Connect with us

Z terénu

Agentura. Malá nebo velká?

Ve středu 8. srpna se uskutečnilo další z již tradičních setkání Marketingového institutu, tentokrát na téma Jak se mění trh? Co umí malá agentura a co velká? Přestože počasí vybízelo spíše k posezení na zahrádce některé z pražských hospod, atraktivní téma a panel diskutujících, tvořený několika opravdu zvučnými jmény, přitáhly do holešovického DOXu mnoho účastníků. Nad tématem se zamýšleli zástupci malých a velkých agentur, ale také několik marketingových specialistů ze strany zadavatele. Roli smírčího soudce a moderátora v jedné osobě se ujala vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK, PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.

 Jako výchozí podnět k diskuzi měly sloužit v úvodu představené nejčastější mýty a pomluvy o malých a velkých agenturách. Představitelé agentur se potom měli pokusit tyto mýty vyvrátit či potvrdit. Již proti tomuto konceptu se však někteří diskutující začali ohrazovat. Zástupci některých agentur nebyli ani přesvědčeni o tom, zda se dá určit, která agentura je velká a která malá. Martin Charvát (Konektor) a Petr Topinka (Mark/BBDO) se shodli na tom, že velikost agentury není podstatná. V tom je podpořily i některé názory zástupců malých agentur, Hana Hunt poznamenala, že debata o velikosti je výsadou mužů a není příliš podstatná, Jan Rauschert (Comtech) se dokonce obrátil k publiku s otázkou, zda by nebylo lepší bavit se o něčem zajímavějším.

Koho raději zadavatelé?

Po poněkud opatrném rozjezdu se přece jen podařilo debatu rozvířit, a mohli jsme tedy zaslechnout i několik dosti zajímavých názorů a postřehů. Ze strany zadavatelů nebyla příliš favorizována ani jedna skupina agentur, Petr Chadraba (IKEA) však připustil, že dává přednost spíše menším agenturám kvůli jejich kratší reakční době. Robert Janča (Botas66) se nepřiklonil ani na jednu stranu, vyzdvihl pouze nutnost, aby se agentura chtěla podílet na výsledku spolupráce, Pavel Jechort (Allianz) si zase posteskl, že je mezi agenturami málo těch, které dokážou být klientovi partnerem, nehledě na velikost. Jakub Petřina (Air Bank) nakonec přiznal, že výhoda velkých agentur podle něj tkví v tom, že jsou schopny v řadách svých zaměstnanců nalézt specialistu téměř na cokoli, je-li potřeba. Víceméně všichni se nakonec shodli, že nejdůležitějším faktorem jsou lidi.

Výše zmíněná vyjádření pouze potvrzují výsledky průzkumu AMI Communications o PR agenturách, podle něhož považuje velikost agentury za velmi důležitou pouze 7% zadavatelů.

Panel mluvčích a moderátorka večera, PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.

A co agentury?

Stejně tak zástupci agentur se o rozdílech malých a velkých příliš nepřeli, tématem diskuze se staly spíše nešvary a problémy ve spolupráci agentura – klient. Ladislav Báča (Ogilvy) zdůraznil především problém důvěry mezi těmito dvěma stranami a zlepšení kvality vzájemné spolupráce při zasvěcení agentury do interních informací klienta.

Velký počet diskutujících měl bohužel za následek to, že někteří mluvčí se dostali ke slovu sotva jednou a tudíž jsme se od nich příliš nedozvěděli, i když měli k tématu možná mnohem víc co říct. V závěru diskuze, když nastal prostor pro otázky z publika, se sice zvedlo pár nesmělých rukou, nicméně příliš vášnivou debatu téma nerozproudilo.

A závěr? Co člověk, to názor, a na jednom se agentury ani klienti zřejmě neshodnou. Konec konců, všechno je to přece jen o lidech.

Markething.cz byl na místě a tweetoval přímo z konference na svém twitterovém kanálu.

Na konferenci diskutovali:

 • Jakub Petřina (Air Bank)
 • Pavel Jechort (Allianz pojišťovna)
 • Robert Janča (Botas 66)
 • Petr Chadraba (IKEA)
 • Ladislav Báča (Ogilvy)
 • Oldřich Dostál (McCann Digital)
 • Karel Duchek (Wunderman)
 • Martin Hofmeister (Copy General)
 • Martin Charvát (Konektor)
 • Jan Kučmáš (AMI Communications)
 • Petr Topinka (Mark/BBDO)
 • Tomáš Hrivnák (Idealisti)
 • Hana Hunt
 • Dan Jesenský (Dago)
 • Monika Kafková (M-Ocean)
 • Lumír Kajnar (Open Brand)
 • Tomáš Mrkvička
 • Jan Rauschert (Comtech)
 • Robert Svoboda (Focus Agency)

 

O autorce

ŠÁRKA LUDVÍKOVÁ  je absolventka oboru Marketingová komunikace a PR na Fakultě sociálních věd UK a  současná studentka Mediálních studií na téže fakultě.

Jak citovat?

LUDVÍKOVÁ, Šárka. Agentura. Malá nebo velká? Markething [online]. 9. srpna 2012 [cit.2012-08-09]. ISSN 1805-4991. Dostupné z: www.markething.cz/agentura-mala-nebo-velka.

Continue Reading

More in Z terénu

To Top