Connect with us

„Zajisté by lépe by pochopila svůj trest, kdyby něco opravdu provedla.“

„Zajisté by lépe by pochopila svůj trest, kdyby něco opravdu provedla.“

„Zajisté by lépe by pochopila svůj trest, kdyby něco opravdu provedla.“
To Top