Connect with us

Komentáře

Sobotka nepřijede, protože vražda

Jak má reagovat premiér, když přijede do města dělat stranickou kampaň a ono těsně před jeho příjezdem dojde k tragédii? Má se postavit před kamery a vyjádřit soustrast? Má se vzdálit a situaci se postavit později? Nebo má jen odjet a vesele pokračovat v kampani jinde? 

Dne 14. října ve Žďáru nad Sázavou zaútočila agresivní recidivistka na studenty střední školy. Zranila dvě dívky, jednoho policistu a usmrtila šestnáctiletého chlapce.

Stejného dne navštívil Žďár i premiér Sobotka. Jeho původním plánem bylo podpořit stranickou kandidátku do senátu Dagmar Zvěřinovou. Poté, co do města dorazil a dozvěděl se o tragédii, pozměnil svůj denní program a žďárskou kampaň ze svého programu vynechal s odůvodněním, že případ nechce politizovat.

Na toto rozhodnutí se dá jistě nahlížet z několika úhlů pohledu. Na jedné straně je zde západní tradice premiérů a prezidentů angažovaně se zapojit do truchlení pozůstalých a dále veřejnost v projevech ubezpečit o vlastním smutku. Jedná se o symbolické ujištění, že politik s pozůstalými cítí a osobně dohlédne na to, aby se podobná záležitost neopakovala. Z takovéto perspektivy měl Bohuslav Sobotka ve Žďáru zůstat a poskytnout morální podporu rodině zesnulého chlapce.

Na druhé straně stojí argument oné snahy vyhnout se politizování tragédie. Možná ne zcela šťastná formulace, nicméně i tento postoj se zdá být selskému rozumu vcelku pochopitelný. Kdyby ve Žďáru předseda ČSSD zůstal, stoupl si před kamery a pronesl projev, mohla by se celá situace zdát nevkusná. Využití tragédie k vlastnímu vystoupení dva týdny před volbami by mohlo zavánět zpolitizováním, čehož se právě premiér obával.

V této situaci se totiž křížila Sobotkova státnická funkce premiéra a stranická odpovědnost předsedy ČSSD. Nadstranický předseda vlády mohl zůstat (zejména v situaci, když už na místě tragédie byl), straník měl možná odjet. Sobotka odjel.

Až do této chvíle je s ohledem na situaci voleb rozhodnutí Sobotky logické. Bohuslav Sobotka pochopitelně nemohl být ve Žďáru k žádnému reálnému prospěchu. Nepomohl by policistům s vyšetřováním a zajisté by nedokázal vzkřísit mrtvého chlapce.

Chování premiéra a jeho týmu po odjezdu ze Žďáru je ale to, co ve mně vzbudilo pochyby. Už mi nepřipadá tak logické jako předchozí kroky. Pokračujeme tedy dál v tom, co následovalo.

V rámci návštěvy okresů, ve kterých postupují kandidáti ČSSD do druhého kola, bylo v plánu navštívit další města. Zlín, Vyškov. Ačkoliv bylo už po události ve Žďáru, premiér beze změny programu obě města navštívil. Stranické povinnosti tak splnil na jedničku. Aby na návštěvu náhodou případní voliči a fanoušci ČSSD na nezapomněli, několik hodin po tragédii se na facebookové stránce ČSSD objevily fotky se stranickým předsedou rozdávajícím růže a úsměvy na všechny strany.

Premiér Sobotka při kampani ve Vyškově. Zdroj: facebook/cssd

Premiér Sobotka při kampani ve Vyškově. Zdroj: facebook/cssd

Proč předseda vlády pokračoval v kontaktní kampani?

Rozumím tomu, že jakékoliv rušení schůze s kandidáty by bylo časově náročné. Premiér má rozvrh naplánovaný na přesný čas, po desítkách minut. Kandidáti by si snad mohli i myslet, že se jedná o ránu pod pás, když vás opustí největší trumf kontaktní kampaně. Současně rozumím i tomu, že po praktické stránce mohl premiér jen zaúkolovat patřičné lidi, kteří by měli zajistit řádné prošetření události.

Ano, ano a ano, ale zemřel člověk, mladý kluk, který pravděpodobně bránil svou spolužačku. A vy se shodou všech možných náhod pohybuje v blízkém okolí. Ačkoliv máte podpořit kandidáty v dalších městech, opravdu by volební výsledky byly o tolik horší, kdybyste nepřijel?

Jste premiér, ale také člověk, který je snad aspoň trochu empatický. Především ale, máte být symbolem. Lidským a morálním symbolem. Ačkoliv se tomuto tvrzení budou mnozí posmívat, nebudou mu věřit a budou ho zpochybňovat, jeho síla by měla být ve chvílích, kdy to tak nějak nejméně čekáme.

V politické a mediální komunikaci se velmi často pohybujeme v rovině symbolických hodnot – ať už jde o slavnostní otevírání dálnice, či novoroční projev. Návštěva politika v místě katastrofy či tragédie se do symbolických hodnot rozhodně řadí. Veřejní činitelé se často vydávají do takto postižených míst v rámci předvolebních kampaní. Například právě premiér Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec ještě na konci září navštívili Břeclavsko kvůli sesuvu půdy po velké vodě.

Pokud se však předseda vlády rozhodl z rozumných důvodů ze Žďáru odjet a vyjádřit jen upřímnou soustrast, očekává se další akce, kterou by podpořil vážnost situace. Gesto, které ukáže, jak ho událost zasáhla. Čas premiéra je jedna z nejdražších věcí, kterou má. Proč se tedy nerozhodl ukončit program na celý den a svůj čas symbolicky věnovat ztrátě chlapce? Bez publikace fotek z jiných měst na Facebook. Ve stejnou chvíli by mohl situaci řešit právě s těmi, kteří mohou podat více informací, proč k takové události došlo.

Situace, kdy premiér z místa tragédie zmizí a dále si vesele pokračuje s kampaní v jiných městech, je rozhodně krokem vedle. Ať už to byla chyba jeho, jeho týmu nebo někoho, kdo má mít od kampaně odstup. Ukazuje, jak ve vypjaté chvíli Bohuslav Sobotka preferoval stranické nad státnickými povinnostmi. A nejen to, vnímané poselství jeho kroků je takové, že jemu, jako člověku, byla žďárská tragédie 14. října ukradená.

 

Zdroje:

Náhledový snímek: facebook/sobotka.bohuslav

Jak citovat tento článek?

SYSLOVÁ, Kateřina. Sobotka nepřijede, protože vražda. Markething [online]. 15. října 2014 [cit.2014-10-15]. ISSN 1805-4991. Dostupné z:  www.markething.cz/sobotka-neprijede-protoze-vrazda

Continue Reading

Absolvovala bakalářský obor Marketingová komunikace a PR na IKSŽ FSV UK. Zajímá se o komiksy, filmy, festivaly a další nedůležité popkulturní věci.

More in Komentáře

To Top