Connect with us

Komunikace

Síla fotografie a slova: projekt Humans of New York získal přes milion dolarů

Říká se, že fotografie vydá za tisíc slov. Jiní zase tvrdí, že slovo je nejsilnější zbraní. Síla kombinace fotografie, textu a sociální sítě se zdá být až neuvěřitelná. Projekt Humans of New York, který mapuje pomocí fotografie a krátkých textů různé obyvatele New Yorku a jejich osudy, dokázal přispět k výběru více než 1 milionu dolarů pro školu Mott Hall Bridges Academy, v Brownsville, Brooklyn – sousedství s nejvyšší kriminalitou v celém New Yorku.

Humans of New York v akci

Projekt Humans of New York, za kterým stojí fotograf Brandon Stanton, existuje od léta 2010. Za dobu své existence získal již téměř 12 milionů podporovatelů na Facebooku, 2,5 milionu followerů na Instagramu a 228 tisíc sledujících na Twitteru. Navíc Brandon vydal knihu Humans of New York, jež se stala bestsellerem číslo 1 New York Times, a také vydal knihu Little Humans, která představuje mladší část obyvatel NYC. Mimo to inspiroval mnoho dalších fotografů k podobné činnosti, například v Česku existuje Humans of Prague.

Mohli bychom říci, že Brandon vytváří zajímavý projekt a disponuje poměrně úctyhodnou fanouškovskou základnou. To, co se mu ale podařilo odstartovat jednou fotografií a rozhovorem, ukazuje, jak obrovskou sílu mají lidské příběhy. Mohou vyvolat obrovskou vlnu solidarity, a tak jeho projekt dostává zcela nový rozměr – přináší opravdovou pomoc lidem. Tentokrát nepřináší jen pomoc morální, jak tomu bylo doposud, kdy lidé na fotografiích dostávali podporu v komentářích, ale pomoc finanční.

Podívejme se tedy na celý příběh od začátku

Brandon na svém facebookovém blogu Humans of New York zveřejnil 19. ledna fotografii 13 letého chlapce Vidala Chastaneta na ulici v Brownsville, kde vypráví první část svého příběhu: „Když žiješ tady, nemáš moc čeho se bát. Už jsem viděl téměř všechno, co se může v životě přihodit. Když mi bylo 9, viděl jsem, jak jednoho chlápka shodili ze střechy tamté budovy.

První fotografie Vidala

Přestože je tato zkušenost pro mnoho lidí neuvěřitelná, příběh nijak nevybočuje z řady fotografií a zkušeností předchozích příspěvků z chudších oblastí New Yorku.

Druhý den Brandon zveřejnil opět fotografii Vidala, u které je druhá část jejich rozhovoru.
Brandon: „Kdo tě v životě ovlivnil nejvíce?
Vidal: „Moje ředitelka, paní Lopez.
Brandon: „Jak tě ovlivnila?
Vidal: „Když se dostaneme do problémů, nevyloučí nás. Zavolá nás do své kanceláře a vysvětlí nám, jak společnost kolem nás upadla. A řekne nám, že pokaždé, když někdo nedodělá školu, postaví novou celu. A jednou nechala všechny studenty postupně postavit se, a každému řekla, že jsme důležití.
Právě tento příspěvek spustil lavinu sdílení, nárůst like a věci se daly do pohybu. Celý výsledek diskuse pod příspěvkem byl, že svět potřebuje „Více paní Lopez“.

Druhý den byl zveřejněn zbytek rozhovoru a druhá fotografie

2. ledna se Brandon vydal za paní Lopez do školy, která se už tou dobou stala motivací a hrdinkou Humans of New York.

Paní Lopez: „V tomto sousedství se od našich dětí příliš mnoho neočekává, proto na Mott Hall Bridges akademii máme vysoká očekávání. Neříkáme našim dětem studenti, říkáme jim učenci. Naše barva je fialová. Naši učenci nosí fialovou, stejně jako naši pracovníci. Protože fialová je barva králů. Chci, aby mí učenci věděli, že i když žijí v sociálních bytech (project housing – velké domy, špatné sociální podmínky; poznámka autora), jsou součástí královského rodokmenu, který sahá až k velkým africkým králům a královnám. Patří ke skupině jedinců, kteří objevili astronomii a matematiku. A patří ke skupině jedinců, kteří vydrželi a překonali tolik historických událostí. Když řeknete lidem, že jste z Brownsville, jejich obličej se zašklebí. Ale jsou tu děti, které potřebují vědět, že se od nich očekává úspěch.“

HONY na první návštěvě u paní Lopez

Poté, co se Brandon na meetingu s pracovníky školy dozvěděl, jaké problémy tato škola má, nápad byl jasný. Motivaci studentům dodá výlet na Harvard, na který se momentálně paní Lopez snaží sehnat peníze. Brandon tak pod záštitou Humans of New York zakládá na serveru Indiegogo veřejnou sbírku a zveřejňuje fotografii „učenců“ Mott Hall Bridges Academy.

