuje Ondřej Hanousek, hlavní vývojář aplikace. Na konferenci byla uvedená také možnost spolupráce s pražským ekologickým sdružením Sázíme Česko, ve které by odměňování překladatelů mohlo probíhat formou příspěvků na výsadbu stromů a tím mimo jiné napomoci ochraně životního prostředí.

Jak citovat?

KLIKOVÁ, Markéta. Univerzitní spin-off aplikace TAP2U zefektivní překlady. ROHLÍČKOVÁ, Františka, editor. In: Markething [online], 2022. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: https://markething.cz/tap2u-predstavuje-efektivnejsi-komunikaci

Zdroje

https://www.cuip.cz/content/uploads/2022/12/tz-tap2u.pdf

http://tap2u.eu/

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/valka-na-ukrajine-rusko-uprchlici-hranice-slovensko-tlumocnik_2203072011_ako

https://sazimecesko.cz/

Continue Reading

Studentka prvního ročníku Strategické komunikace na FSV UK, která se i přes svou zálibu v psaní očividně nedokáže vystihnout v pár větách.

More in Komunikace

To Top