Connect with us

Komentáře

Jak se ze zeleného žabáka stal symbol nenávisti

Co mají společného číslice 88, svastika a žabák Pepe? Všechno je na seznamu nenávistných symbolů americké ADL – ligy proti hanobení. Ta bojuje proti antisemitismu a dalším druhům nenávisti. Seznam tzv. „hate symbols“ ADL pravidelně aktualizuje a je využíván například při soudních procesech u znaleckých posudků. Právě díky tomuto seznamu probíhala v roce 2016 největší kampaň za očištění jména komiksové postavičky, která se shodou náhod přeměnila z populárního internetového memu na symbol nenávisti, který byl adoptovaný řadou hnutí alternativní pravice po celém světě.

Pepe poprvé spatřil svět roku 2005 v komiksovém seriálu Matta Furieho „Boy’s Club“, který parodoval život typických amerických vysokoškolských „bros“. Ze stejného komiksu pochází také Pepeho ikonická hláška „feels good man“, které se okamžitě ujala internetová komunita z fóra 4chan. Po roce 2009 začaly vznikat různé alternativy memu, např. „feels bad man“ (dnes velmi populární na internetové televizi Twitch.tv), a žabák Pepe získával na viralitě, až se nakonec stal jedním z nejoblíbenějších memů vůbec.

A co je to vlastně mem?

Definice memu je složitá, protože jsou obecně vnímány jinak, než je samotná definice termínu. Richard Dawkins mem definuje slovy: „Cokoliv, co ovlivnilo nebo změnilo náš pohled na věc, osobu, či cokoliv jiného, pouze samotným faktem, že se jednalo o něco populárního, můžeme nazývat memem.“ Vyplývá z toho tedy, že memy jsou tu stejně dlouho, jako samotná kultura, a nejedná se pouze o vtipné obrázky na internetu. Příkladem memu by mohl být i třeba křesťanský kříž.

Feels bad man

Feelsbadman

Pepe a další memy šířené po internetu se nazývají internetovými memy. Na rozdíl od klasických memů mají mnohem větší šanci se viralizovat. Takovýto internetový mem se nedá přímo charakterizovat, ale můžeme ho zařadit do kategorie podle jeho cílové skupiny. Kategorie memů se nazývají různými netradičními jmény, často anglicismy pocházejícími z internetových fór. Mezi nejčastější patří například meme s přívlastky „dank“, „fresh“ a „normie“.

Memy jsou v dnešní digitální komunikaci podstatné a často podceňované. K jejich použití se musí přistupovat obezřetně, protože pokud se to nepodaří, může se vrátit v tzv. „meme bumerang efektu“. Ten je viditelný v následujícím příkladu:

Lidovci dělají humor

Lidovci dělají humor

Memový bumerang

Memový bumerang

Protože virální potenciál dobrého memu je obrovský, je také velká šance, že nastane krizová situace. Právě žabák Pepe zažil jeden z největších Kopernikovských obratů v samotné podstatě identity memu. Ten přišel, když jej začala využívat americká hnutí alternativní pravice – v Americe nazývána hnutími „white-supremacists“.

Chameleon Pepe

Pepeho zelená pleť se v příspěvcích střídavě měnila na hnědou a černou a když už se objevil v klasické zelené, tak s jarmulkou na hlavě a dlouhým nosem. Stal se symbolem „deprivovaného příkladu nečisté rasy“. Během teroristických útoků v posledních letech se Pepe často objevoval s turbanem na hlavě. Jakou funkci tedy plnil a proč si alternativní pravice zvolila jako svůj symbol zrovna internetový mem?

Rozhodně není na místě ho srovnávat se svastikou, spíše je symbolem na stejné rovině jako třeba tři šestky, pentagram nebo obrácený kříž. Slouží k identifikaci určité zájmové skupiny, která se vyhraňuje vůči jiné skupině. Nejblíže má Pepe k pentagramu nebo kříži. Oboje se z původního významu – symbolu víry – změnilo na symbol satanismu a antisemitismu. Tento trend, změny významu symbolu ve význam opačný, tedy není nic nového a můžeme ho vysledovat i v historii.