Učenci Mott Hall Bridges Academy v Brownsville

Za 24 hodin se podařilo vybrat dostatek peněz, aby se výlet na Harvard mohl zařadit do studijního programu na trvalo. Paní Lopez se svěřuje, že dalším velkým problémem je léto. Tvrdí, že když není výuka, tak její učenci musí zůstávat doma.

Paní Lopez vypráví o dalších problémech v Brownsville: „Nutně potřebujeme letní program. Výuka se pro mé učence v létě přeruší. Máme tu problém, kterému říkáme letní skluz. Nemohou ani být venku, je to příliš nebezpečné. Pro lepší pochopení [problémů] se mí učitelé rozdělili do malých skupinek a prošli komunitu. Chtěli jsme pochopit, jak naši studenti žijí. Šli jsme do budov se sociálními byty. Parky a hřiště byly prázdné, protože je to příliš nebezpečné. Dokonce ani knihovna není bezpečná. Zrovna minulou sobotu na mého učence vytáhli 2 pistole, když přicházel do komunitního centra, za bílého dne. Je to prostě příliš nebezpečné být venku, tak moji učenci zůstávají celé léto vevnitř. Neučí se jezdit na koni nebo jezdit na lodi a určitě necestují. Přicházejí o obohacení, které mají k dispozici děti z mnohem bohatších sousedství. Potřebují bezpečné místo, kde mohou dělat různé činnosti a mentálně růst. A já mohu využít pouze učitele na praxi. Potřebuji financování, abych mohla dát dohromady program se svými vlastními učiteli, aby měli mí studenti bezpečné místo, kde mohou dále růst mimo školu.“

Paní Lopez vysvětluje problémy komunity v Brownsville

Následovalo mnoho fotografií a příběhů učitelů a některých studentů z Mott Hall Bridges Academy, fotografie z Vidalova domu a rozhovor s jeho matkou. Když se pomocí crowdfundingu vybralo po 5 dnech 700 000 dolarů od více než 25 000 přispěvatelů z celého světa, objevil se poslední cíl. Brandon na svém facebookovém blogu zveřejnil, že všechny peníze, které se vyberou nad tuto hranici, budou určeny na stipendia absolventů této školy – The Vidal Scholarship, a dozvídáme se, že Vidal se stává prvním stipendistou svého vlastního fondu.

O příběh se zajímají noviny

K dnešnímu dni na Indigegogo přispělo na tento účel 39 263 dárců, kteří složili dohromady částku 1 175 968 dolarů, což je 1 176% z původního cíle 100 00 dolarů. K tomuto úspěchu přispěla i mediální pozornost, kterou tato aktivita získala, crowdfunding zmínily například New York Times, Daily News, CNN a mnoho dalších. Dílčí částí úspěchu je však sdílení na Facebooku. Like fotografiím daly například i oficiální facebookové stránky Harvard University.

Crowdfunding na Indiegogo

Crowdfunding skončí a co bude dál?

HONY nepomáhá poprvé; mnoho umělců získalo pozornost diváků, několika lidem bez domova se dostalo pomoci, podpora však dříve pocházela spíše od jednotlivých sledujících. V roce 2012 projekt také pomáhal promovat fond na podporu obětí hurikánu Sandy. Tento crowdfunding je unikátní nejen tím, že vychází z iniciativy autora, ale především z podpory sledujících, které tento projekt sdružuje.

Můžeme očekávat další nárůst fanoušků Humans of New York a podporu fondu, jelikož Ellen DeGeneres pozvala paní Lopez, Vidala a fotografa Brandona Stantona do své show, která je jednou z nejsledovanějších v USA. Při větším optimismu lze také očekávat veřejnou diskusi o problematice chudých, nebezpečných oblastí (ne)jen v USA.

Vidal a Ms. Lopez u Ellen DeGeneres

Vidal a paní Lopez u Ellen DeGeneres

Jasné je, že pokud autor s tak ohromnou skupinou sledujících vyvine vlastní aktivitu s cílem pomoci, výsledky mohou být neuvěřitelné. Doufejme tedy, že Humans of New York a obdobné projekty nepomáhají naposledy. V jistých částech světa žijí děti v mnohem horších podmínkách a vzdělání se jim nedostává vůbec. Zůstaneme-li v USA, pak takových míst jako Brownsville jsou stovky – namátkou Compton, CA; severní část Houstonu, TX; Camden, NJ či oblast kolem McDanielle St. v jihozápadní Atlantě, GA.

 

 

Zdroje obrázků: Facebook Humans of New York; Indiegogo

Jak citovat tento článek?

SÝKORA, Ondřej. Síla fotografie a slova: projekt Humans of New York získal přes milion dolarů. Markething [online]. 2015 [cit. 2015-02-04] ISSN 1805-4991. Dostupné z: http://www.markething.cz/sila-fotografie-a-slova-projekt-humans-of-new-york-ziskal-pres-milion-dolaru.

Continue Reading

Absolvent Marketingové komunikace a PR na FSV UK. Zajímá se především o komerční marketing, komunikaci v oblasti cestování a užití marketingu v hudebním průmyslu. Ve volném čase se věnuje hudbě a cestování.

More in Komunikace

To Top