Connect with us

Politika

Netanjahu: mistr rétoriky nebo arogance?

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se těší pověsti jednoho z nejimpozantnějších řečníků na poli politiky. Co přispívá k jeho schopnosti dominovat řečnickému pultu? A co nám o něm prozradí neverbální komunikace?

Ráno 7. října 2023 se na internetu objevuje video Benajmina Netanjahu, oznamující, že se Izrael ocitá ve válce

Zdroj: YouTube

Projev izraelského premiéra nejsou jen slova, ale tanec těla a gest. S bohatými zkušenostmi v politice, prestižním vzděláním na nejlepších univerzitách a pověstí rozhodného jednání s lehkou příměsí arogance, ovládá Netanjahu scénu jako špičkový režisér. Jeho touha po kontrole nad situací není patrná jen ve slovech, ale i v precizním využívání řeči těla.

Klíčové momenty projevu

Ačkoli celý projev trvá méně než minutu, je plný významných gest, která nám mohou prozradit mnoho nevyřčeného

Uhýbavý pohled

I méně pozorný divák si všimne, že má Netanjahu během svého projevu tendenci uhýbat pohledem. Způsobeno to může být prostým faktem, že za kamerou má poznámky, ke kterým se obrací. Rovněž nám to může ovšem odhalovat náznak iritace vyvolané událostmi spojenými s válečným konfliktem.

zdroj: YouTube

„Hlavu vzhůru“

V 17. sekundě projevu zaznamenáváme rychlý, avšak významný okamžik – premiér se náhle narovnává a zdvihá bradu. V tento moment mění způsob vyjadřování, opouští množné číslo a začíná mluvit o sobě. Pozdvihnutí brady a narovnání těla lze v kontextu interpretovat jako projev sebevědomí. Dává nám tím najevo nezlomnou jistotu ve svých rozhodnutí a projevuje lehce arogantní povahu.

zdroj: YouTube

Pozdvihnutí obočí

This is currently being carried out“– slova znějící v 25. sekundě doprovází jemné pozdvihnutí obočí. Malý mimický posun, který ačkoli může být v různých situacích interpretován odlišně, zde slouží k dodání důrazu. Jinými slovy, premiér tím vyzdvihuje fakt, že vše, co osobně nařídil, je právě v procesu realizace.

zdroj: YouTube

Všichni za jednoho

Taktické pokynutí ruky sledujeme v 39. sekundě projevu, kdy Netanjahu vyzývá občany Izraele k dodržování pokynů vlády. Ukazuje na diváky a evokuje pocit zodpovědnosti. Jedná se o snahu vyvolat osobnější dojem a pocit, že se to týká každého. Tímto pohybem ruky nejen komunikuje svou výzvu, ale i subtilně posiluje pouto s publikem, zdůrazňujíc, že jde o společný úkol.

zdroj: YouTube

Palce – znak sebevědomí?

Zmíněné pokynutí ruky doprovází zasunutí levé ruky do kapsy, které můžeme vyvozovat z pohybu horní části paže. Jedná se o gesto zvláště oblíbené mezi jedinci s významným společenským postavením. Typicky umisťují ruku do kapsy s vystrčeným palcem ven, což je jakýsi vizuální projev sebevědomí. Naopak pokud palce při konverzaci schováváme, může to naznačovat nízkou úroveň sebevědomí.

Celý projev je zakončen slovy „We are at war and we will win it“. Vyslovení této věty doprovází propletení prstů s výrazným postavením palců, jejichž viditelnost demonstruje sebevědomí nutné v době ohrožení země.

zdroj: YouTube

Neverbální komunikace izraelského premiéra není náhodná, jedná se o precizní strategii prolínající se s roky zkušeností ve vysoké politice. Netanjahu nepřichází pouze sdělit informace, ovšem deklarovat stanoviska s neodmyslitelnou pevností v názorech. Tyto charakteristiky z něj, ač značně kontroverzního politika, dělají velmi přesvědčivého řečníka

JAK CITOVAT?

VAŇKOVÁ, Adéla Kristýna. Netanjahu: mistr rétoriky nebo arogance? Ema Čapková, editor. In: Markething [online], 2023. ISSN 1805 – 4991. Dostupné z: https://markething.cz/netanjahu-mistr-retoriky-nebo-arogance

Zdroje:

https://www.athensjournals.gr/social/2022-9-2-4-Buskila.pdf

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301051107001949

https://www.researchgate.net/publication/235330077_The_psychological_profile_of_Benjamin_Netanyahu_using_behavior_analysis

https://www.youtube.com/watch?v=GAm2RAbAc-Y

Continue Reading

Studuji MKPR a analyzuji neverbální komunikaci.

More in Politika

To Top