Connect with us

Reklama

Studentské spoty: Reklama na Igráčky

Každý letní semestr probíhá na oboru Marketingová komunikace a PR FSV UK předmět Kreativita v reklamní tvorbě vedený Mgr. Tomášem Mrkvičkou. Studenti v něm každý týden v týmech na základě zadaných briefů pracují na návrzích pro printovou a později televizní reklamu. Předmět je pak ukončen projektem, jehož cílem je kompletní realizace klasického televizního spotu. V letošním roce byla zadavatelem briefu společnost EFKO-karton, výrobce populárního Igráčka, která pro potřeby natočení spotu vybavila každý tým sadou figurek. Cílem bylo ukázat Igráčka jako hračku, která rozvíjí dětskou fantazii. Nutno dodat, že pro naprostou většinu studentů se jednalo o filmařskou premiéru. Všech osm výsledných spotů včetně krátkých autorských komentářů naleznete níže. Příjemnou zábavu! 

 

O NEJLEPŠÍ SPOT HLASUJTE NÁSLEDNĚ V ANKETĚ

 

Spot 1: Petra Rýslerová a Lucka Vrzalová

Dětská fantazie nezná hranic. My jsme se pokusily ukázat naší představu toho, co se asi odehrává v dětské hlavičce, když si zrovna dítě hraje s Igráčkem. Vybavily jsme si pár vlastních zkušeností z dětských let a uvědomily si, že největší zábava pro dítě je experimentovat a porušovat pravidla. Může mít k Igráčkovi sice domeček, nikdo ale neříká, že ho musí použít. Proto jsme do našeho příběhu zapojily i ostatní hračky a pohrály si s co možná nejabsurdnějšími situacemi.

Pro natáčení jsme sestavily tým složený ze samých talentovaných a navíc zatím neokoukaných herců – našich spolužáků. Spot nám režíroval bývalý student Prague Film School Martim Condeixa, kterému vděčíme za rozzáběrování našeho ambiciózně-zmateného scénáře a za práci s kamerou.  Za trpělivost děkujeme rodině malého Jonáška, který se zvládl v rekordním čase naučit náš claim a zároveň rychle pochopil, proč se do těch Igráčků na zemi nemá kopat 🙂

 

ARVE Error: need id and provider

 

Spot 2: Eliška Baziková, Petra Karbanová a Kristýna Miškovská

Náš tým, ostatně jako všechny další týmy, měl nadšeného ducha a snahu se předvést s originálním a zároveň pro děti poutavým spotem, který si zapamatují a třeba se i inspirují pro své vlastní příběhy s Igráčkem jako hlavním protagonistou. Igráček v naší péči cestoval na mnoho míst. Autenticitu zajistil hlas Andreje, chlapce z druhé třídy ZŠ, díky kterému jsme získali opravdu dostatek zvukového materiálu na zpracování. Vizuálně jsme se rozhodly pro jednoduchý koncept. Vlastním úsilím jsme s dětským stylem (bez velkých rozpaků) nakreslily a částečně i formou koláže vylepšily několik archů papíru, slepily je a navinuly na podomácku vyrobené kotouče, které nám suplovaly technickou stránku zajišťující pohyb. Po intenzivní práci na audiovizuálních detailech jsme za dva dny práce shledaly, že je naše dílko velmi povedené, a těšily se na práce ostatních týmů. Studená sprcha přišla v momentě prezentování všech spotů. Kritika našeho díla se pod náporem zdařilých konkurenčních projektů prudce vyostřila, nemluvě o našich potupných pocitech podprůměrného výstupu. Náš Igráček měl ale i tak určitý úspěch a pro příště jsme připravené se po této zkušenosti technicky vyvíjet. Náš spot se v porovnání s ostatními dá zařadit do kategorie „amatér“, i přesto jsme ale byly na svůj výkon hrdé.

 

ARVE Error: need id and provider

 

Spot 3: Klára Kozůbková a Alex Komarová

Pro nás obě bylo vytváření spotu první zkušeností s tvorbou čehosi i jen zdánlivě připomínajícího filmovou tvorbu. Shooting board nepříliš či přespříliš podrobný, rekvizity „co dům dal“, první stažení Movie Makeru a společné dlouhé nedůvěřivé oťukávání a spousty miniscének skládajících se do foťáku vedle vzpomínek z dovolené. Ač výsledek nemusí dosahovat vysokých produkčních kvalit, spot i Igráčci samotní nám při jeho tvorbě přirostli k srdci.

 

ARVE Error: need id and provider

 

Spot 4: Alex Drozdová a Tom Hodboď

Ústřední myšlenka našeho spotu vyšla z přesvědčení, že ne každý vnímá stejná místa nebo předměty stejným způsobem a zejména se tento rozdíl projevuje mezi dospělými a dětmi. Vsadili jsme i na to, že si zřejmě všichni dodnes dokážou vybavit svoje představy a fantazie z dob, kdy sami byli malí. Coby dítě přece neřešíte, že astronaut nemá skutečně oblek astronauta či věrnou kopii raketoplánu Discovery. To, co vám chybí, co nemáte, si jednoduše domyslíte, představíte, popřípadě symbolicky nahradíte.

Igráček pro nás od počátku byl hrdina, který zvládne jakoukoli roli, která mu bude určena. Zachytili jsme ho tak v pěti situacích, v nichž dospělý člověk zřejmě uvidí na první pohled poněkud nepochopitelnou scénu na hranici absurdity. Každý z výjevů jsme posléze doprovodili popisky říkajícími, jak by se jednotlivě mohly jevit v dětské představivosti.

