Markething.czMarkething

menu

zavřít

LEV21: Značka Jiří Paroubek

13. května 2012

V posledních týdnech zaplavily Českou republiku billboardy představující novou stranu Jiřího Paroubka s poněkud dlouhým názvem: Národní socialisté – Levice 21. století. Pokouší se Jiří Paroubek o politický restart? Chce se oprostit od minulosti a udělat pořádek na chaotické české politické scéně?

Skoro bychom si začali odvykat, ale on se jen tak nedá. Všudypřítomný Jiří Paroubek se na nás po dvou letech opět směje z billboardů a reklam v tištěných médiích. Projekt sází na bývalého premiéra coby stranického leadera a jeho tvář používá jako jakési logo. Pro zdolání prvního vytyčeného cíle – dostat se do povědomí voličů – ostatně strana nic jiného než jeho obličej ani nepotřebuje.

Jako inspirace pro vytvoření „LEV21“ zakladateli Jiřímu Paroubkovi posloužila strana Národních socialistů z doby první republiky, za jejíhož pokračovatele se projekt vydává. Odkaz k historii strany může jistě působit nostalgicky. Vzít si za vzor v dnešních dnech již lehce romanticky vnímané prvorepublikové období jako marketingový tah dává smysl. Otázkou ale je, nakolik se strana ztotožňuje s programem původní partaje a zda není pouze zneužíváno jméno původní strany a jejích osobností, například prezidenta Edvarda Beneše. To, že strana oslavila po půl roce fungování 115 let od založení, je k názvu již jen úsměvný bonus.

Čí že je tato kampaň?

Na webových stránkách LEV21 píše její zakladatel: „Protože se naše strana hodlá ucházet o hlasy voličů již v podzimních krajských volbách, jsme přesvědčeni, že musíme veřejnost seznámit jak s dlouhou tradicí Národně socialistické strany, tak i s propracovaným programem a představiteli strany.“ Ostatně, propracovaný program i představitelé strany stojí za zmínku. Mimo staronové mediální hvězdy Jiřího Paroubka se nám představují v předsednictvu bývalý hokejista či manažerka diskotéky. Spojení takových osob s odkazem Edvarda Beneše je takřka za hranicí troufalosti.

Paroubkův projekt by neměl být spojován s minulostí svého zakladatele a ihned zatracován. Něco se však nezměnilo. Skutečnost, že předseda neztratil nic na barvitosti svého slovníku, nás vede k závěru, že o zábavu ve vysoké politice bude v příštích měsících opět postaráno.

Dva ze čtrnácti jazykově vytříbených bodů "Proč LEV21 odmítá Nečasovu vládu" Zdroj: www.nslev21.cz

Mluvčí LEV21 Tomáš Sazima řekl, že cenu kampaně strana zveřejňovat momentálně nechce. „Zveřejnění nákladů v průběhu kampaně by nás mohlo vzhledem k politické konkurenci znevýhodnit.“ Jak, to zůstává záhadou. Cena se má pohybovat v řádech milionů korun, avšak strana LEV21 vybrala na členských příspěvcích letos jen 1,6 milionu korun, z loňska jí zbylo 127 tisíc.[1]Kampaň financujeme jak z vlastních zdrojů, tak z financí, které se snažíme získat od sponzorů,“ dodává Sazima. Před několika dny vyšlo najevo, že kampaň financuje například člen LEV21 Petr Benda, který přispěl 12 miliony korun z vlastní kapsy a stal se zároveň šéfem volební kampaně Paroubkovy strany.

 

Hádejte kdo?

Logo LEV21, Zdroj: www.nslev21.cz

Podivuhodný přechod stínování vínového pozadí slouží jako podklad pro nejasně definované logo. Nejen, že není dobře zapamatovatelné, ale o určitých patáliích se samotným názvem strany svědčí například text v zápatí webových stránek nslev21.cz: „Národní socialisté – Levice 21. století je politická strana, která v moderním pojetí navazuje na tradice např. Edvarda Beneše. V médiích a na internetu ji naleznete pod zkratkami NSLEV, NS-LEV21 nebo LEV21. ...“  Strana by se měla snažit sjednotit používanou zkratku, neboť je to základní element, podle něhož se voliči orientují. Jednalo by se o logický zjednodušující krok a zkratka NS-LEV21 nebo jen LEV 21 by byla i v logu mnohem přehlednější.

