Connect with us

Komentáře

Chcete lepší půjčku? Najděte si lepší kamarády

Nemáte účet v bance a nechcete si jej zřizovat kvůli jedné půjčce? Na trhu se pohybují společnosti, které nabízejí řešení. Poskytovatel úvěru si prohlédne vaše fotky či přátele, zkontroluje vaší činnost na sociálních sítích, a díky internetu o vás zkrátka zjistí vše potřebné. Nastává snad doba, kdy budeme litovat internetového sdílení některých našich životních momentů?

Většina poskytovatelů půjček funguje následovně. Požádáte o úvěr, banka vyhodnotí vaši solventnost (schopnost včasného splácení) podle mnoha faktorů, jako je věk, pohlaví, dosažené vzdělání, rodinný stav, příjmy žadatele nebo údaj, zda jste už o nějaký úvěr požádali, případně ho spolehlivě spláceli. Nový scoringový systém však hodnotí i jiná kritéria a může být východiskem pro osoby, které nemají účet v bance nebo zkrátka věří v alternativní řešení. V zahraničí ho využívají relativně nově vzniklé společnosti jako Lenddo či Kreditech při poskytování on-line půjček s vysokým úrokem a krátkou splatností. Právě německý Kreditech má i dvě pobočky v ČR – Kredito24 a Zaimo, a na naše otázky ochotně odpovídala Adéla Jelínková z marketingového oddělení společnosti. Tento poskytovatel působící zatím v 8 zemích zpracoval během dvou let existence na trhu 1,5 milionu žádostí, přičemž dohromady vystavil půjčky v hodnotě víc jak 120 milionů dolarů.

Moderní stalking v praxi

Jak to tedy funguje? Potenciální dlužník se musí podrobit procesu tzv. „scoringu“. Počítač o něm vyhledá co nejvíce informací na internetu – v rámci obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí či jakéhokoli dalšího datového zdroje, do kterého se může připojit. Data se dohledávají například i na PayPal, eBay, Amazon apod. Zájemce o půjčku rovněž může (ale nemusí) udělit poskytovali přístup k uživatelskému účtu na Facebooku. Pokud máte v přátelích na této sociální síti chronického dlužníka, sdílíte kontroverzní příspěvky nebo se nevhodně projevujete, šance na výhodnou půjčku přirozeně klesá. Plusové body naopak dostanete, pokud si někdo z vašich známých bezproblémově půjčoval od stejné společnosti. Primárně se zajímají o vaši náplň práce, ale zkontrolují si i to, zda byl požadavek o půjčku odeslán z počítače, jehož umístění se shoduje s uvedenou adresou bydliště. Z internetové historie mimo jiné zjistí, jak moc jste si prostudovali jejich stránky, což jim leccos napoví o vaší pečlivosti a informační připravenosti. Po vyhodnocení těchto kritérií dostanete tzv. „credit score“ (kreditní skóre), což je status určující vhodnost půjčky pro žadatele. Průměrný čas potřebný k vyhodnocení bonity klienta se pohybuje okolo 3 minut.

Kredito24 a Zaimo nabízejí tento druh půjček u nás. (zdroj: zaimo.cz)

Kredito24 a Zaimo nabízejí tento druh půjček u nás. (zdroj: zaimo.cz)

John Ulzheimer, specialista na credit scoring, tvrdí, že data získaná ze sociálních médií nemusí zaručeně ukázat, zda daná osoba splatí svůj úvěr včas. Nicméně velmi dobře lze prý předpovědět riziko nevčasného splácení. Toto tvrzení koneckonců potvrzují i dosavadní výsledky společnosti Kreditech. „Míra nesplacených půjček 3 týdny po splatnosti se pohybuje do 10 %, což je podstatně méně než u většiny bank i ostatních finančních poskytovatelů“, tvrdí jejich PR zástupkyně Adéla Jelínková. Zvláštním případem je společnost Kabbage, ta se zabývá půjčováním malým podnikům. Proces vyhodnocování probíhá podobně, jen se na sociálních sítích hodnotí jiná kritéria. U podniku, který komunikuje se svými fanoušky, je údajně pravděpodobnější, že bude i v dalších oblastech svého podnikání bezproblémový.

Konzervativní pohled na věc

Choulostivou problematikou zůstává možnost zneužívání dat, byť společnost samozřejmě tvrdí, že jsou po skončení procesu anonymizovány. Přístup k sociálním sítím sice dává žadatel se svým svolením, nicméně při případném zneužití osobních údajů by se mohl obrátit na soud. Společnost Kreditech plánovala prodávání svého systému dalším českým společnostem, avšak setkaly se převážně s vlažnou odezvou. Tuzemské firmy upřednostňují tradiční postupy, které hodnotí klienta podle bankovní historie. Tento druh scoringu využívající sociální sítě nepovažují za spolehlivé, neboť mohou být získané informace zavádějící.

ARVE Error: need id and provider

Přes všechny pochybnosti ve vzduchu visí otázka, jestli se tento systém získávání údajů pro výpočet kreditního skóre může stát v budoucnu standardně používaným prostředkem. Kritický pohled na věc se zabývá otázkou, zda je tento způsob hodnocení klienta spolehlivý a objektivní. Je skutečně podstatné, jestli bydlíte ve spořádané čtvrti a kolik času věnujete prokrastinaci na Facebooku? Navzdory tomu, že svým podpisem schvalujete jejich „šmejdění“, neměly by existovat určité etické mantinely? Nebo naopak tento nový model půjček podporujete? Jestli se systém prokáže jako úspěšný, to ukáže až čas, nicméně už nyní je jisté, že integritu sociálních sítích nelze do budoucna rozhodně podceňovat.

Zdroje a čtěte dále:

Náhledový obrázek: Terry Chay: Me and my 542 bestest friends (on Facebook), licence CC BY NC ND

http://money.cnn.com/2013/08/26/technology/social/facebook-credit-score/index.html

http://www.theepochtimes.com/n3/blog/social-media-is-now-influencing-credit-scores-in-the-uk/

http://byznys.ihned.cz/c1-60557660-uverove-firmy-proveruji-digitalni-stopy-i-v-cesku-nemecky-robot-cili-na-socialni-site

Jak citovat tento článek?

SEMRÁDOVÁ Eliška, POUZAROVÁ Jana a MATĚNA Vojtěch. Chcete lepší půjčku? Najděte si lepší kamarády: Markething [online]. 11. listopadu 2014 [cit. 2014-11-11]. Dostupné z: http://www.markething.cz/chcete-lepsi-pujcku-najdete-si-lepsi-kamarady

Continue Reading

Student 1. ročníku MKPR na FSV UK. Zajímá se o popkulturu, brand, sociální sítě nebo YouTube. Ve volném čase rád sportuje, cestuje a v létě navštěvuje festivaly všeho druhu.

More in Komentáře

To Top