Pepe Le Pen

Pepe Le Pen

Pepe je ošklivý

Důvod, proč si alternativní pravice za svůj symbol zvolila zrovna Pepeho, se nedá jednoznačně určit, ale můžeme ho odhadovat podle způsobu, kterým ho používá.  V první řadě je Pepe ošklivý. Kráse, ačkoliv se jedná o subjektivní prvek, se v moderní společnosti přikládá velká váha. Nejlépe to lze vyjádřit citací filosofa Arthura Schopenhauera: „Krása je otevřený doporučený dopis, který vám už předem získává srdce jiných.“

Schopenhauer tvrdil, že jediným osvobozením od každodenní frustrce je krása, proto je jedním z největších faktorů ovlivňujících naše chování. Proto si, když ve své komunikaci tato hnutí přirovnávají ošklivého žabáka k muslimům a židům, vytváříme v hlavě určité spojitosti, které v nás vyvolávají k těmto sociálním skupinám značnou nechuť – nutí nás je škatulkovat.

V první řadě je Pepe ošklivý.

Dank není chic

Dalším důvodem může být pokus o „dankizaci“ celého projektu. Už na první pohled je vidět, že většina fanoušků facebookových stránek těchto hnutí jsou tzv. „normies“. To je v memové komunikaci termín pro označení nenáročného konzumenta zprofanovaných vtipů převedených do rádoby vtipných obrázků. Tyto memy mají oproti dankovým memům řádově menší šanci na viralizaci.

Dankové memy, jak je popisuje nejuznávanější databáze memů, jsou ironické, často bizarní memy, které přicházejí v masových vlnách virality – v době, kdy mem touto vlnou prochází, se pro něj používá označení „spicy“. Jejich používání se poté ustálí pouze v některých internetových kruzích.

Terorista Pepe

Terorista Pepe

Kek, Kekismus a Kekistán

Kolem žabáka Pepeho se vytvořil i náboženský kult. Na internetovém fóru 4chan vzniklo dankové, ironické náboženství jménem Kekismus. Název vychází z termínu pro smích „kek“ a jména staroegyptského žabího boha Keka. Pro „vyznavače“ tohoto náboženství se stal Pepe bohem všech internetových memů. V souvislosti s tímto náboženstvím vznikl i fiktivní stát Kekistán, kde je kekismus oficiálním náboženstvím. Tuto satirickou paralelu si posléze stejně jako Pepeho přivlastnila alternativní pravice a nazvala ho místem pro všechny utiskované obsesivní politickou korektností. Jedná se o další příklad efektu memového bumerangu.

Název vychází z termínu pro smích „kek“ a jména staroegyptského žabího boha Keka. Pro „vyznavače“ tohoto náboženství se stal Pepe bohem všech internetových memů.

A co žabák v ČR?

V České republice Pepeho využívaly před jejich zablokováním ke zvyšování atraktivity svých Facebookových příspěvků hlavně dezinformační stránky. Jako příklady uvedu 7. Republiku a Novou buržoazii, obě pod palcem pana docenta Konvičky. Předtím, než byla Facebooková stránka Nové buržoazie zrušena, se téměř na každém příspěvku v rohu objevila jedna z nenávistných variant Pepeho – nejčastěji muslim, protože proti těm se Konvičkova stránka nejvíce vymezovala.

Další příklad typického Feels bad man

Další příklad typického Feels bad man

Každá žába nějak skončí

Posledním pokusem o jeho záchranu byla největší osvěta o internetovém memu vůbec. Kampaň, vedená pod hashtagem #savepepe a pod taktovkou ADL, si kladla za cíl zahltit internet pozitivně laděnými Pepeho memy. Když ale ani tento postup nefungoval, rozhodl se Pepeho původní autor dát od memu ruce pryč. Proto vydal další, poslední díl svého komiksu, kde nechal Pepeho zemřít. Feels bad man. Ačkoliv to mělo pouze symbolický význam, je pro Furieho Pepe mrtvý a žabák, kterého nyní vídáme na sociálních sítích, není dle jeho slov již ten pravý Pepe.

Z Pepeho příkladu lze vyčíst nepředvídatelnost memů na internetu a jak snadno se může z oblíbeného memu liberální časti internetu stát suverénní symbol pro druhou část politického spektra. Pepe je učebnicový příklad memového bumerangového efektu a dokazuje, že práce s memy není tak jednoduchá, jak se může zdát, a zejména kvůli anonymitě internetu vyžaduje velmi opatrný, výzkumy podložený přístup.

Žabák pepe jako Trump

Žabák Pepe jako Trump

Jak citovat tento článek?

VANČO, Ondřej. Jak se ze zeleného žabáka stal symbol nenávisti. Jan NOVOTNÝ, editor. In: Markething [online], 2018.  ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: https://markething.cz/zeleny-zabak-symbol-nenavisti

Continue Reading

Kopík se zalíbením ve špatném humoru a dank memes. Ve volném čase si čtu nebo fotím a (ještě pořád) jsem studentem Marketingové komunikace a PR na FSV UK.

More in Komentáře

To Top