Logo nových Národních socialistů je tedy sice jednoduché a jak se říká, v jednoduchosti je krása. Problémem je však jeho fádnost a nezajímavost. S čím si můžete logo na první pohled splést?

SPD, Němečtí sociální demokraté www.spd.de

Matoucí 21. Zdroj: www.21stoleti.cz

 

 

 … a ostatně i s jakýmkoli jiným bílým nápisem v červeném čtverci …


 

 

 

Samotná outdoorová kampaň se zatím nesnaží komunikovat vlastně nic, její smysl je čistě v budování povědomí o straně, která nyní vstupuje na trh. Možnost předčasných voleb je nyní alespoň na chvíli zažehnána, ovšem pokud s nimi strana LEV21 počítala při zádávání, mohla být zvolená hesla více konkrétní. Slova jako „Tradice“ a „Hrdost“ jsou působivá, avšak do českého prostředí nevhodná – nejen, že se jeví jako prázdná, ale zároveň Češi nejsou národem „trpícím“ národní identitou.

Reklama LEV21 s leaderem Jiřím Paroubkem, Zdroj: www.nslev21.cz

Negativní LEV Jiří

Všichni máme ještě v živé paměti negativně zaměřené kampaně Jiřího Paroubka v posledních letech strávených ve vedení ČSSD, ve kterých létaly nejen ostrá slova, ale nakonec i vajíčka (opačným směrem). Jiří Paroubek by se měl nyní, jako předseda nové strany, snažit vystupovat více v pozitivním světle. Je však pochopitelné, že kritika současné vlády je žhavé téma a strany z ní mohou jednoduše těžit. Negativní kampaň spustila strana LEV21 zatím pouze na internetu a tam by také měla zůstat, jelikož v internetovém prostředí je takto zaměřená kampaň snadněji tolerovatelná a cílí na konkrétní příjemce.

Příkladem tohoto typu komunikace je webová stránka, která doprovází právě probíhající kampaň (www.jajsemvamtorikal.cz). Layout připomíná noviny, avšak obsah již za formou trochu pokulhává. Na reálné kroky vlády, které jdou „proti lidem“, se snaží napasovat trefné „best of“ výroky Jiřího Paroubka, pokaždé s dovětkem „Já jsem vám to říkal“. Některá prohlášení jsou však evidentně vytržená z kontextu a bohužel se, např. odkazem od samotného článku, nedá dohledat, za jakých okolností byla věta vyřčena. Tyto  výroky tak působí hodně „natlačeně“ a někdy společně s textem ani nedávají pořádně smysl.

 

Samotný text pojednává o hasičích, výrok JP pak o lékařích, zmatek. Zdroj: www.jajsemvamtorikal.cz

Mají šanci?

LEV21 by se měla alespoň pokusit profilovat jako seriózní alternativa k současnému nepříliš lákavému výběru levicových konkurentů. Ucelený profil strany ale prozatím postrádáme. Do řádných parlamentních voleb zbývají dva roky, stále však existuje hrozba voleb předčasných. Ve společnosti je navíc po fiasku Věcí veřejných patrná nedůvěra v nové strany. Bude strana LEV21 svým protivníkům důstojným konkurentem a získá potřebný počet hlasů? Podaří se LEV21 stát alternativou k prapodivným českým levicovým stranám?


[1] http://www.nslev21.cz/aktuality/darci

 

Autoři: Johana AMLEROVÁ a Jiří ŠINDELÁŘ, studenti 1.ročníku Marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd UK

Zdroje:

http://www.nslev21.cz/

http://www.jajsemvamtorikal.cz/

Zdroj náhledového obrázku: nslev21.cz

Děkujeme za odpovědi tiskovému mluvčímu LEV21, panu Tomáši Sazimovi.

 

Jak citovat tento článek?

AMLEROVÁ, Johana a ŠINDELÁŘ, Jiří. LEV21: Značka Jiří Paroubek. Markething.cz [online]. 13. 5. 2012. [cit. 2012-05-13]. Dostupné z: http://www.markething.cz/lev21-znacka-jiri-paroubek