Na závěr je třeba uvést, že dobře víme, kde má spot určité limity – ať už jde o font a čitelnost textu nebo špatný timing závěrečného sdělení. Přesto pevně věříme, že při lepší exekuci by doručil cílové skupině přesně to, co má, a doufáme, že se vám bude líbit.

 

ARVE Error: need id and provider

 

Spot 5: Jan Kvěch a Martina Hesounová

Naše práce vycházela především ze zadání, jež mělo ukázat hračku samotnou a dát dítěti prostor pro rozvíjení vlastní představivosti. Chtěli jsme představit Igráčka jako variabilní hračku, která se lehce přizpůsobí dětské fantazii a Igráček se tak může stát, kýmkoliv bude dítě chtít, a to bez ohledu na to, k čemu byl původně předurčen. Z toho se odvíjelo i natáčení samotné, kdy jsme přemýšleli a zkoušeli, jaké asociace nás s Igráčky a jejich proprietami napadnou. Všechny nápady jsou zachyceny a zakomponovány do jednoho celistvého příběhu. Natáčeli jsme pomocí takzvané stop motion technologie, která nám umožnila Igráčky „oživit“. Celý spot jsme doplnili adekvátní hudbou a především ruchy, na kterých ve finální podobě dosti záleží, jelikož dotváří celkový obraz spotu.

 

ARVE Error: need id and provider

 

Spot 6: Iva Fidranská a Kristýna Petráková

Na začátku je nutno říci, že práce na tomto spotu byla náročná, ne-li přímo smrtící. Po veselém natáčení ve Stromovce náš natáčecí tým zjistil, že se technika spikla proti němu – velkokapacitní natáčecí zařízení historického rázu odmítlo spolupracovat s počítacím strojem rázu moderního, čímž se spustil řetězec nešťastných příhod:

Při cestě k servisu rozbil se autobus, k opravně donesl nás vlastní klus. A poté servisoví páni, neměli se k spravování. Smuten rozešel se náš štáb k McDonaldu, místo něj však našel jen sutin haldu. Té ulici Vodičkově je bez něj trudno jako vdově. A aby toho nebylo málo, půl videa se nám přemazalo. Tím byl ten chmurný den dokonaný, celý štáb usnul uplakaný. Konec však smutným rýmům, vše se v dobré obrátilo a video z toho bylo:

 

ARVE Error: need id and provider

 

Spot 7: Jakub Havránek, Karin Slunečková a Viktoria Borovičková

Byli jsme originálním a kreativním týmem. Na vyrábění spotu jsme byli obohaceni o třetí složku našeho výkonného týmu, a to dokonce ze zahraničí – Slovenku Viktorii. Celý koncept spotu jsme vymysleli v oblíbeném Standardu u kávy, koláče a piva. Problém jazykové bariéry nebyl tak velký, jak jsme se zpočátku obávali, a snažili jsme se produkční část co nejvíce zjednodušit, tj. neanimovat Igráčky nebo nepřevlékat lidi do kostýmů dle vzoru ostatních týmů.

Myšlenka spotu byla, že postavička Igráčka je ústředním spojovacím prvkem celého spotu. Představy, které postavička může ze začátku mít, jsou ordinérní, ale najednou ustřelí stranou do říše dětské fantazie. S tím koresponduje i grafické provedení „think bubbles“, které v první řadě odkazuje na bohatou českou loutkařskou historii a v druhé řadě i velmi lehce odkazuje na Michela Gondryho.

Setkali jsme se s jistými technickými problémy, například dilematem, jak zapnout na fotoaparátu mód nahrávání videa. Zde se jednoznačně vyplatilo být vícečlenným týmem – úlohy se rozdělily – někdo divoce experimentoval s fotoaparátem, někdo urgoval po telefonu známé a někdo přízemně hledal na internetu. Poslední varianta se ukázala jako správná. Natočili jsme cca 80 záběrů, vybraly se ty nejlepší a sestříhaly se. Během celodenního natáčení se nejednou změnilo venkovní osvětlení, stejně jako se při neopatrné chůzi „drclo“ do stativu s aparátem, a tak se obraz změnil. Na druhou stranu fáze, ve které jsme seděli u jednoho stolu a pomalu – jako korejské ženy – vyráběli jako na běžícím páse loutky, byla jednou z nejvíce terapeutických činností za celý semestr.

 

ARVE Error: need id and provider

 

Spot 8: Petra Blažková a Martina Vacíková

Koncept vychází z myšlenky, že s Igráčkem je možné vyřešit vše. Proto se hrdina dostává do různých situací, ve kterých je zprvu trochu ztracený, ale díky postavičce, kterou má při sobě, z nich vždy vzejde jako vítěz.

 

ARVE Error: need id and provider

 

Děkujeme všem našim spolužákům za poskytnutí svých videí i komentářů a svolení k jejich publikaci a zvláště pak Petře Rýslerové za celkovou koordinaci.

 

Jak citovat tento článek?

REDAKCE. Studentské spoty: Reklama na Igráčky. In: Markething.cz [online]. 5. června 2012 [cit. 2012-06-05]. Dostupné z: http://www.markething.cz/igracek.

Continue Reading

More in Reklama

To Top